Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn mạng và truyền thông

Được đăng lên bởi dangvanduc0
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Viện ĐH Mở Hà Nội - Khoa CNTT - Mạng và Truyền Thông
BÀI TẬP LỚN
ĐỀ BÀI: Tìm hiểu các cơ chế bảo mật với mạng không dây.
1.

Mạng không dây là gì?
Mạng không dây là một hệ thống các thiết bị được nhóm lại với nhau, có khả

năng giao tiếp thông qua sóng vô tuyến thay vì các đường truyền dẫn bằng dây.
2. Phân loại:
2.1. Dựa trên vùng phủ sóng
Mạng không dây được chia làm 5 nhóm : WPAN, WLAN, WMAN, WWAN,
WRAN.
2.1.1. WPAN: mạng vô tuyến cá nhân. Nhóm này bao gồm các công nghệ
vô tuyến có vùng phủ nhỏ tầm vài mét đến hàng chục mét tối đa. Các công
nghệ này phục vụ mục đích nối kết các thiết bị ngoại vi như máy in, bàn phím,
chuột,..... với điện thoại di động, máy tính. Các công nghệ trong nhóm này bao
gồm: Bletooth, Wibree, Wireless USB,..... Đa phần các công nghệ này được
chuẩn hóa bởi IEEE, cụ thể là nhóm làm việc 802.15.
2.1.2. WLAN: mạng vô tuyến cục bộ. Nhóm này bao gồm các công nghệ
có vùng phủ tầm vài trăm mét. Nổi bật là công nghệ Wifi với nhiều chuẩn mở
rộng khác nhau thuộc nhóm 802.11 a/b/g/h/i.....
2.1.3. WMAN: mạng vô tuyến đô thị. Đại diện tiêu biểu của nhóm này
chính là WiMAX. Ngoài ra còn có công nghệ băng rộng BWMA 802.20. Vùng
phủ sóng có thể lên đến vài km.
2.1.4. WWAN: mạng vô tuyến diện rộng. Nhóm này bao gồm các công
nghệ mạng thông tin di động như UMTS/GSM/CDMA2000... Vùng phủ sóng
vài km đến vài chục km.
2.1.5. WRAN: mạng vô tuyến khu vực . Nhóm này đại diện là công nghệ
802.22 đang được nghiên cứu và phát triển bởi IEEE. Vùng phủ sóng lên tầm
40-100km. Mục đích là mang công nghệ xa xôi tới vùng xa xôi hẻo lánh khó
triển khai các công nghệ khác.
2.2. Dựa trên các công nghệ mạng: được chia thành 3 loại:
 Kết nối sử dụng tia hồng ngoại
 Sử dụng công nghệ Bluetooth
Page 1

Viện ĐH Mở Hà Nội - Khoa CNTT - Mạng và Truyền Thông
Kết nối bằng chuẩn Wi-fi
Chuẩn IEEE là gì?
Wireless card đóng vai trò như một bộ thu phát tín hiệu giúp các thiết bị số trao


3.

đổi dữ liệu với nhau hoặc truy cập Internet tốc độ cao theo các chuẩn sau:
IEEE 802.11b: tốc độ truyền dẫn tối đa 11Mbps;
IEEE 802.11g: tốc độ truyền dẫn tối đa 54Mbps;
IEEE 802.11a: tốc độ truyền dẫn tối đa 54 Mbps;
 Chuẩn 802.11b có tốc độ truyền dẫn thấp nhất (11Mbps) nhưng lại được dùng
phổ biến trong các môi trường sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do chi phí mua
sắm thiết bị thấp, tốc độ truyền dẫn đủ đáp ứng các nhu cầu trao đổi thông tin


trên Internet như duyệt web,chat,nhắt tin...
Chuẩn 802.11g có tốc độ truyền dẫn cao (54Mbps) thích hợp cho hệ thống
mạng có lưu lượng trao đổi d...
Viện ĐH Mở Hà Nội - Khoa CNTT - Mạng và Truyền Thông
BÀI TẬP LỚN
ĐỀ BÀI: Tìm hiểu các cơ chế bảo mật với mạng không dây.
1. Mạng không dây là gì?
Mạng không dây một hệ thống các thiết bđược nhóm lại với nhau, khả
năng giao tiếp thông qua sóng vô tuyến thay vì các đường truyền dẫn bằng dây.
2. Phân loại:
2.1. Dựa trên vùng phủ sóng
Mạng không dây được chia làm 5 nhóm : WPAN, WLAN, WMAN, WWAN,
WRAN.
2.1.1. WPAN: mạng vô tuyến cá nhân. Nhóm này bao gồm các công nghệ
tuyến vùng phủ nhỏ tầm vài mét đến hàng chục mét tối đa. c công
nghệ này phục vụ mục đích nối kết các thiết bị ngoại vi như máy in, bàn phím,
chuột,..... với điện thoại di động, máy tính. Các công nghệ trong nhóm này bao
gồm: Bletooth, Wibree, Wireless USB,..... Đa phần các công nghệ y được
chuẩn hóa bởi IEEE, cụ thể là nhóm làm việc 802.15.
2.1.2. WLAN: mạng vô tuyến cục bộ. Nhóm này bao gồm các công nghệ
vùng phủ tầm vài trăm mét. Nổi bật công nghệ Wifi với nhiều chuẩn mở
rộng khác nhau thuộc nhóm 802.11 a/b/g/h/i.....
2.1.3. WMAN: mạng tuyến đô thị. Đại diện tiêu biểu của nhóm này
chính là WiMAX. Ngoài ra còn có công nghệ băng rộng BWMA 802.20. Vùng
phủ sóng có thể lên đến vài km.
2.1.4. WWAN: mạng tuyến diện rộng. Nhóm này bao gồm các công
nghệ mạng thông tin di động n UMTS/GSM/CDMA2000... Vùng phủ sóng
vài km đến vài chục km.
2.1.5. WRAN: mạng vô tuyến khu vực . Nhóm này đại diện là công nghệ
802.22 đang được nghiên cứu phát triển bởi IEEE. Vùng phủ sóng lên tầm
40-100km. Mục đích mang công nghệ xa xôi tới vùng xa xôi hẻo lánh khó
triển khai các công nghệ khác.
2.2. Dựa trên các công nghệ mạng: được chia thành 3 loại:
Kết nối sử dụng tia hồng ngoại
Sử dụng công nghệ Bluetooth
Page 1
Bài tập lớn mạng và truyền thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn mạng và truyền thông - Người đăng: dangvanduc0
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập lớn mạng và truyền thông 9 10 767