Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn nhập môn ICT giới thiệu IE

Được đăng lên bởi Truong Congthanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP NHÓM 2
MÔN: ICT101
LỚP: DKTV7B
TÊN SV: TRẦN XUÂN BẢO

Internet Explorer

1. Giới thiệu:
Windows Internet Explorer (trước đây là Microsoft Internet Explorer; viết tắt là IE), là
một dòng trình duyệt webgiao diện đồ họa do Microsoft phát triển và là một thành phần
của các hệ điều hành Microsoft Windows kể từ năm 1995. Đây là trình duyệt web có
nhiều người sử dụng nhất từ năm 1999, đạt tới đỉnh cao là khoảng 95% thị phần trong
năm 2002 và 2003 với IE5 và IE6. Kể từ đó thị phần của trình duyệt này đã từ từ giảm
xuống với sự cạnh tranh đổi mới từ các trình duyệt web khác, với Mozilla Firefox là đối
thủ đáng kể. Microsoft đã chi hơn 100 triệu đô la Mỹ mỗi năm vào IE vào cuối thập niên
1990, với hơn 1000 người tham gia phát triển vào năm 1999[2].
Phiên bản phát hành mới nhất là 11.0, là một phần của hệ điều hành Windows 8.1 và
Windows Sever 2012 có từ tháng 10 2013. Hiện nay cũng có một phiên bản miễn phí
cho hệ điều hành Windows 7 Service Pack 1, phiên bản này phát hành vào tháng 11 năm
2013.
2. Tổng Quan:
Internet Explorer được phát hành lần đầu tiên với vai trò là một gói bổ sung Plus! for
Windows 95 vào năm 1995. Các phiên bản sau đó cho phép tải về miễn phí, hoặc nằm
trong các bản service pack, và kèm trong các bản phát hành dịch vụ OEM của Windows
95 và các phiên bản Windows sau đó.
Các phiên bản khác có mặt từ cuối thập niên 1990 bao gồm một phiên bản OEM nhúng
có tên gọi Internet Explorer for Windows CE (IE CE) có trong các nền tảng trên WinCE
và hiện dựa trên IE6. Internet Explorer dành cho Pocket PC, sau đó được đổi tên

thành Internet Explorer Mobile dành cho Windows Mobile cũng đã được phát triển, và
vẫn tiếp tục phát triển cùng với các phiên bản dành cho máy tính để bàn với nhiều chức
năng hơn.
3. Lịch sử:
Dự án Internet Explorer được bắt đầu vào mùa hè năm 1994 bởi Thomas Reardon và sau
đó do Benjamin Slivka làm trưởng nhóm, lấy ý tưởng mã nguồn từ Spyglass,
Inc. Mosaic, một trình duyệt web thương mại có mặt từ sớm với hình thức gắn liền với
trình duyệt tiên phong Mosaic của NCSA. Vào cuối năm 1994, Microsoft đã xin được
phép từ Spyglass Mosaic với sự hỗ trợ chi phí hàng quý cùng với một số phần trăm trong
lợi nhuận thu được từ các sản phẩm không phải Windows của Microsoft để đổi lấy phần
mềm. Mặc dù có tên tương tự như Mosaic của NCSA, Spyglass Mosaic dùng không
nhiều mã nguồn của NCSA Mosaic
Phiên bản Internet Explorer đầu tiên là Internet Explorer 1 ra mắt đầu tiên vào tháng 8
năm 1995.
4. Tính năng:
Internet Explorer đã được thiết kế để...
BÀI TẬP NHÓM 2
MÔN: ICT101
LỚP: DKTV7B
TÊN SV: TRẦN XUÂN BẢO
Internet Explorer
1. Giới thiệu:
Windows Internet Explorer (trước đây là Microsoft Internet Explorer; viết tắt là IE),
một dòng trình duyệt web giao diện đồ họa do Microsoft phát triển một thành phần
của các hệ điều hành Microsoft Windows kể từ năm 1995. Đây trình duyệt web
nhiều ngưi sử dụng nhất từ năm 1999, đạt tới đỉnh cao khoảng 95% thị phần trong
năm 2002 2003 với IE5 và IE6. Kể từ đó thị phần của trình duyệt này đã từ từ giảm
xuống với sự cạnh tranh đổi mi từ các trình duyệt web khác, với Mozilla Firefox đối
thủ đáng kể. Microsoft đã chi hơn 100 triệu đô la Mỹ mỗi năm vào IE vào cuối thập niên
1990, với hơn 1000 người tham gia phát triển vào năm 1999
[2]
.
Phiên bản phát hành mới nhất 11.0, một phần của hệ điều hành Windows 8.1
Windows Sever 2012 từ tháng 10 2013. Hiện nay cũng một phiên bản miễn phí
cho hệ điều hành Windows 7 Service Pack 1, phiên bản này phát hành vào tháng 11 năm
2013.
2. Tổng Quan:
Internet Explorer được phát hành lần đầu tiên với vai trò một gói bổ sung Plus! for
Windows 95 vào năm 1995. c phiên bản sau đó cho phép tải về miễn phí, hoặc nằm
trongc bản service pack, kèm trong các bản phát hành dịch vụ OEM của Windows
95 và các phiên bản Windows sau đó.
Các phiên bản khác mặt từ cuối thập niên 1990 bao gồm một phn bản OEM nhúng
tên gọi Internet Explorer for Windows CE (IE CE) trong các nền tảng trên WinCE
hiện dựa trên IE6. Internet Explorer dành cho Pocket PC, sau đó được đổi tên
Bài tập môn nhập môn ICT giới thiệu IE - Trang 2
Bài tập môn nhập môn ICT giới thiệu IE - Người đăng: Truong Congthanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập môn nhập môn ICT giới thiệu IE 9 10 534