Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

Được đăng lên bởi Trung Lưu Quang
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 12029 lần   |   Lượt tải: 48 lần
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin


BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX
Đây là tài liệu sử dụng nội bộ được xây dựng bám sát theo chương trình giảng dạy
bộ môn hệ điều hành Unix của khoa Công nghệ thông tin. Tài liệu nhằm cung cấp cho
sinh viên các dạng bài tập thực hành với mục đích hướng dẫn sinh viên làm quen với các
thao tác cơ bản trên môi trường hệ điều hành Linux.
Biên soạn bởi:
1. Võ Tấn Dũng

Email:

2. Nguyễn Nam Trung

Email:

Danh mục bài tập

Phần I – Làm quen với hệ điều hành Linux ........................................................................ 2
Phần II – Cài đặt và sử dụng hệ điều hành Linux ............................................................... 4
Phần III – Hệ thống tập tin và quản trị hệ thống tập tin ...................................................... 7
Phần IV – Quản trị người dùng / nhóm và file permission ............................................... 13
Phần V – Cài đặt phần mềm và trình tiện ích.................................................................... 17
Phần VI – Quản lý tiến trình.............................................................................................. 18
Phần VII – Mạng căn bản .................................................................................................. 19
Hướng dẫn định dạng, format ổ cứng trên Linux .............................................................. 20

Phần I – Làm quen với hệ điều hành Linux
Bài 1: Tìm hiểu sử dụng Linux
1. Chép hai tập tin nén Linux91.zip và Linux92.zip về máy Windows, tiến hành giải
nén chúng vào cùng một thư mục.
2. MởVMWare, Chọn File/Open chỉ đường dẫn đến thư mục chứa 2 tập tin nén vừa
mới giải nén.
3. Chỉnh lại RAM máy ảo 128MB.
4. Khởi động máy ảo có hệ điều hành Linux.
• Username: root
• Password: family
5. Tự khảo sát các thành phần trong Linux như: thanh taskbar (linux gọi là Panel),
màn hình nền, thanh Mênu và các thành phần trong Menu, biểu tượng Root’s
Hometrên màn hình nền, tạo biểu tượng chương trình calculator ra màn hình nền,
đổi hình cho màn hình nền...
6. Nhấp phải vào màn hình nền của Linux, chọn Terminal, là cửa sổ gõ lệnh giống
như cmd trong DOS.

Bài 2: Sử dụng đĩa USB trong máy ảo chạy Linux
Bước 1: Gắn đĩa USB vào khe USB của máy thật, chờ cho Windows nhận xong
hoàn toàn đĩa USB.
Bước 2: Trên menu máy ảo chọn VM/Removable Devices/USB Devices
• Nếu thấy kế bên USB Devices là chữ Empty thì Linux chưa nhận được USB
• Nếu thấy kế bên USB Devices có dòng chữ cho b...
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin

BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX
Đây là tài liệu sử dụng nội bộ được xây dựng bám sát theo chương trình giảng dạy
bộ môn h điều hành Unix của khoa Công nghệ thông tin. Tài liệu nhằm cung cấp cho
sinh viên các dạng bài tập thực hành với mục đích hướng dẫn sinh viên làm quen với các
thao tác cơ bản trên môi trường hệ điều hành Linux.
Biên soạn bởi:
1. Võ Tấn Dũng Email:
2. Nguyễn Nam Trung Email:
Danh mục bài tập
Phần I – Làm quen với hệ điều hành Linux ........................................................................ 2
Phần II – Cài đặt và sử dụng hệ điều hành Linux ............................................................... 4
Phần III – Hệ thống tập tin và quản trị hệ thống tập tin ...................................................... 7
Phần IV – Quản trị người dùng / nhóm và file permission ............................................... 13
Phần V – Cài đặt phần mềm và trình tiện ích.................................................................... 17
Phần VI – Quản lý tiến trình.............................................................................................. 18
Phần VII – Mạng căn bản .................................................................................................. 19
Hướng dẫn định dạng, format ổ cứng trên Linux .............................................................. 20
BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX - Người đăng: Trung Lưu Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX 9 10 476