Ktl-icon-tai-lieu

Bài tâp Excel nâng cao

Được đăng lên bởi Công
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1012 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1
120
190
10
123
6

340
880
980
908
89

100
300
13
80
160

230
900
98
70
180

Định dạng (Tô nền đen, chữ trắng) những giá trị
lớn hơn hoặc bằng 150

Định dạng (T

Câu 3
7.5
6
8
6.5
4.5

9
4
3.5
10
7

8
2
7
10
5.5

10
9.5
7
8.5
5

Định dạng (Tô đỏ, gạch thân chữ) những giá trị
trên Trung Bình

Định dạng (Tô

Câu 2
12
800
140
800
1000

90
67
900
870
900

89
87
980
10
1200

900
777
125
1
909

Định dạng (Tô nền đỏ) cho 3 giá trị lớn nhất

Câu 4
A
K
M
A
C

B
I
N
J
Z

H
K
T
B
X

U
L
A
V
X

Định dạng (Tô nền đỏ) những giá trị trùng nhau

Định dạng cho các dòng có ghi chú là Lỗ
Mã SP
CH-01
CH-02
CH-05
CH-09
CH-06
CH-08
CH-01
CH-10
CH-07
CH-07
CH-04
CH-02
CH-05
CH-03
CH-02
CH-05
CH-09
CH-06
CH-04
CH-02
CH-05
CH-03
CH-02

Sản Phẩm
Đồ gia dụng
Đồ may mặc
Đồ chơi trẻ em
Hóa mỹ phẩm
Thiết bị điện tử
Thiết bị giáo dục
Đồ gia dụng
Nhiên liệu
Thiết bị y tế
Thiết bị y tế
Hàng điện lạnh
Đồ may mặc
Đồ chơi trẻ em
Trang trí NT
Đồ may mặc
Đồ chơi trẻ em
Hóa mỹ phẩm
Thiết bị điện tử
Hàng điện lạnh
Đồ may mặc
Đồ chơi trẻ em
Trang trí NT
Đồ may mặc

Xuất Xứ
Anh
Pháp
Đức
Mỹ
Nga
Cuba
Thái
Đức
Mỹ
Nga
Cuba
Đức
Mỹ
Nga
Mỹ
Nga
Cuba
Thái
Trung Quốc
Mỹ
Nga
Cuba
Thái

Số Lượng
500
450
300
120
70
130
520
980
80
95
90
110
100
200
110
130
250
650
430
490
380
750
650

Doanh Thu
17,000
31,500
10,500
94,680
6,860
48,750
14,560
387,100
151,200
149,150
28,800
8,250
3,400
21,000
7,920
3,900
180,000
63,050
118,250
35,280
11,400
75,000
33,800

Lỗ
Tổng Chi Phí
Ghi Chú
65,500 Lỗ
15,000
5,850
80,500
9,450 Lỗ
40,000
10,000
400,500 Lỗ
100,000
40,000
7,150
9,000 Lỗ
4,000 Lỗ
18,000
7,800
3,600
180,500 Lỗ
62,000
110,000
35,000
10,000
70000
35000 Lỗ

Dịnh dạng cho các dòng Ngành là Quản trị KD và có điểm thi lớn hơn 5
Mã số

Họ tên

Ngành

Nơi sinh

Quản trị KD

Thanh Hóa

Du lịch
Địa chất
Du lịch
Tàu biển
Tàu biển

Nha Trang
Tp.HCM
Kiên Giang
Gia Lai
Bến Tre

Đinh Thị Thúy

Quản trị KD

Phú Yên

A005
A004
D004
C007
B004
B006
B002
C009
D001

Trần Thị Thúy
Bùi Thị Ngọc
Nguyễn Trần Ngọc
Tô Kim
Trần Thị Thu
Lương Đình
Nguyễn Đình
Nguyễn Dũng Thùy
Võ Thị Yến

Du lịch
Tàu biển
Tàu biển
Kế toán
Tàu biển
Quản trị KD
Du lịch
Địa chất
Địa chất

Buôn Mê Thuột
Bến Tre
Tp.HCM
Tp.HCM
Tp.HCM
Tp.HCM
Đà Nẵng
Tây Ninh
Tiền Giang

D002

Võ Thị Diệp

Quản trị KD

Long An

D006

Nguyễn Hữu

Kế toán

Bến Tre

B001

Trịnh Thị Vân

C001
A002
A003
C006
C008

Cao Thị Nguyên
Đồng Thanh
Nguyễn Thị Kiều
Hồ Thị Kim
Đoàn Nguyễn Ngọc

C003

ểm thi lớn hơn 5
Điểm thi

10
4
7
9
10
7

7
9
4
9
10
2
4
3
9
8

7
9

THẺ NHẬP XUẤT KHO

MÃ...
Câu 1
Câu 2
120 340 100 230
190 880 300 900
10
980
13 98
123 908 80 70
6 89 160 180
Định dạng (Tô nền đỏ) cho 3 giá trị lớn nhất
Câu 3
Câu 4
7.5 9 8 10
6 4 2 9.5
8 3.5 7 7
6.5
10 10 8.5
4.5 7 5.5 5
Định dạng (Tô nền đỏ) những giá trị trùng nhau
Định dạng (Tô nền đen, chữ trắng) những giá trị
lớn hơn hoặc bằng 150
Định dạng (Tô đỏ, gạch thân chữ) những giá trị
trên Trung Bình
Bài tâp Excel nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tâp Excel nâng cao - Người đăng: Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Bài tâp Excel nâng cao 9 10 116