Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN PTTKHT: Quản lý hồ sơ bệnh án của 1 khoa

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 11103 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

BÀI TẬP LỚN PTTKHT
Đề tài : Quản lý hồ sơ bệnh án của 1 khoa
Lớp : Tk3(1)
GVHD Thầy : Nguyễn Minh Quý
SV thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hiền B
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn thị Hồng

Nhóm SV thực hiện : Nguyễn Thị Thu Hiền B-Nguyễn Thị Hoa-Nguyễn Thị Hồng

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Mục Lục
Lời nói đầu
Yêu cầu đề tài
1. Khảo sát và đánh giá hiện trạng của hệ thống-phân tích yêu cầu người dùng.
2. Biểu đồ phân cấp chức năng
3. Biể đồ luồng dữ liệu
4. Mô hình thực thể liên kết
5. Bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng
6. Thiết kế giao diện cho 1 hoặc 2 form mà thấy quan trọng nhất.
7. Nhận xét của giáo viên

Nhóm SV thực hiện : Nguyễn Thị Thu Hiền B-Nguyễn Thị Hoa-Nguyễn Thị Hồng

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay Y học ngày càng phát triển, cùng với sự ứng dụng rộng rãi của ngành
CNTT phát triển ngày càng vượt bậc. Sự vận dụng CNTT đặc biệt là phần mềm quản lý
vào y học và ngược lại là một yếu tố thực sự cần thiết và đem lại hiệu quả . Hơn ai hết cả
chuyên gia phần mềm ngành công nghệ thông tin như Bill Gate đã từng nói: Việt Nam
nên đi theo hướng phát triển về lĩnh vực phần mềm và đặc biệt ông đã đầu tư vào lĩnh
vực y tế.
Các phần mềm luôn được bắt đầu tư nhu cầu thực tế. Chính vì vậy chúng em đã
cùng hợp tác và làm bài tập lớn về phần mềm Quản lý hồ sơ bệnh án của một
khoa.Chúng em xây dựng phần mềm này nhằm đáp ứng được sự tiện lợi trong công tác
quản lý, tiết kiệm được thời gian và tiền của cả bác sỹ lẫn bệnh nhân và người nhà bệnh
nhân.
Cuối cùng chúng em xin tỏ lòng cám ơn tới thầy giáo Nguyễn Minh Quý đã
hướng dẫn cho chúng em hoàn thành bài tập lớn này!
Ngày 11 Tháng 6 Năm 2007
SV:
Nguyễn Thị Thu Hiền B
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Hồng

Nhóm SV thực hiện : Nguyễn Thị Thu Hiền B-Nguyễn Thị Hoa-Nguyễn Thị Hồng

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Yêu cầu đề tài :
ĐỀ SỐ38: Phân tích và thiết kế phần mềm QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN
CỦA MỘT KHOA
Yêu cầu thực hiện:
- Phân tích yêu cầu người dùng.
- Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng.
- Vẽ biểu đồ luồng dữ liệu
- Vẽ biểu đồ thực thể liên kết.
- Vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng.
- Thiết kế giao diện và sử lý form(vẽ form và mô tả sử lý chi tiết form đó)
1. Khảo sát và đánh giá hiện trạng của hệ thống
Thực tế hiện trạng của hệ thống
Hiện nay công tác quản...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
BÀI TẬP LỚN PTTKHT
Đề tài : Quản lý hồ sơ bệnh án của 1 khoa
Lớp : Tk3(1)
GVHD Thầy : Nguyễn Minh Quý
SV thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hiền B
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn thị Hồng
Nhóm SV thực hiện : Nguyễn Thị Thu Hiền B-Nguyễn Thị Hoa-Nguyễn Thị Hồng
BÀI TẬP LỚN PTTKHT: Quản lý hồ sơ bệnh án của 1 khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN PTTKHT: Quản lý hồ sơ bệnh án của 1 khoa - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN PTTKHT: Quản lý hồ sơ bệnh án của 1 khoa 9 10 650