Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi Do Re Mon
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1269 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trang1

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian học tại trường Đại Học Hàng Hải,với sự hướng dẫn
nhiệt tình của các thầy cô giáo cùng với sự cố gắng của nhóm, chúng em đã
học hỏi được nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu, giúp nhóm em hiểu sâu
hơn về công tác quản lý ký túc xá sinh viên trường Hàng Hải .Trong thời gian
tìm hiểu tại Ký túc xá trường Hàng Hải, nhóm em đã được hướng dẫn tìm
hiểu về công tác quản lý ký túc xá cũng như quá trình xử lýsinh viên. Nhóm
em đã hiểu thêm công tác quản lý ký túc xá thông qua quá trình khảo sát. Sự
giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo cũng như của các anh chị trong phòng
ban tại trường Đại học Hàng Hải đã tạo điều kiện tốt nhất cho nhóm em hoàn
thành bài tập lớn này. Do trình độ và thời gian có hạn nên chắc chắn không
thể không tránh khỏi những thiếu sót.Nhóm em rất mong được sự hướng dẫn
của các thầy cô và những người làm công tác quản lý ký túc xá để bài tập lớn
này của nhóm em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Nhóm trưởng

Vũ Thi Oanh

Trang2

PHẦN I
KHÁO SÁT CÔNG VIỆC QUẢN LÝ KÍ TÚC XÁ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
I. Nhiệm vụ

Đề tài:
Phân tích hệ thống quản lý ký túc xá sinh viên
trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.
1.Đặt vấn đề:
Hiện nay, mọi người rất chú trọng tới việc học tập và nâng cao trình độ
học vấn,bồi dưỡng kiến thức. Thành phố Hải Phòng cũng là nơi tập trung
nhiều sinh viên ở các tỉnh thành về học tập. Do đó khi là các sinh viên tỉnh lẻ
về học tập và cư chú lên nhu cầu chỗ ở cho sinh viên ngày càng tăng cao và
trở lên cấp thiết. Từ đó các sinh viên ở các trường thường hay xin vào kí túc
xá do ở trong kí túc xá thì an ninh, tiền phòng không quá đắt và mô hình học
tập sinh hoạt tốt nên quá trình quản lý kí túc xá (không sử dụng công nghệ
thông tin) gặp rất nhiều khó khăn. Xuất phát từ nhu cầu đó, nhóm chúng em
làm đồ án “ phân tích thiết kế hệ thống quản lý kí túc xá” nhằm phần nào giúp
ban quản lý kí túc xá dễ dàng hơn trong quá trình quản lý sinh viên.
Đề tài phân tích thiết kế hệ thống quản lý kí túc xá được khảo sát tại kí túc xá
của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.
2.Mục tiêu:
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kí túc xá nhằm tin học hóa việc
quản lý sinh viên, tạo mối quan hệ mật thiết giữa sinh viên và nhà trường.
3.Khảo sát thực tế và xác lập dự án:
Ban quản lý KTX có nhiệm vụ điều hành các hoạt động của KTX bao gồm:
Việc xét cho sinh viên vào ở KTX.
Việc xét cho sinh viên ra khỏi KTX.
Quản lý các hoạt động rèn luyện của sinh viên trong quá trình ở KTX.

Trang3

Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của ...
Trang1
LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian học tại trường Đại Học Hàng Hải,với sự hướng dẫn
nhiệt tình của các thầy giáo cùng với sự c gắng của nhóm, chúng em đã
học hỏi được nhiềui học và kinh nghiệm quý báu, giúp nhóm em hiểu sâu
hơn về công tác quản lý ký túc xá sinh viên trường Hàng Hải .Trong thời gian
tìm hiểu tại túc trường Hàng Hải, nhóm em đã được hướng dẫn tìm
hiểu về công tác quản túc xá cũng như quá trình xử lýsinh viên. Nhóm
em đã hiểu thêm công tác quản túc xá thông qua quá trình khảo sát. Sự
giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo cũng như của các anh chị trong phòng
ban tại trường Đại học Hàng Hải đã tạo điều kiện tốt nhất cho nhóm em hoàn
thành bài tập lớn này. Do trình độ và thời gian có hạn nên chắc chắn không
thể không tránh khỏi những thiếu sót.Nhóm em rất mong được sự hướng dẫn
của các thầy cô và những người làm công tác quản lý ký túc xá để bài tập lớn
này của nhóm em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Nhóm trưởng
Vũ Thi Oanh
bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: Do Re Mon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống 9 10 396