Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập sap 2000 ver10

Được đăng lên bởi Quắt
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ví Dụ

Hoàng Chính Nhân- BMTH-ĐHXD
Sap2000

bài tập
hướng dẫn sử dụng SAP2000
1.
Phần I. Các bài tập có hướng dẫn chi
tiết. Sử dụng đơn vị theo đầu bài.
2.
Phần II. Các bài tập đề nghị. Tự làm

1

Ví Dụ

Hoàng Chính Nhân- BMTH-ĐHXD
Sap2000

Bài tập A
Tính kết cấu tường bê tông và khung thép.
Thép
Fy = 36 ksi, E = 29500 ksi, u = 0.3
Cột: Tiết diện W24x68, liên kết khớp với nền.
Dầm: Liên kết khớp tại hai đầu trừ khi vượt qua điểm nối với thanh giằng
Dầm trong nhịp không có thanh giằng có tiết diện W24x68
Dầm trong nhịp có thanh giằng có tiết diện W16x36
Dầm không liên kết tại biên với sàn
Thanh giằng có tiết diện TS6x6x1/4, liên kết khớp tại hai đầu
Tiêu chuẩn thiết kế: AISC-ASD89
Bê tông
R= 4000 ksi, u = 0.22, ( = 150 pcf
Tải trọng áp dụng cho mọi dầm, bao gồm cả trọng lượng bản thân
Yêu cầu:
- Tính phản lực so tổ hợp tải trọng DL + LL + EQ
- Tính hệ số ứng suất trong thép

1

Ví Dụ

Hoàng Chính Nhân- BMTH-ĐHXD
Sap2000

Các bước thực hiện:
1. Chọn đơn vị: Kích vào hộp thả trên thanh trạng thái và chọn vào kip-ft
2. Chọn vào menu File > New Model From Template để mở hộp thoại Model
Templates
3. Kích vào biểu tượng khung phẳng Potal Frame trong hộp thoại để mỏ hộp thoại
Potal Frame
4. Trong hộp thoại này đưa vào những thông tin sau:
 Number of Stories: 5
 Number of Bay: 4
 Story Height: 13
 Bay Width: 25
 Kích vào nút OK
5. Kích vào biểu tượng Close (X) trong cửa sổ 3D
6. Kích vào biểu tượng Set Elements trên thanh công cụ chính hoặc vào menu View >
Set Elements để mở hộp thoại Set Elements
7. Thực hiện các thao tác sau đây trong hộp thoại:
 Đánh dấu vào hộp Label trong khung Joints
 Đánh dấu vào hộp Label trong khung Frames
 Kích vào nút OK
8. Chọn vào các đối tượng cột có nhãn là 18, 19, 20, 23, 24, 25 và các đối tượng dầm
có nhãn là 38, 39, 40, 43, 44, 45 sau đó ấn vào phím Delete trên bàn phím
Chú ý: Có thể chọn các đối tượng trên bằng cách kích vào từng đối tượng hoặc chọn
bằng cửa sổ hoặc bằng chế độ Intersecting line Select mode hoặc chọn bằng lệnh
menu Select > Select > Labels.
9. Kích vào biểu tượng Refresh Window để cập nhật thông tin
10. Chọn vào menu Draw > Edit Grid để hiển thị hộp thoại Modify Grid Lines
11. Thực hiện những thao tác sau trong hộp thoại này:
 Đánh dấu vào hộp Glue Joints To Grid Lines
 Chọn vào lựa chọn X trong khung Direction để hiển thị khung X Location sau đó
đánh dấu vào 50 trong khung này khi đó giá trị 50 sẽ hiển thị trên hộp hiệu chỉnh
 Hiệu chỉnh giá trị 50 thành giá trị 53 và kích vào nút Move Grid Line
 C...
Hoàng Chính Nhân- BMTH-ĐHXD Ví Dụ
Sap2000
1
bài tập
hướng dẫn sử dụng SAP2000
1. Phần I. Các bài tập có hướng dẫn chi
tiết. Sử dụng đơn vị theo đầu bài.
2. Phần II. Các bài tập đề nghị. Tự làm
Bài tập sap 2000 ver10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập sap 2000 ver10 - Người đăng: Quắt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bài tập sap 2000 ver10 9 10 729