Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP QUẢN TRỊ MẠNG 2 [ LAB 2 ]

Được đăng lên bởi Trung Lưu Quang
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3855 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI TẬP QUẢN TRỊ MẠNG 2
[ LAB 2 ]
Sinh viên : Nguyễn Thanh Tâm
Lớp : C10MT
Ngành : Quản Trị Mạng
Bài tập : Quản trị mạng 2
Ngày : 10/09/2012

Mã số sinh viên : C1005.1044
Khoa : Công Nghệ Thông Tin
Site : www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk
Email: tamgaalbum@yahoo.com

Cho mô hình mạng như sau :

Domain
tamga.com

192.168.1.0/24
1

2

3

Yêu cầu :
- Máy Client XP 1 điều khiển Remote Desktop tới máy Server
- Máy Client XP 2 điều khiển Remote Assistance tới máy Server
Tâm Gà bonus ( ngoài bài LAB )
- Máy Client XP 1 sẽ điều khiển Remote Desktop trên giao diện Web tới máy Server

Tâm Gà

www.tamga.tk

www.c10mt.tk

www.c10maytinh.tk Phone: 01283.98.69.98 Page 1

...
Tâm Gà www.tamga.tk www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk Phone: 01283.98.69.98 Page 1
BÀI TẬP QUN TR MNG 2
[ LAB 2 ]
Sinh viên : Nguyễn Thanh Tâm
Lp : C10MT Mã số sinh viên : C1005.1044
Ngành : Quản Tr Mng Khoa : Công Nghệ Thông Tin
Bài tập : Qun tr mng 2 Site : www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk
Ngày : 10/09/2012 Email: tamgaalbum@yahoo.com
Cho mô hình mng như sau :
1
2
Domain
tamga.com
192.168.1.0/24
3
Yêu cầu :
- Máy Client XP 1 điều khin Remote Desktop tới máy Server
- Máy Client XP 2 điều khin Remote Assistance tới máy Server
Tâm Gà bonus ( ngoài bài LAB )
- Máy Client XP 1 sẽ điều khiển Remote Desktop trên giao diện Web tới máy Server
BÀI TẬP QUẢN TRỊ MẠNG 2 [ LAB 2 ] - Người đăng: Trung Lưu Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÀI TẬP QUẢN TRỊ MẠNG 2 [ LAB 2 ] 9 10 511