Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn kiến trúc máy tính

Được đăng lên bởi Thuý Nga Phạm
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 987 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

*****

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Đề tài:

Tìm hiểu về BIOS - ROM trong máy tính
IPM - PC và tương thích IPM – PC

Nhóm thực hiện:
Lớp:
Người thực hiện:
Giáo viên hướng dẫn:

14
Cao đẳng tin 2- khóa 13
Phạm Thúy Nga
Th.s VƯƠNG QUỐC DŨNG

Hà nội, ngày 12 tháng 6 năm 2012

1

LỜI NÓI ĐẦU
Đây là bản báo cáo cho đề tài:” Tìm hiểu về BIOS – ROM trong máy tính IPM-PC
và tương thích IPM-PC”- mã đề 14 là trình bày những hiểu biết của em về đề tài trên
Bản báo cáo gồm 3 phần:
- Phần 1: Trình bày về nội dung của BIOS-ROM
1. Đưa ra định nghĩa về BIOS trong máy tính, cung cấp cho người đọc những
kiến thức về BIOS.
2. Trình bày về vai trò và những chức năng chính của BIOS.
3. Trình bày về hoạt động chính của BIOS. Trong phần này sẽ trình bày về hoạt
động của chu trình POST trong BIOS-ROM. Qua đó thấy được tầm quan trọng
của BIOS-ROM trong máy tính.
- Phần 2: Kết luận sau khi tìm hiểu về đề tài này
- Phần 3: Danh mục các tài liệu đã tham khảo trong quá trình tìm hiểu về đề tài
trên.
Trong quá trình nghiên cứu, không tránh khỏi những sai sót, rất mong được sự
thông cảm và những đóng góp bổ sung của các thầy cô giáo và của các bạn học
sinh,sinh viên.
Em xin chân thành cảm ơn!

2

MỤC LỤC
I.NỘI DUNG CHÍNH CỦA BIOS-ROM................................................................................4
1.ĐỊNH NGHĨA.....................................................................................................................4
2. VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA BIOS.......................................................................5
2.1 Vai trò của BIOS.........................................................................................................5
2.2 Chức năng của BIOS..................................................................................................5
3. HOẠT ĐỘNG CỦA BIOS................................................................................................6
3.1 Dụng cụ để nạp BIOS ROM......................................................................................8
3.2 Thực hiện nạp ROM:................................................................................................10
II.KẾT LUẬN..........................................................................................................................11
III.CÁC TÀI LIỆU ĐÃ THAM KHẢO................................................................................11

I.NỘI DUNG CHÍNH CỦA BIOS-...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
*****
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
Đề tài: Tìm hiểu về BIOS - ROM trong máy tính
IPM - PC và tương thích IPM – PC
Nhóm thực hiện: 14
Lớp: Cao đẳng tin 2- khóa 13
Người thực hiện: Phạm Thúy Nga
Giáo viên hướng dẫn: Th.s VƯƠNG QUỐC DŨNG
Hà nội, ngày 12 tháng 6 năm 2012
Bài tập lớn môn kiến trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn môn kiến trúc máy tính - Người đăng: Thuý Nga Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập lớn môn kiến trúc máy tính 9 10 393