Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng:Windows Services

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Windows Services

Slide  1

Nội dung
 Tìm hiểu Windows Service
 Tạo ứng dụng Windows Service
 Xử lý sự kiện từ ứng dụng Windows Service
 Cài đặt và gỡ cài đặt một Service
 Quản lý Windows Services 
 Gỡ lỗi một Service

Slide  2

Tìm hiểu Windows Service
 Windows Services là các ứng dụng chạy ngầm trong 
nền hệ điều hành như một tiến trình.
 Một dịch vụ Windows thực thi trong không gian tiến 
trình riêng của nó cho đến khi một người dùng điều 
khiển dừng lại, hoặc máy tính ngưng hoạt động.
 Các ứng dụng này không có giao diện người dùng
 Có thể xem danh sách các dịch vụ đang chạy trên 
một máy tính bất cứ lúc nào bằng cách mở 
Administrative Tools trong Control Panel ­> Services
Slide  3

Tìm hiểu Windows Service

Slide  4

Tìm hiểu Windows Service
 Kiến trúc của một windows service

Slide  5

Gỡ lỗi một Service

Slide  39

Gỡ lỗi một Service
 Chọn MyService muốn debug ­> nhấn Attach
 Ok 
 MyService đang ở chế độ debug
 Có thể khởi tạo breakpoint trong code

Slide  40

...
Windows Services
Slide 1
Bài giảng:Windows Services - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng:Windows Services - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng:Windows Services 9 10 528