Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn : công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi progamer7695
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

LỚP: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM – NHÓM 01
NHÓM BTL: NHÓM 13
THÀNH VIÊN:
VŨ THÀNH HUY – B13DCAT106
PHẠM NHƯ LUÂN – B13DCAT112
NGUYỄN VŨ NINH – B13DCAT116
NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG SƠN – B13DCAT119

I. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
1. Sơ đồ lớp thực thể của hệ thống:

* Các lớp thực thể có trong hệ thống:
- Agent: Công ty du lịch, có các thông tin ID, tên công ty, địa chỉ, mô tả về công ty.
- Tour: Tour du lịch, có các thông tin: ID tour, tên tour, ngày khởi hành, giá, mô tả chi tiết tour.
- Client: Khách hàng, có các thông tin: ID khách hàng, ID thẻ, loại thẻ( CMND/passport…), họ tên
đầy đủ của khách hàng, ngày sinh, địa chỉ, ghi chú.
- Service: Các dịch vụ, có các thông tin: ID dịch vụ, tên dịch vụ, đơn vị, giá dịch vụ.
- Bill: Hóa đơn, có các thông tin: ID hóa đơn, ngày thanh toán, tổng trị giá thanh toán, hình thức
thanh toán, ghi chú, thông tin người lễ tân thanh toán.
- User: nhân viên sử dụng phần mềm, có các thông tin: ID user, username, password, họ tên đầy đủ,
vị trí công tác.
- Booking, chứa các thông tin đặt tour.
- UsedService: chứa các thông tin về dịch vụ đã được sử dụng trong 1 tour du lịch.

2. Xây dựng CSDL
* Mỗi lớp thực thể đề xuất thành một bảng trong CSDL:
- Lớp Agent → tblAgent
- Lớp Tour → tblTour
- Lớp Booking → tblBooking
- Lớp Client → tblClient
- Lớp Bill → tblBill
- Lớp Service → tblService
- Lớp UsedService → tblService
- Lớp User → tblUser
* Quan hệ giữa các lớp thực thể:

* Tình huống: Tour du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm, xuất phát vào thứ 4 thì có giá 2 triệu đồng / tour,
xuất phát vào thứ 7 thì có giá 3 triệu đồng/tour. Cách nhập vào CSDL như thế nào?
- Giải quyết: Trong đối tượng Tour thêm 1 thuộc tính là startingDay. Hai tour nói trên có
startingDay khác nhau thì sẽ là hai tour khác nhau, có ID khác nhau, giá khác nhau.

...
BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
LỚP: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM – NHÓM 01
NHÓM BTL: NHÓM 13
THÀNH VIÊN:
VŨ THÀNH HUY – B13DCAT106
PHẠM NHƯ LUÂN – B13DCAT112
NGUYỄN VŨ NINH – B13DCAT116
NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG SƠN – B13DCAT119
Bài tập lớn : công nghệ phần mềm - Trang 2
Bài tập lớn : công nghệ phần mềm - Người đăng: progamer7695
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập lớn : công nghệ phần mềm 9 10 528