Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập SQL

Được đăng lên bởi duongkhoikhoa
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu hỏi Query
1. In danh sách nhân viên và nhóm máu của từng người, gồm họ tên ngày sinh, nhóm máu

2. Thống kê có bao nhiêu người theo từng nhóm máu

3 In những nhân viên có nhóm máu O và có chiều cao < 170

4.Thống kế theo nam, nữ số người trong từng nhóm máu

kết quả :

5. Sửa tên “cửa hàng số 1” thành “trung tâm mua sắm 1” và “Phòng Kỹ Thuật” thành
phòng “Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ”

6. Thống kê tổng số lương mà nhân viên các phòng nhận được theo từng phòng. Chỉ
thống kế ở các phòng ban nào bắt đầu bằng chữ phòng ví dụ Phòng Kỹ Thuật, Phòng
Tổ Chức

7. Hạ hệ số phụ cấp xuống -2 những người có hệ số phụ cấp >5.0 và hạ -1 cho những
người >3 (tự làm)
8. Thống kê những người sinh ra vào tháng 5 và tháng 9

9. Làm bảng báo cáo danh sach nhân viên theo quê quán của nhân viên
(group theo quequan)

10. In danh sách nhân viên ghép tên và họ, cột phái (nam, nữ), tuổi của nhân viên hệ số
phụ cấp.

12. Thống kê số nhân viên theo phòng ban và chức vụ cho những người trên 30 tuổi

13. Tạo ra một bảng với những nhân viên nữ và có tuổi nhỏ hơn 35 (tự làm dùng make
table )
14. Sửa lại những người nào có trình độ là cao đẳng thành có trình độ đại học
Dùng update Ætự làm
15. Thống kê xem có bao nhiêu người theo hệ số phụ cấp

16.Thống kê trung bình lương và số nhân viên theo phòng ban

17. Thống kê trung bình lương và số nhân viên theo trình độ
18. Thống kê trung bình lương và số nhân viên là công nhân theo trình độ
19. Xóa những người có trình độ lớp 9 và lớp 12

...
Câu hi Query
1. In danh sách nhân viên và nhóm máu ca tng người, gm h tên ngày sinh, nhóm máu
2. Thng kê có bao nhiêu người theo tng nhóm máu
3 In nhng nhân viên có nhóm máu O và có chiu cao < 170
Bài tập SQL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập SQL - Người đăng: duongkhoikhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập SQL 9 10 557