Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vì sao cần có hệ điều hành

Được đăng lên bởi duchuy2012
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 902 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO
CÙNG CÁC EM HỌC SINH

KIỂM TRA BÀI CŨ
Phần mềm là gì ?
Hãy kể tên các loại
- Phần mềm là các
trình máy tính
phầnchương
mềm em
được học
- Có 2 loại phần mềm:
phần? mềm hệ thống
và phần mềm ứng dụng

CHƯƠNG III: HỆ ĐIỀU HÀNH

Tiết 19 – 20: Bài 9:
VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH

Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH

1/ Các quan sát
* Quan sát 1

Học sinh quan
sát hình và
cho nhận xét

Giao thông lộn xộn, không có tín hiệu đèn

Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH

1/ Các quan sát
* Quan sát 1

Tình trạng giao thông rất lộn xộn.
Các phương tiện tham gia giao thông không tuân theo một quy luật nào, nhiều
xe tranh chấp làn đường của xe khác, làm cho giao thông bị tắc nghẽn.

Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH

Hệ thống
đèn tín hiệu

Hệ thống
phân luồng

Điều gì đã khiến cho giao thông
trật tự, ổn định hơn?

Cảnh sát giao
thông

Em hãy quan sát
hình ảnh giao thông 2
và cho nhận xét
Hệ thống điều khiển

- Giao thông trật tự hơn, các phương tiện đi đúng
làn đường của mình.
- Không xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông.

Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH

1/ Các quan sát
* Quan sát 1

• Tình huống: Tình trạng giao thông
lộn xộn trên đường phố
• Nguyên nhân: Các phương tiện
tham gia giao thông trên được phố
không tuân thủ qui định, luôn muốn
dành đường để đi.
• Giải pháp khắc phục: Cần có đèn tín
hiệu, cảnh sát giao thông, hệ thống
phân luồng  hệ thống điều khiển

Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH

1/ Các quan sát
* Quan sát 2

Khi xem hình 1
em nhận thấy
điều gì?

Khi trong nhà trường bị mất thời khóa biểu, giáo viên
không tìm ra lớp, học sinh không biết học lớp nào.

Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH

1/ Các quan sát
* Quan sát 2
Khi xem hình 2
em nhận thấy
điều gì?

Học sinh tập trung dưới sự điều khiển
của các thầy cô giáo

Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH

1/ Các quan
sát
* Quan sát 2

Học sinh ra về theo sự hướng dẫn
của các thầy cô giáo

Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH

1/ Các quan
sát
* Quan
2 thống điều khiển giúp giao
Quan
sátsát
1: Hệ

thông trật tự hơn.
Quan sát 2: Thời khoá biểu có vai trò quan
sát trên,
trọng Qua
trongcác
các quan
hoạt động
học tập của nhà
trường. em có nhận xét gì ?
Nhận xét: Trong cuộc sống các phương tiện
điều khiển có vai trò rất quan trọng: hệ
thống điều khiển giao thông, thời khoá biểu
trong trường học…..

Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH

Em hãy cho biết đây là biểu tượng gì?
Và em đã nhìn thấy ở đâu?

Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH

2. Cái gì điều khiển máy tính?
Khi máy tính làm việc, có...
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO
CÙNG CÁC EM HỌC SINH
Bài giảng vì sao cần có hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vì sao cần có hệ điều hành - Người đăng: duchuy2012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài giảng vì sao cần có hệ điều hành 9 10 19