Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng về điện

Được đăng lên bởi Duckhang Nguyen
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1979 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mục lục
Biên soạn: GV. Thiên Khương Tùng

Mục lục
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BẢN VẼ ĐIỆN......................................................1

1. Quy ước trình bày bản vẽ.........................................................................................1
1.1. Vật liệu dụng cụ vẽ............................................................................................1
1.2. Khổ giấy.............................................................................................................1
1.3. Khung tên...........................................................................................................2
1.4. Chữ viết trong bản vẽ.........................................................................................2
1.5. Đường nét...........................................................................................................3
1.6. Cách ghi kích thước...........................................................................................3
1.7. Tỉ lệ bản vẽ.........................................................................................................4
1.8. Cách gấp bản vẽ.................................................................................................4
2. Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện................................................................................4
2.1. Tiêu chuẩn Việt Nam.........................................................................................4
2.2. Tiêu chuẩn quốc tế.............................................................................................4
3. Bài tập thực hành......................................................................................................5
CHƯƠNG 2: CÁC KÝ HIỆU QUY ƯỚC DÙNG TRONG BẢN VẼ ĐIỆN.......................6

1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng......................................................6
2. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng.....................................................8
2.1. Nguồn điện.........................................................................................................8
2.2. Các loại đèn điện và thiết bị dùng điện..............................................................8
2.3. Các loại thiết bị đóng cắt bảo vệ......................................................................10
2.4. Các loại thiết bị đo lường.................................................................................12
3. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp.......
Mục lục
Biên soạn: GV. Thiên Khương Tng
Mục lục
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BẢN VẼ ĐIỆN......................................................1
1. Quy ước trình bày bản vẽ.........................................................................................1
1.1. Vật liệu dụng cụ vẽ............................................................................................1
1.2. Khổ giấy.............................................................................................................1
1.3. Khung tên...........................................................................................................2
1.4. Chữ viết trong bản vẽ.........................................................................................2
1.5. Đường nét...........................................................................................................3
1.6. Cách ghi kích thước...........................................................................................3
1.7. Tỉ lệ bản vẽ.........................................................................................................4
1.8. Cách gấp bản vẽ.................................................................................................4
2. Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện................................................................................4
2.1. Tiêu chuẩn Việt Nam.........................................................................................4
2.2. Tiêu chuẩn quốc tế.............................................................................................4
3. Bài tập thực hành......................................................................................................5
CHƯƠNG 2: CÁC KÝ HIỆU QUY ƯỚC DÙNG TRONG BẢN VẼ ĐIỆN.......................6
1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng......................................................6
2. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng.....................................................8
2.1. Nguồn điện.........................................................................................................8
2.2. Các loại đèn điện và thiết bị dùng điện..............................................................8
2.3. Các loại thiết bị đóng cắt bảo vệ......................................................................10
2.4. Các loại thiết bị đo lường.................................................................................12
3. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp................................................18
3.1. Các loại máy điện.............................................................................................18
3.2. Các loại thiết bị đóng cắt, điều khiển..............................................................23
4. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện......................................................31
4.1. Các loại thiết bị đóng cắt, đo lường bảo vệ.....................................................31
4.2. Đường dây và phụ kiện....................................................................................33
5. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử.................................................................37
5.1. Các linh kiện thụ động.....................................................................................37
5.2. Các linh kiện tích cực.......................................................................................37
5.3. Các phần tử logic..............................................................................................40
6. Bài tập thực hành....................................................................................................40
CHƯƠNG 3: VẼ SƠ ĐỒ ĐIỆN..............................................................................................41
1. Mở đầu....................................................................................................................41
1.1. Khái niệm.........................................................................................................41
Bài giảng về điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng về điện - Người đăng: Duckhang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Bài giảng về điện 9 10 448