Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LOGO

WELCOME

ThànhViênTrongNhóm:
-TRƯƠNG PHI
- HÀ XUÂN AN
- NGUYỄN NGỌC MẪNMÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP

CÁC KHÁI NIỆM
THỰC THỂ

THUỘC TÍNH

MỐI QUAN HỆ

BÀI TOÁN MINH HỌACÁC KHÁI NIỆM
Môhìnhthựcthểkếthợp

Đượcdùng

Biểudiễn

Côngcụđểtraođổiýtư

đểthiếtkế

trừutượng

ởnggiữanhàthiếtkếvà

CSDL ở

cấutrúc

ngườidùng.

mứcquan

củaCSDL

niệmLƯỢC ĐỒ THỰC THỂ - KẾT HỢP

Tậpthựcthể(Ent
ity)

ThựcthểLƯỢC ĐỒ THỰC THỂ - KẾT HỢP

Tậpthựcthể(Ent

Thuộctính(Attributes)

ity)

Thuộctính
CreativityLƯỢC ĐỒ THỰC THỂ - KẾT HỢP

Tậpthực
thể
(Entity)

Thuộctính(Attribute
s)

Mốiquan
hệ
(Relationship)

QuanhệTHỰC THỂ -

TẬP THỰC THỂ

•

Thựcthể(Entity)làmộtđốitượngcủathếgiớithực,cóthểcụthểhoặctrừutươngvàtồntạiđộclập.

•

Tậpthựcthể(Set Entity)làtậphợpcủanhiềuthựcthểgiốngnhau.
1

2

Sinhviên

Congà

Trẻcon

TítTèo

Mít

THUỘC TÍNH

Thuộctính(Attribute)lànhữngđặctínhriêngbiệtcủathựcthể.

Mỗithuộctínhcủa1thựcthểxácđịnh1giátrịcụthểvànólàgiátrịcầnđượclưutrữ.1

2

Chỉquantâmđếncáctínhchấtcóliênquanđếnứngdụng

3

Nêncómộtmôtảngắngọncủamộtthuộctính

4

THUỘC TÍNH – THUỘC TÍNH KHÓA

1

Cònđượcgọilàthuộctínhđịnhdanhcủatậpthựcthể(identifier)
Mộttậpthựcthểphảicó

Mỗikhóacóthểcó1

mộtkhóa

haynhiềuthuộctính

2

Dùngđểphânbiệtgiữacácthựcthểtrongtậpthựcthể

ChúýChỉchọn1khóachínhtrongn

Cóthểđãcóthựcngoàithựctế

hiềukhóacủaTTT

hoặckhôngtồntại

THUỘC TÍNH – VÍ DỤ

MãNV
Thuộctínhkhóa
Họtên
Thuộctính
Lương
Thuộctính
NhânViên

Giớitính
Thuộctính

Ngàysinh
ThuộctínhMỐI QUAN HỆ

•

Mốiquanhệ(Relationship)làsựkếtnốigiữa2 haynhiềutậpthựcthể.

•

Làthôngtincầnlưutrữ,xửlý.

Vídụ

BÀI HÁTTHUỘC

THỂ LOẠI

MỐI QUAN HỆ - MULTIPLICITY

•

XétmốiquanhệnhịphânR (binary relationship)giữahaitậpthựcthểEvàF,tínhMultiplicitybaogồm

-MộtEcóquanhệvớinhiềuF

Một-Nhiều
-MộtFcóquanhệvớimộtE

Một–Một

1
QuanHệ

-MộtEcóquanhệvớimộtF
-MộtFcóquanhệvớimộtE

E

-MộtEcóquanhệvớinhiềuF

Nhiều-Nhiều

E

-MộtFcóquanhệvớinhiềuEn

E

1

n

F

1
QuanHệ

F

n
QuanHệ

F

MỐI QUAN HỆ - MULTIPLICITY

•

(min,max)chỉđịnhmỗithựcthểethuộcEthamgiaítnhấtvànhiềunhấtvàothểhiệncủaR

(min, max)

(min, max)
E

•
•
•
•

(0,1) –khônghoặc1
(1,1) –duynhất1
(0,n) –khônghoặcnhiều
(1,n) –mộthoặcnhiề...
LOGO
www.trungtamtinhoc.edu.vn
WELCOM E
ThànhViênTrongNhóm:
-TRƯƠNG PHI
- HÀ XUÂN AN
- NGUYỄN NGỌC MẪN
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm 9 10 315