Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập mạng máy tính

Được đăng lên bởi kimtiennvd
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2665 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài tập mạng máy tính

PHẦN THỰC HÀNH VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT
BÀI 1 : KHÁI NIỆM MẠNG MÁY TÍNH.
Trả lời các câu hỏi dưới đây.
1. Các trường hợp dưới đây, trường hợp nào được gọi là mạng LAN : Có 1 số máy tính :
a. Được đặt chung 1 phòng và dùng chung hệ điều hành WinXP.
b. Được đặt chung trong 1 phòng, chia sẽ dữ liệu với nhau bằng đĩa mềm hoặc USB.
c. Đặt trong nhiều phòng, có kết nối bằng dây Cable chia sẽ dữ liệu được với nhau.
d. Đặt trong 1 phòng, kết nối tốt bằng sóng Wireless, nhưng dùng nhiều hệ điều hành.
e. Các máy tính truyền thông được với nhau bằng đường truyền ADSL.
f. Tất cả các máy tính đó đều truy cập được Internet.
g. Tất cả các máy tính đó đều đọc được trang Google.com
h. Tất cả các máy tính đó đều mở được file tailieu.doc nằm trên máy Server (máy chủ) trong
phòng.
2. Tìm hiểu hệ thống mạng mình đang sử dụng :
Right click vào nút Start chọn Explore, Bên khung của sổ trái (Folder), click vào My Network
Places -> Entire Network -> Microsoft Windows Network -> Workgroup. Bạn thấy gì trong
khung cửa sổ bên phải. (Ghi nhận lại)
3. Trên màn hình Desktop, double click vào Icon “My Network Places”.
Trong cửa sổ vừa xuất hiện, trong khung bên trái, click vào dòng “View Workgroup
Computers”. Bạn thấy gì? Những cái bạn thấy có gì giống và khác với câu 2?
4. Double click vào icon của 1 máy bất kỳ bên trong khung phải.
Hiện tượng gì xảy ra, ghi nhận (tùy mỗi máy mà trường hợp xảy ra khác nhau).
5. Cho biết mạng máy tính bạn đang sử dụng thuộc vào loại mạng nào:
a. Về Topology
b. Về địa lý
c. Về kỹ thuật chuyển mạch
d. Về chức năng
6. Một Computer là thành viên của mạng LAN trong 1 cơ quan.
Cơ quan này có thuê bao 1 đường truyền ADSL để kết nối Internet. Khi nào thì ta có thể nói máy
tính này đang làm việc trên hệ thống mạng LAN và khi nào ta có thể nói máy này đang làm việc
trên hệ thống mạng WAN.
7. Copy tm Favorites trong tm Data trên Server, paste vào C:\Documents and Settings\Students,
đồng ý cho chép đè lên tmục cũ đang tồn tại. Mở Internet Explore, trên thanh Menu click vào
Favorites, chọn IT. Trong đó đã có sẵn 1 số link URL của những trang Web chuyên về mạng
máy tính. Truy cập vào các trang Web đó, tìm hiểu sự hình thành và phát triển của công nghệ
mạng.
8. Dùng công cụ tìm kiếm trên mạng để tìm hiểu về mạng MAN của TP. Hồ Chí Minh, cho biết
ngày ra đời và Tổ chức nào sáng lập ra nó.
9. Thực hành lướt web (sử dụng Internet Explorer)


Vào website  cho nhận xét.



Vào các web site sau: vnexpress.net, www.tuoitre.c...
Bài tập mạng máy tính
PHẦN THỰC HÀNH VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT
BÀI 1 : KHÁI NIỆM MẠNG MÁY TÍNH.
Trả lời các câu hỏi dưới đây.
1. Các trường hợp dưới đây, trường hợp nào được gọi là mạng LAN : Có 1 số máy tính :
a. Được đặt chung 1 phòng và dùng chung hệ điều hành WinXP.
b. Được đặt chung trong 1 phòng, chia sẽ dữ liệu với nhau bằng đĩa mềm hoặc USB.
c. Đặt trong nhiều phòng, có kết nối bằng dây Cable chia sẽ dữ liệu được với nhau.
d. Đặt trong 1 phòng, kết nối tốt bằng sóng Wireless, nhưng dùng nhiều hệ điều hành.
e. Các máy tính truyền thông được với nhau bằng đường truyền ADSL.
f. Tất cả các máy tính đó đều truy cập được Internet.
g. Tất cả các máy tính đó đều đọc được trang Google.com
h. Tất cả các máy tính đó đều mở được file tailieu.doc nằm trên máy Server (máy chủ) trong
phòng.
2. Tìm hiểu hệ thống mạng mình đang sử dụng :
Right click vào nút Start chọn Explore, Bên khung của sổ trái (Folder), click vào My Network
Places -> Entire Network -> Microsoft Windows Network -> Workgroup. Bạn thấy gì trong
khung cửa sổ bên phải. (Ghi nhận lại)
3. Trên màn hình Desktop, double click vào Icon “My Network Places”.
Trong cửa sổ vừa xuất hiện, trong khung bên trái, click vào dòng “View Workgroup
Computers”. Bạn thấy gì? Những cái bạn thấy có gì giống và khác với câu 2?
4. Double click vào icon của 1 máy bất kỳ bên trong khung phải.
Hiện tượng gì xảy ra, ghi nhận (tùy mỗi máy mà trường hợp xảy ra khác nhau).
5. Cho biết mạng máy tính bạn đang sử dụng thuộc vào loại mạng nào:
a. Về Topology
b. Về địa lý
c. Về kỹ thuật chuyển mạch
d. Về chức năng
6. Một Computer là thành viên của mạng LAN trong 1 cơ quan.
Cơ quan này có thuê bao 1 đường truyền ADSL để kết nối Internet. Khi nào thì ta có thể nói máy
tính này đang làm việc trên hệ thống mạng LAN và khi nào ta có thể nói máy này đang làm việc
trên hệ thống mạng WAN.
7. Copy tm Favorites trong tm Data trên Server, paste vào C:\Documents and Settings\Students,
đồng ý cho chép đè lên tmục cũ đang tồn tại. Mở Internet Explore, trên thanh Menu click vào
Favorites, chọn IT. Trong đó đã có sẵn 1 số link URL của những trang Web chuyên về mạng
máy tính. Truy cập vào các trang Web đó, tìm hiểu sự hình thành và phát triển của công nghệ
mạng.
8. Dùng công cụ tìm kiếm trên mạng để tìm hiểu về mạng MAN của TP. Hồ Chí Minh, cho biết
ngày ra đời và Tổ chức nào sáng lập ra nó.
9. Thực hành lướt web (sử dụng Internet Explorer)
Vào website http://www.hcmup.edu.vn, cho nhận xét.
Vào các web site sau: vnexpress.net, www.tuoitre.com.vn, www.nguoilaodong.com.vn,
www.thanhnien.com.vn sau đó lưu vào URL (địa chỉ) vào Favorites. Rồi, vào các favorites đã
lưu.
Tìm kiếm thông tin về giáo án điện tử, bài giảng điện tử: sử dụng từng cách tìm sau: “có tất cả
các từ”, “có cụm từ chính xác”, “ít nhất một trong các từ”, cho nhận xét về kết quả tìm
kiếm.
Tìm kiếm thông tin về, giáo án điện tử, bài giảng điện tử trên mạng trong từng loại file sau:
doc, ppt, pdf.
Tìm website có thể tra từ điển trực tuyến và thực hiện dịch 1 đoạn văn bản tiếng anh.
1
Bài tập mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập mạng máy tính - Người đăng: kimtiennvd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Bài tập mạng máy tính 9 10 34