Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn quản lý dự án: Chương trình quản lý khách sạn

Được đăng lên bởi Trịnh Trường
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 7436 lần   |   Lượt tải: 34 lần
LỜI CẢM ƠN
Chương trình quản lý khách sạn là một đề tài có tính thực tế nhưng do
thời gian ngắn và trình độ hiểu biết chưa sâu nên bài làm của chúng em
không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em mong nhận được sự góp ý, chỉ
bảo của thầy cô cùng toàn thể các bạn trong lớp để bài báo cáo của em được
hoàn thiện hơn nữa.
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Đức Lưu đã
cung cấp kiến thức cũng như tài liệu, template cho chúng em trong quá
trình giảng dạy
Nhóm 13

1

MỤC LỤC
A. CHUẨN BỊ DỰ ÁN....................................................................................................3
I. Phác thảo dự án.............................................................................................................3
1. Giới thiệu dự án:......................................................................................................3
2. Mục đích và mục tiêu...............................................................................................4
3. Kinh phí...................................................................................................................6
1. Nhân lực tham gia: ..................................................................................................6
2. Mốc thời gian quan trọng.........................................................................................7
3. Nguồn nhân lực dự kiến (đi thuê)................................................................................7
B. KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN...................................................................................................14
I. Nhóm thực hiện..........................................................................................................14
II. Cài đặt môi trường triển khai...................................................................................14
........................................................................................................................................14
III. Kế hoạch thời gian làm việc....................................................................................15
IV. Ước tính chi tiết chi phí dự án.................................................................................17
V. Xác định rủi ro ban đầu.............................................................................................17
C. THỰC HIỆN DỰ ÁN...................................................................................................19
1. Phân tích yêu cầu khách hàng............................
LỜI CẢM ƠN
Chương trình quản lý khách sạn là một đề tài có tính thực tế nhưng do
thời gian ngắn và trình độ hiểu biết chưa sâu nên bài làm của chúng em
không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em mong nhận được sự góp ý, chỉ
bảo của thầy cùng toàn thể các bạn trong lớp để bài báo cáo của em được
hoàn thiện hơn nữa.
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Đức Lưu đã
cung cấp kiến thức cũng như tài liệu, template cho chúng em trong quá
trình giảng dạy
Nhóm 13
1
Bài tập lớn quản lý dự án: Chương trình quản lý khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn quản lý dự án: Chương trình quản lý khách sạn - Người đăng: Trịnh Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài tập lớn quản lý dự án: Chương trình quản lý khách sạn 9 10 568