Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Quản lý dự án bán điện thoại di động cho cửa hàng Viễn thông A

Được đăng lên bởi Pha-m Do
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập lớn môn
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Đề tài:
Quản lý dự án Website bán hàng trực tuyến cho
cửa hàng Viễn Thông A

Nhóm 7:

Đỗ Thị Liên

0741060176

Nguyễn Văn Mạnh 0741060165
Đàm Quang Tấn

Trang 1

0741060168

Lời cảm ơn
Trước tiên, chúng em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy giáo, ThS.
Nguyễn Đức Lưu, người đã tận tình hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình làm tập
lớn.
Chúng em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong khoa CNTT đã
đóng góp ý kiến và cho chúng em những lời khuyên vô cùng bổ ích.
Và sau nữa, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bạn trong lớp.
Những ý kiến đóng góp của các bạn chính là yếu tố, động lực giúp chúng em hoàn
thành bài tập lớn này một cách tốt nhất.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Trang 2

Mục lục

Trang 3

PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Tên đề tài
Quản lý dự án Website bán điện thoại trực tuyến cho cửa hàng Viễn Thông
A.

2. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, khoa học công nghệ phát triển rất nhanh, những sản phẩm mới
được tạo ra rất nhiều và có chất lượng cao. Điều tất yếu là để có những sản phẩm
này không phải chỉ một người, hai người trong một thời gian ngắn có thể tạo ra
được. Đó là thành quả của cả một tổ chức hay công ty. Họ đề ra ý tưởng sản phẩm
và cùng chung tay góp sức tạo chúng một cách quy củ với những phương pháp
nhất định. Nhưng những công việc của họ sẽ có nhiều rủi ro khi không có kế hoạch
cụ thể cũng như người quản lý giúp họ sắp xếp, quản lý những công việc. Chính vì
vậy mà quản lý dự án ra đời, quản lý dự án sẽ giúp nhóm thực hiện dự án quản lý
tốt kế hoạch mà nhóm đã đề ra từ khi bắt đầu dự án cho đến khi kết thúc dự án và
có thể kiểm soát được những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình làm dự án cũng
như cọ sát được hơn với kiến thức thực tế.
Qua tài liệu và khảo sát thực tế của các thành viên trong nhóm tại một số
công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội nhóm nhận thấy trước mỗi hợp đồng dự án
CNTT chỉ có chủ các công ty lớn mới chú trọng công việc tổ chức quản lý dự án
có bài bản, quy củ còn với các công ty nhỏ thường bỏ qua công việc này. Nhận
thức được tầm quan trọng này nhóm đã đề xuất đề tài “Quản lý dự án Website
bán điện thoại cho cửa hàng Viễn Thông A” là có tính thực tiễn.

3. Mục đích
Đề tài “Quản lý dự án Website bán hàng trực tuyến cho cửa hàng Viễn
Thông A” nhằm áp dụng công cụ, kiến thức và kỹ thuật để định nghĩa, lập kế
hoạch, tiến hành triển khai, tổ chức, kiểm soát và kết thúc dự án.

Trang 4

4. Mục tiêu
-

Tìm kiếm được dự án thực tế để có điều kiện trải nghiệm thực tế.
Xây dựng ...
Bài tập lớn môn
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
Đề tài:
Quản lý dự án Website bán hàng trực tuyến cho
cửa hàng Viễn Thông A
Nhóm 7: Đỗ Thị Liên 0741060176
Nguyễn Văn Mạnh 0741060165
Đàm Quang Tấn 0741060168
Trang 1
Bài tập lớn Quản lý dự án bán điện thoại di động cho cửa hàng Viễn thông A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn Quản lý dự án bán điện thoại di động cho cửa hàng Viễn thông A - Người đăng: Pha-m Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Bài tập lớn Quản lý dự án bán điện thoại di động cho cửa hàng Viễn thông A 9 10 622