Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập PTTKHT

Được đăng lên bởi thuanlamquoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bai 1. DFD Siêu thị Victoria.com thiết lập hệ thống xử lý yêu cầu khách hàng như sau:
1.

Bộ phận tiếp nhận yêu cầu: nhận yêu cầu từ khách hàng, kiểm tra yêu cầu và liên hệ với
khách hàng để điều chỉnh nếu cần, sau đó lấy thông tin về tài khỏan của khách hàng trong hồ
sơ Customer Data, đối chiếu tài khỏan với tiền thanh tóan cho yêu cầu, gởi trả yêu cầu không
hợp lệ cùng với lời giải thích cho khách hàng hoặc đặt yêu cầu hợp lệ của khách hàng vào hồ
sơ Approved Order.

2.

Bộ phận thực hiện yêu cầu: lấy yêu cầu của khách hàng từ hồ sơ Approved Order, đối
chiếu các mục yêu cầu với hồ sơ Inventory (danh mục hàng tồn kho), gởi yêu cầu đến
Warehouse (nhà kho), lấy thông tin khách hàng từ hồ sơ Customer Data, chuẩn bị hóa đơn và
nhãn kiện hàng để gởi chúng vào hồ sơ Shipping.

3.

Bộ phận chuyển hàng: Lấy nhãn kiện hàng và hóa đơn từ hồ sơ Shipping, lấy hàng từ
Warehouse, đối chiếu hóa đơn, nhãn và hàng, và lưu hóa đơn vào hồ sơ Invoice, sau đó
chuyển kiện hàng đã dán nhãn đến khách hàng.

4.

Bộ phận kế tóan: lấy hóa đơn từ hồ sơ Invoice, gởi hóa đơn đến khách hàng, gởi bản copy
của hóa đơn vào hồ sơ Account Receivable. Khi khách hàng đến trả tiền, nhân viên nhận tiền
trả của khách hàng, lấy hóa đơn từ hồ sơ Account Receivable để đối chiếu. Nếu tiền trả hợp
lệ, hóa đơn được đánh dấu “đã thanh tóan” và lưu vào hồ sơ Account Records, nếu không thì
nhân viên sẽ trả hóa đơn về hồ sơ Account Receivable và giải thích cho khách hàng.

Bai 2.ERD Mỗi cửa hàng bán hàng cho khách hàng theo giá niêm yết của cửa hàng. Sau khi sử
dụng, khách hàng có thể hoàn trả món hàng đã mua để nhận lại tiền tính theo đơn giá thỏa thuận.
Trong cả 2 trường hợp trên, số lượng, ngày và tình trạng món hàng đều được ghi nhận lại.
Bai 3.DFD Vẽ lược đồ DFD-0 cho hệ thống đăng ký Yahoo!Mail được mô tả như sau: Người sử
dụng cần đăng ký thông tin cá nhân, và tài khoản (username, password) với hệ thống để tạo hộp
thư cá nhân. Nếu đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi xác nhận cho hộp thư mới tạo ra cho người
sử dụng; nếu không thành công, hệ thống sẽ thông báo lỗi. Khi sử dụng hộp thư, người sử dụng
phải nhập tài khoản của mình vào trang login do hệ thống cung cấp. Nếu nhập sai mật khẩu, hệ
thống sẽ thông báo từ chối việc đăng nhập, nếu nhập đúng thì hệ thống sẽ cung cấp trang
webmail của hộp thư cho người sử dụng.
Bai 4.ERD Tạp chí “Gourmand Food and Wine” theo dõi mỗi công thức nấu ăn đã được kiễm thử
và phát hành trong tạp chí nổi tiếng của nó: “The Magazine of Heavy Eating”. Người ta lưu trữ
từn...
Bai 1. DFD Siêu thị Victoria.com thiết lập hệ thống xử lý yêu cầu khách hàng như sau:
1. Bộ phận tiếp nhận yêu cầu: nhận yêu cầu từ khách hàng, kiểm tra yêu cầu liên hệ với
khách hàng để điều chỉnh nếu cần, sau đó lấy thông tin về tài khỏan của khách hàng trong hồ
sơ Customer Data, đối chiếu tài khỏan với tiền thanh tóan cho yêu cầu, gởi trả yêu cầu không
hợp lệ cùng với lời giải thích cho khách hàng hoặc đặt yêu cầu hợp lệ của khách hàng vào hồ
sơ Approved Order.
2. Bộ phận thực hiện yêu cầu: lấy yêu cầu của khách hàng từ hồ Approved Order, đối
chiếu các mục u cầu với hồ Inventory (danh mục hàng tồn kho), gởi yêu cầu đến
Warehouse (nhà kho), lấy thông tin khách hàng từ hồ sơ Customer Data, chuẩn bị hóa đơn
nhãn kiện hàng để gởi chúng vào hồ sơ Shipping.
3. Bộ phận chuyển hàng: Lấy nhãn kiện hàng hóa đơn từ hồ Shipping, lấy hàng từ
Warehouse, đối chiếu hóa đơn, nhãn hàng, lưu hóa đơn vào hồ sơ Invoice, sau đó
chuyển kiện hàng đã dán nhãn đến khách hàng.
4. Bộ phận kế tóan: lấy hóa đơn từ hồ sơ Invoice, gởi hóa đơn đến khách hàng, gởi bản copy
của hóa đơn vào hồ Account Receivable. Khi khách hàng đến trả tiền, nhân viên nhận tiền
trả của khách hàng, lấy hóa đơn từ hồ Account Receivable để đối chiếu. Nếu tiền trả hợp
lệ, hóa đơn được đánh dấu “đã thanh tóan” lưu vào hồ Account Records, nếu không thì
nhân viên sẽ trả hóa đơn về hồ sơ Account Receivable và giải thích cho khách hàng.
Bai 2.ERD Mỗi cửa hàng bán hàng cho khách hàng theo giá niêm yết của cửa hàng. Sau khi sử
dụng, khách hàngthể hoàn trả món hàng đã mua để nhận lại tiền tính theo đơn giá thỏa thuận.
Trong cả 2 trường hợp trên, số lượng, ngày và tình trạng món hàng đều được ghi nhận lại.
Bai 3.DFD Vẽ lược đồ DFD-0 cho hệ thống đăng Yahoo!Mail được tả nsau: Người sử
dụng cần đăng thông tin nhân, tài khoản (username, password) với hệ thống để tạo hộp
thư cá nhân. Nếu đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi xác nhận cho hộp thư mới tạo ra cho người
sử dụng; nếu không thành công, hệ thống sẽ thông báo lỗi. Khi sử dụng hộp thư, người sử dụng
phải nhập tài khoản của mình vào trang login do hệ thống cung cấp. Nếu nhập sai mật khẩu, hệ
thống sẽ thông báo từ chối việc đăng nhập, nếu nhập đúng thì hệ thống sẽ cung cấp trang
webmail của hộp thư cho người sử dụng.
Bai 4.ERD Tạp chí “Gourmand Food and Wine” theo dõi mỗi công thức nấu ăn đã được kiễm thử
phát hành trong tạp chí nổi tiếng của nó: The Magazine of Heavy Eating”. Người ta lưu trữ
từng công thức trong hồ sơ, xếp thành từng mục theo tên công thức. Mỗi mục trong hồ liệt
các nguyên liệu, liều lượng sử dụng, chỉ dẫn (instructions), tác giả ngày nhận công thức. Mỗi
mục còn thêm thông tin về ngày thử, người thử, ngày phát hành tờ tạp chí in công thức, số
trang tựa đề bài viết công thức xuất hiện (có thể nhiều lần) trong tờ tạp chí. Hãy vẽ ERD
diễn tả các thực thể và các quan hệ được đề cập trong hồ sơ này.
Bai 5.DFD Để rút tiền mặt từ máy ATM, khách hàng phải đưa thẻ vào máy, và nhập số PIN. Máy
ATM sẽ mã hóa số PIN cùng với stài khoản ghi trong thẻ để gửi đến ngân hàng phát hành thẻ.
Nếu sai số PIN, ngân hàng sẽ gửi lỗi về máy, máy sẽ thông báo lỗi trả lại thẻ cho khách.
Nếu đúng số PIN, khách hàng có thể nhập số tiền vào máy. Nếu số tiền hợp lệ, máy sẽ mã hoá số
tiền cần rút cùng với số tài khoản gửi đến ngân hàng, sau đó đếm tiền mặt giao cho khách.
Nếu số tiền rút không hợp lệ, máy sẽ yêu cầu khách nhập lại. Hãy vẽ lược đồ DFD-0 mô hình hóa
các xử lý chính của máy ATM.
Bài tập PTTKHT - Trang 2
Bài tập PTTKHT - Người đăng: thuanlamquoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập PTTKHT 9 10 392