Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn quản lý dự án

Được đăng lên bởi sontran23394
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Quản Lý Dự Án Công Nghệ Thông Tin
Đề tài: Xây dựng chương trình quản lý CMND cấp tỉnh

Lớp

: KTPM2 – K7

Giáo viên hướng dẫn :
Nhóm sinh viên
1. Lại Xuân Thăng
2. Nguyễn Văn Sinh
3. Bùi Minh Vương
4. Hoàng Xuân Thuận
Mục Lục

Lời nói đầu
Trong thời đại ngày nay công nghệ thông tin đóng vai trò không nhỏ,
việc áp dụng công nghệ vào cuộc sống giúp cho năng suất và hiệu quả công
việc tăng lên gấp bội. Mỗi ngày có hàng triệu ứng dụng được tạo ra phục vụ
cho các nhu cầu của con người. Việc quản lý chứng minh nhân dân là công
việc vô cùng quan trọng ttrong công tác hành chính của các địa phương.
Phương thức quản lý truyền thống với công văn giấy tờ được lưu trữ bằng
văn bản đã không còn phù hợp vào nảy sinh những khó khăn trong công tác
quản lý như: lưu trữ, tìm kiếm tra cứu hi cần chưa nói đến nhữ mất mát
không lường trước được. Báo cáo “Quản lý cấp phát chứng minh nhân dân
cấp huyện thành phố ” được tạo ra nhằm giúp việc quản lý cấp phát chứng
minh nhân dân đơn giản và hiệu quả hơn. Xa hơn nữa tiến tới xậy dựng cơ
sở dữ liệu chung giúp thuận tiện cho việc tra cứu và quản lý khi chỉ với máy
tính cá nhân có kết nối internet người dùng có thể đễ dàng làm việc ở mọi
nơi. Đồng thời đảm bảo việc toàn vẹn tránh mất mát không đáng có.
Trong nội dung báo cáo này chúng tôi nuốn đưa ra cách hoạt động,
các đối tượng tham gia của công việc. Cái nhìn tổng quan về các bước trình
tự để từ đó xây dựng hệ thống phần mền phù hợp và hiệu quả cho công việc.
Báo cáo “Xây dựng hệ thống quản lý chứng minh nhân dân cấp
quận/thành phố” được trình bày gồm ba chương theo cấu trúc sau:
PHẦN 1. XÁC ĐỊNH DỰ ÁN
PHẦN 2. LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
PHẦN 3. PHÂN TÍCH RỦI RO
PHẦN 4: QUẢN LÝ - KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN
PHẦN 5. XÂY DỰNG CÔNG CỤ QUẢN LÝ
PHẦN 6: ĐÓNG DỰ ÁN

1

PHẦN 1. XÁC ĐỊNH DỰ ÁN
- Tên dự án : Xây dựng phần mềm Quản lý Chứng minh nhân dân tỉnh Thái
Bình
- Mục đích đầu tư: Xây dựng chương trình phần mềm ứng dụng để tăng độ
hiệu quả,độ chính xác,giảm bớt nhân lực trong quá trình làm việc.Giảm bớt
những sai sót rủi ro khi làm việc 1 cách thủ công
- Đơn vị tài trợ: Công an tỉnh Thái Bình
- Quản lý dự án :Lại Xuân Thăng
- Thời gian thực hiện dự án :


Thời gian : 2 tháng



Ngày bắt đầu : 06/03/2015



Ngày kết thúc : 06/05/2015(đã tính ngày lễ,ngày nghỉ)

Tổng quan
Khách hàng

Công an tỉnh Thái Bình

Đơn vị chủ đầu tư

Công an tỉnh Thái Bình

Địa điểm khách hàng 173, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Thông...
Mục Lục
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Quản Lý Dự Án Công Nghệ Thông Tin
Đề tài: Xây dựng chương trình quản lý CMND cấp tỉnh
Lớp : KTPM2 – K7
Giáo viên hướng dẫn :
Nhóm sinh viên
1. Lại Xuân Thăng
2. Nguyễn Văn Sinh
3. Bùi Minh Vương
4. Hoàng Xuân Thuận
Bài tập lớn quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn quản lý dự án - Người đăng: sontran23394
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Bài tập lớn quản lý dự án 9 10 222