Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Môn: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin-- Quản lý bán vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi tuan199234567
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 9735 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Bài tập Môn: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin-- Quản lý bán vật liệu xây dựng

Lời nói đầu
Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, lao động trí óc dần thay thế cho lao
động chân tay bằng những ứng dụng khoa học kỹ thuật.Và góp phần đắc lực trong cuộc cách
mạng khoa học này phải kể đến lĩnh vực công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin được ứng
dụng trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là trong ngành kinh tế, nó đóng góp một phần đáng kể vào
quá trình hội nhập. Như chúng ta đã biết, việc quản lý kinh doanh của rất nhiều cửa hàng vẫn
tiến hành rất thủ công, việc ghi chép thông qua sổ sách gặp rất nhiều trở ngại, gây khó khăn cho
người quản lý khi muốn xem xét tình trạng các mặt hàng còn hay hết. Cũng như rất khó có thể
thống kê nhanh chóng được doanh thu của cửa hàng theo ngày, theo tháng theo quý …Từ thực
tế như vậy mà nhóm chúng em đã tiến hành xây dựng một phần mền: "Quản lý bán vật liệu
xây dựng cho một cửa hàng".
Hệ thống là một chương trình phần mềm cho phép người sử dụng thực hiện một cách
nhanh chóng, chính xác việc nhập dữ liệu, lưu trữ cập nhật thông tin các mặt hàng, thực hiện
yêu cầu báo cáo bán hàng hay báo cáo tài chính của cửa hàng ...với giao diện làm việc thân
thiện, tiện dụng đối với người sử dụng hệ thống.
Mong rằng với phần mền này chúng em có thể đóng góp được một phần nhỏ bé của mình
vào sự phát triển kinh doanh của các cửa hàng nói riêng và của nền kinh tế nước nhà nói chung.
Với sự cố gắng và nỗ lực của mình, chúng em đã cùng nhau xây dựng và hoàn thành đề
tài này. Xong vẫn còn nhiều thiếu sót chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của
thầy và các bạn để cho đề tài của chúng em được hoàn thiện hơn.

1

Bài tập Môn: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin-- Quản lý bán vật liệu xây dựng

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.Tên đề tài:
Phân tích và thiết kế phần mền: "QUẢN LÝ BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG".
2.Nhóm thực hiện:
Trần Thị kThu Oanh
Trần Thị Tuyết Diệu
Nguyễn Y Bình
3.Yêu cầu của đề tài:
Phân tích và thiết kế phầm mền quản lý bán vật liệu xây dựng cho một cửa hàng, đảm
bảo các yêu cầu cơ bản sau:
 Lưu trữ và cập nhật các thông tin về các mặt hàng vật liệu xây dựng có trong cửa hàng.
 Lưu trữ và cập nhật thông tin về các mặt hàng mới.
 Theo dõi quá trình nhập, xuất các mặt hàng.
 Theo dõi quá trình bán hàng hàng ngày.
 Hỗi trợ tra cứu thông tin về các mặt hàng được cửa hàng quản lý.
 Thống kê nhập, xuất, doanh thu và lãi xuất của cửa hàng (theo ngày, tháng, quý)
 Thông tin có thể được in ra máy in.
 Hệ thông mang tính bảo...
Bài tập Môn: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin-- Quản lý bán vật liệu xây dựng
Lời nói đầu
Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển như bão, lao động trí óc dần thay thế cho lao
động chân tay bằng những ứng dụng khoa học kỹ thuật.Và góp phần đắc lực trong cuộc cách
mạng khoa học này phải kể đến lĩnh vực công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin được ứng
dụng trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong ngành kinh tế, nó đóng góp một phần đáng kểo
quá trình hội nhập. Như chúng ta đã biết, việc quản lý kinh doanh của rất nhiều cửa hàng vẫn
tiến hành rất thủ ng, việc ghi chép thông qua sổ sách gặp rất nhiều trở ngại, gây khó khăn cho
người quản khi muốn xem xét tình trạng các mặt hàng còn hay hết. Cũng như rất khó thể
thống nhanh chóng được doanh thu của cửa hàng theo ngày, theo tháng theo quý …Từ thực
tế như vậy mà nhóm chúng em đã tiến hành xây dựng một phần mền: "Quản bán vật liệu
xây dựng cho một cửa hàng".
Hệ thống một chương trình phần mềm cho phép người sử dụng thực hiện một cách
nhanh chóng, chính xác việc nhập dữ liệu, lưu trữ cập nhật thông tin các mặt hàng, thực hiện
yêu cầu báo cáo bán hàng hay o o tài chính của cửa hàng ...với giao diện làm việc thân
thiện, tiện dụng đối với người sử dụng hệ thống.
Mong rằng với phần mền này chúng em có thể đóng góp được một phần nhỏ bé của mình
vào sự phát triển kinh doanh của các cửa hàng nói riêng và của nền kinh tế nước nhà nói chung.
Với sự cố gắng nỗ lực của mình, chúng em đã cùng nhau xây dựng hoàn thành đề
tài này. Xong vẫn còn nhiều thiếu sót chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của
thầy và các bạn để cho đề tài của chúng em được hoàn thiện hơn.
1
Bài tập Môn: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin-- Quản lý bán vật liệu xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Môn: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin-- Quản lý bán vật liệu xây dựng - Người đăng: tuan199234567
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bài tập Môn: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin-- Quản lý bán vật liệu xây dựng 9 10 687