Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN Môn :Trí tuệ nhân tạo Đề tài : Cài đặt thuật toán A*(Astar) tìm đường đi cho đồ thị.

Được đăng lên bởi Tuoi TC
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 15128 lần   |   Lượt tải: 65 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CNTT
******************

BÀI TẬP LỚN
Môn :Trí tuệ nhân tạo
Đề tài : Cài đặt thuật toán A*(Astar) tìm đường đi cho đồ thị.

Gv hướng dẫn : Th.s Lê Thị Thúy
Nhóm :

Nhóm 16_CDTin 4 –K12

Sv thực hiện :

Phạm Thị Thúy
Nguyễn Thị Hồng Tươi

Hà Nội-25/08/2012
……………..****..…………

Giới thiệu chung:
I. Giới thiệu về Tìm kiếm tối ưu
II. Giới thiệu về Thuật giải A*
1. Các khái niệm
2. Độ tốt của lời giải trong thuật toán A*
3. Trạng thái cha của trạng thái ni (ký hiệu là Cha(ni))

III. Thuật toán A*
IV.Ví Dụ về thuật toán A*
V. Chương trình chạy
VI . KẾT LUẬN

I. Giới thiệu về Tìm kiếm tối ưu
Ưu điểm của tìm kiếm theo chiều sâu là không phải quan tâm đến sự mở rộng
của tất cả các nhánh. Ưu điểm của tìm kiếm chiều rộng là không bị sa vào các

đường dẫn bế tắc (các nhánh cụt). Tìm kiếm ưu tiên tối ưu sẽ kết hợp 2 phương
pháp trên cho phép ta đi theo một con đường duy nhất tại một thời điểm, nhưng
đồng thời vẫn "quan sát" được những hướng khác. Nếu con đường đang đi "có vẻ"
không triển vọng bằng những con đường ta đang "quan sát" ta sẽ chuyển sang đi
theo một trong số các con đường này.
Một cách cụ thể, tại mỗi bước của tìm kiếm tối ưu, ta chọn đi theo trạng thái
có khả năng cao nhất trong số các trạng thái đã được xét cho đến thời điểm đó.
(khác với leo đồi là chỉ chọn trạng thái có khả năng cao nhất trong số các trạng
thái kế tiếp có thể đến được từ trạng thái hiện tại). Như vậy, với tiếp cận này, ta sẽ
ưu tiên đi vào những nhánh tìm kiếm có khả năng nhất (giống tìm kiếm leo đồi),
nhưng ta sẽ không bị lẩn quẩn trong các nhánh này vì nếu càng đi sâu vào một
hướng mà ta phát hiện ra rằng hướng này càng đi thì càng tệ, đến mức nó xấu hơn
cả những hướng mà ta chưa đi, thì ta sẽ không đi tiếp hướng hiện tại nữa mà chọn
đi theo một hướng tốt nhất trong số những hướng chưa đi. Đó là tư tưởng chủ đạo
của tìm kiếm tối ưu. Để hiểu được tư tưởng này. Bạn hãy xem ví dụ sau :

Minh họa thuật giải Best-First Search

Khởi đầu, chỉ có một nút (trạng thái) A nên nó sẽ được mở rộng tạo ra 3 nút
mới B,C và D. Các con số dưới nút là giá trị cho biết độ tốt của nút. Con số càng

nhỏ, nút càng tốt. Do D là nút có khả năng nhất nên nó sẽ được mở rộng tiếp sau
nút A và sinh ra 2 nút kế tiếp là E và F. Đến đây, ta lại thấy nút B có vẻ có khả
năng nhất (trong các nút B,C,E,F) nên ta sẽ chọn mở rộng nút B và tạo ra 2 nút G
và H. Nhưng lại một lần nữa, hai nút G, H này được đánh giá ít khả năng hơn E, vì
thế sự chú ý lại trở về E. E được m...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CNTT
******************
BÀI TẬP LỚN
Môn :Trí tuệ nhân tạo
Đề tài : Cài đặt thuật toán A*(Astar) tìm đường đi cho đồ thị.
Gv hướng dẫn : Th.s Lê Thị Thúy
Nhóm : Nhóm 16_CDTin 4 –K12
Sv thực hiện : Phạm Thị Thúy
Nguyễn Thị Hồng Tươi
Hà Nội-25/08/2012
……………..****..…………
BÀI TẬP LỚN Môn :Trí tuệ nhân tạo Đề tài : Cài đặt thuật toán A*(Astar) tìm đường đi cho đồ thị. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN Môn :Trí tuệ nhân tạo Đề tài : Cài đặt thuật toán A*(Astar) tìm đường đi cho đồ thị. - Người đăng: Tuoi TC
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN Môn :Trí tuệ nhân tạo Đề tài : Cài đặt thuật toán A*(Astar) tìm đường đi cho đồ thị. 9 10 27