Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

Được đăng lên bởi nong van duan
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1961 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2: Trường điện tĩnh
• Khái niệm
 Các đại lượng điện từ không thay đổi theo thời gian (đạo hàm bằng không)

 Phương trình và điều kiện biên:

Các phương trình tách thành 2 nhóm độc lập có mô tả toán học tương tự  chỉ khảo sát
trường điện tĩnh

Trường Đại Học Sài Gòn


Khoa Điện Tử Viễn Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn

Chương 2: Trường điện tĩnh
• Thế của trường điện tĩnh
 Công khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương theo đường cong C

 Công lực điện tĩnh theo đường cong kín = 0
 Ta có

áp dụng định lý Stokes

 Công lực điện tĩnh không phụ thuộc vào đường dịch chuyển, chỉ phụ
thuộc điểm đầu và điểm cuối

Trường Đại Học Sài Gòn


Khoa Điện Tử Viễn Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn

Chương 2: Trường điện tĩnh
• Thế của trường điện tĩnh
 Thế điện được định nghĩa (là nghiệm của phương trình

)

 Thế điện có nhiều giá trị, xác định bằng cách chọn thế điện chuẩn
 Thực tế: thế điện chuẩn bằng 0 là thế điện của đất. Lý thuyết: chọn ở 
 Hiệu thế điện:

Trường Đại Học Sài Gòn


Khoa Điện Tử Viễn Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn

Chương 2: Trường điện tĩnh
• Thế của trường điện tĩnh
 Thế điện
 Trường của điện tích điểm q đối xứng cầu:

P
 Trường của hệ n điện tích điểm:
qk

Trường Đại Học Sài Gòn


Khoa Điện Tử Viễn Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn

Chương 2: Trường điện tĩnh
• Thế của trường điện tĩnh
 Thế điện
 Trường của điện tích phân bố liên tục:

: mật độ điện tích khối trong thể tích V
: mật độ điện tích mặt trên diện tích S
: mật độ điện tích dài trên đường L

Trường Đại Học Sài Gòn


Khoa Điện Tử Viễn Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn

Chương 2: Trường điện tĩnh
• Phương trình Poisson - Laplace

 Trong môi trường đồng nhất, Phương trình Poisson:

: toán tử Laplace
: thế điện
 Phương trình Laplace:
Nếu miền khảo sát không có phân bố điện tích:
 = 0

Trường Đại Học Sài Gòn


Khoa Điện Tử Viễn Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn

Chương 2: Trường điện tĩnh
• Vật dẫn trong trường tĩnh điện

Trường Đại Học Sài Gòn


Khoa Điện Tử Viễn Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn

Chương 2: Trường điện tĩnh
• Vật dẫn trong trường tĩnh điện
 Nghiệm của phương trình có dạng

0: mật độ điện tích khối tại thời điểm t = 0 [C/m3]
 Mật độ điện tích khối bên trong vật dẫn suy giảm rất nhanh theo qui luật hàm mũ
 Vật dẫn chỉ có thể dẫn với sự xuất hiện điện tích mặt trên vật dẫn
 Khi vật dẫn đặt vào Điện trường ngoài, dưới tác dụng của lực điện sẽ có sự phân
bố lại các điện t...
Khái niệm
Chương 2: Trường điện tĩnh
Các đại lượng điện từ không thay đổi theo thời gian (đạo hàm bằng không)
Phương trình và điều kiện biên:
Khoa Đin T Vin Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn
Trường Đại Hc Sài Gòn
www.sgu.edu.vn
Trường Đại Hc Sài Gòn
www.sgu.edu.vn
Các phương trình tách thành 2 nhóm độc lập có mô tả toán học tương tự chỉ khảo sát
trường điện tĩnh
BÀI GIẢNG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ - Người đăng: nong van duan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
BÀI GIẢNG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ 9 10 250