Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn Thiết kế hệ thống mạng

Được đăng lên bởi Nguyễn Phạm Cao Nguyên
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 4883 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập môn Thiết kế hệ thống mạng

Tổng quan
Công ty ABC - với ngành nghề kinh doanh thiết bị điện máy, điện tử - có 3 địa điểm hoạt
động tại thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở chính đặt tại ngã 7 Cách Mạng Tháng Tám – Ba
Tháng Hai – Võ Thị Sáu – Lý Chính Thắng – Nguyễn Thượng Hiền – Nguyễn Phúc Nguyên,
Quận 10. Trụ sở chính bao gồm 1 tòa nhà 3 tầng lầu với diện tích mặt sàn là 2400m2. Chi
nhánh 1 đặt tại ngã năm Trần Hưng Đạo – Yersin – Kí Con, Quận 1. Chi nhánh 1 bao gồm 1
tòa nhà 2 tầng lầu và 1 tầng hầm, diện tích mặt sàn là 600m2. Chi nhánh 2 đặt tại ngã 3
Hoàng Văn Thụ - Hoàng Việt, Quận Tân Bình. Chi nhánh 2 bao gồm 1 tòa nhà 4 tầng lầu,
diện tích mặt sàn là 4000m2.
Bản đồ các trụ sở và chi nhánh của công ty ABC

Khoảng cách giữa trụ sở chính (B) và chi nhánh 1 (A) là 2,2km. Khoảng cách giữa trụ sở
chính và chi nhánh 2 (C) là 4,2km.
Chức năng hoạt động của công ty ABC:
-

Mua bán các thiết bị điện, điện tử, bao gồm cả việc lắp đặt thiết bị tại nhà cho khách
hàng
Cung cấp dịch vụ bảo hành cho sản phẩm của một số hãng điện tử như Sony,
Sanyo, Samsung, Toshiba…
Cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị điện, điện tử tại nhà theo yêu cầu của khách
hàng.

Các bộ phận trong công ty bao gồm:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bộ phận
Phòng Giám đốc điều hành
Các Phòng Phó giám đốc
Phòng Nghiên cứu thị trường
Phòng Quản lý nhân sự
Phòng Kế toán
Bộ phận bán hàng và quầy hàng
Kho hàng
Bộ phận lắp đặt thiết bị tại nhà và bảo trì
Trung tâm bảo hành

Địa điểm
Trụ sở chính
Trụ sở chính
Trụ sở chính
Chi nhánh 2
Chi nhánh 2
Tất cả các trụ sở và chi nhánh
Tất cả các trụ sở và chi nhánh
Tất cả các trụ sở và chi nhánh
Trụ sở chính và chi nhánh 2

Mục tiêu
Bài tập này giả định công ty ABC trên đây cần thiết lập một hệ thống mạng thông tin liên lạc
giúp cho các trụ sở và chi nhánh trao đổi thông tin dễ dàng.
Để theo dõi được số lượng hàng hóa mua bán và lưu trữ, công ty ABC cần có hệ thống máy
chủ cơ sở dữ liệu. Hệ thống máy chủ này phải đảm bảo được yêu cầu truy cập từ mọi trụ sở
và chi nhánh vào mọi thời điểm. Thời gian phản hồi cho các yêu cầu truy cập phải đáp ứng
ngay trong thời gian thực vì hệ thống này cũng được kết nối tới các máy tính tiền (point of
sale terminals) tại các chi nhánh. Tại các máy tính tiền, để thuận tiện cho khách hàng muốn
trả tiền thông qua hệ thống thẻ ngân hàng hay thẻ tín dụng, tất cả các máy tính tiền đều
được nối với đầu đọc thẻ. Các đầu đọc thẻ ngoài việc kết nối tới các máy tính tiền còn liên
kết được với các ngân hàng hay cổng thanh toán thẻ để tính tiền kh...