Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng word

Được đăng lên bởi madaosikute1995-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1863 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MICROSOFT
WORD

• Microsoft Word là phần mềm soạn thảo văn bản chạy
trong môi trường Windows, chuyên dùng để soạn
thảo các loại văn bản, tài liệu, tạp chí, sách báo…
phục vụ cho công tác văn phòng.
• Word dễ sử dụng nhờ các tính năng mạnh như giao
diện đồ họa thông qua hệ thống menu và các hộp
thoại; có khả năng giao tiếp dữ liệu với các phần
mềm ứng dụng khác; có các bộ chương trinh tiện ích
và phụ trợ giúp tạo các văn bản đặc biệt; có chương
trinh kiểm tra, sửa lỗi chính tả, gõ tắt; có chức năng
tạo bảng biểu mạnh; soạn thảo các công thức Toán,
Lý, Hóa,… ; tạo biểu đồ;…

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Khởi động WORD:
StartAll ProgramsMicrosoft OfficeMicrosoft Word hoặc Double Click vào biểu
tượng Word trên Desktop.
1.2. Các thành phần của màn hinh WORD:
Thanh tiêu đề (Tille bar) gồm biểu tượng của Word, tên tệp văn bản, tên ứng dụng Microsoft
Office, các nút Minimize, Maximize hay Restore, Close.
Thanh thực đơn chính (Menu bar): chứa các lệnh của Word. Mỗi mục ứng với một Menu dọc.
Thanh công cụ chuẩn (Standard bar): chứa một số nút và ô điều khiển thể hiện một số lệnh
thông dụng như Open, Save, Print, Copy, Cut, Paste,…
Thanh định dạng (Formatting bar): chứa một số nút và biểu tượng dùng cho việc định dạng văn
bản như kiểu chữ, cỡ chữ, căn lề,…
Thước kẻ (Rulers): gồm thước kẻ ngang, thước kẻ dọc. Để thay đổi đơn vị đo (Inches/Cm/
Point/Picas) trên Ruler ta thực hiện lệnh TOOLSOPTIONSGENERAL rồi vào hộp
MEASUREMENT UNIT để thay đổi. Nên chọn đơn vị là Centimeters.
Vùng soạn thảo (Text Area).
Thanh trượt dọc (Vertical Scroll-bar)
Thanh trượt ngang (Horizotal Scroll-bar)
Thanh trạng thái (Status bar)

1.3. Sử dụng các thanh công cụ:

Word có sẵn 20 thanh công cụ. Ta có thể tự tạo thêm các thanh công cụ mới.
Thông thường chỉ cần hiện lên màn hinh 2 thanh công cụ: Thanh Standard và
thanh Formating.
Để cho hiện (hoặc không cho hiện) một thanh công cụ trên màn hinh ta làm
như sau: VIEWTOOLBARS, xuất hiện Menu dọc, hãy đánh dấu (hủy đánh
dấu) trước tên của thanh công cụ.
Trên mỗi thanh công cụ có các nút để thực hiện các lệnh.
Để sử dụng một hộp Menu kéo xuống ta chỉ cần nháy vào hộp và nhập dữ liệu
mới hoặc nháy chuột vào mũi tên bên phải của hộp và lựa chọn theo Menu.
Cuối mỗi thanh công cụ có nút Toolbar Options, nháy vào nút này xuất hiện
Menu dọc có 2 chức năng:
- Show buttons on One (Two) row: Điều khiển việc hiện thanh công cụ trên
một dòng hay hai dòng.
- Add or Remove buttons: Thêm hay bớt các nút trên thanh công cụ.

1.4. Soạn thảo văn bản ti...
MICROSOFT
MICROSOFT
WORD
WORD
bài giảng word - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng word - Người đăng: madaosikute1995-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
bài giảng word 9 10 779