Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng xác xuất thống kê

Được đăng lên bởi asimothat
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
x2. wYBORO^NYE HARAKTERISTIKI.
dOSTATO^NYE STATISTIKI

lEKCIQ

3

pOSTROENIE WEROQTNOSTNYH MODELEJ W KURSE TEORII WEROQTNOSTEJ
OSU]ESTWLQLOSX POSREDSTWOM SPECIFIKACII FUNKCII RASPREDELENIQ
ILI FUNKCII PLOTNOSTI NABL@DAEMOJ SLU^AJNOJ WELI^INY X: l@BAQ
IZ \TIH FUNKCIJ ODNOZNA^NO OPREDELQET RASPREDELENIE X NA SIGMAALGEBRE A BORELEWSKIH MNOVESTW, POROVDENNOJ INTERWALAMI W PROSTRANSTWE X = R WOZMOVNYH ZNA^ENIJ X I S IH POMO]X@ WY^ISLQLISX TAKIE HARAKTERISTIKI RASPREDELENIQ, KAK SREDNEE, DISPERSIQ, KO\FFICIENTY ASIMMETRII I \KSCESSA, KWANTILI, MODA I PR. w
PRIKLADNOJ STATISTIKE SU]ESTWUET TRADICIQ, ILI, MOVNO SKAZATX,
OBQZATELXNOE PRAWILO, PREDSTAWLQTX POLU^ENNYE \KSPERIMENTALXNYE
DANNYE S POMO]X@ STATISTIK { WYBORO^NYH ANALOGOW \TIH FUNKCIJ
I HARAKTERISTIK RASPREDELENIQ X: wYBORO^NYE HARAKTERISTIKI QWLQ@TSQ OCENKAMI ISTINNYH ZNA^ENIJ SWOIH PROOBRAZOW I POZWOLQ@T
SUDITX W OB]IH ^ERTAH O HARAKTERE RASPREDELENIQ NABL@DAEMOJ SLU^AJNOJ WELI^INY.
tAKAQ \OPISATELXNAQ" STATISTIKA OBY^NO NA^INAETSQ S POSTROENIQ
WARIACIONNOGO RQDA: WYBORO^NYE DANNYE x : : : xn UPORQDO^IWA@TSQ
PO WOZRASTANI@ IH ZNA^ENIJ x
: : : x n I POLU^ENNYJ TAKIM
OBRAZOM WEKTOR S NEUBYWA@]IMI KOMPONENTAMI SLUVIT REALIZACIEJ SLU^AJNOGO WEKTORA X : : : X n KOTORYJ, SOBSTWENNO, I SLEDUET NAZYWATX WARIACIONNYM RQDOM. kOMPONENTY WARIACIONNOGO RQDA
NAZYWA@TSQ PORQDKOWYMI STATISTIKAMI, A X I X n { KRAJNIMI
^LENAMI WARIACIONNOGO RQDA. mY UVE STALKIWALISX S PORQDKOWYMI
STATISTIKAMI, KOGDA IZU^ALI STRUKTURU PUASSONOWSKOGO PROCESSA I
STROILI WEROQTNOSTNU@ MODELX \SLABOGO ZWENA" (RASPREDELENIE wEJBULLA).
uPORQDO^ENNYE DANNYE NANOSQTSQ NA OSX ABSCISS, I STROITSQ STUPEN^ATAQ FUNKCIQ, WOZRASTA@]AQ SKA^KAMI WELI^INY 1=n W KAVDOJ
TO^KE x : : : x n : pOSTROENNAQ TAKIM OBRAZOM DISKRETNAQ FUNKCIQ
RASPREDELENIQ QWLQETSQ REALIZACIEJ SLU^AJNOJ FUNKCII
1

(1)

(1)

( )

( )

(1)

(1)

( )

n
X
1
Fn(x) = n I(Xk < x)
k
=1

1

( )

(I(A) KAK OBY^NO, INDIKATOR SOBYTIQ A) I NAZYWAETSQ \MPIRI^ESKOJ
FUNKCIEJ RASPREDELENIQ.

1

x
x
x x
x
tAKIM OBRAZOM, DISKRETNOE \MPIRI^ESKOE RASPREDELENIE PRIPISYWAET RAWNYE WEROQTNOSTI 1=n KAVDOJ IZ n KOMPONENT WYBORO^NOGO
WEKTORA, I PRI KAVDOM FIKSIROWANNOM x 2 R SLU^AJNAQ WELI^INA
nFn(x) POD^INQETSQ BINOMIALXNOMU RASPREDELENI@ B(n F (x)) :
P (Fn (x) = k=n) = Ckn F k (x)(1 ; F (x))n;k k = 0 1 : : : n:
w SILU ZAKONA BOLX IH ^ISEL bERNULLI Fn !
F (x) PRI L@BOM x 2
P
R: bOLEE TOGO, TEOREMA gLIWENKO{kANTELLI, UTWERVDENIE KOTOROJ
Dn = sup j Fn(x) ; F (x) j !
0
P
x

(1)

(2)
(3)

(5)

(4)

(6)

x2R

MY...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng xác xuất thống kê - Người đăng: asimothat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài giảng xác xuất thống kê 9 10 830