Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tn học

Được đăng lên bởi Lê Mỹ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

Tạo cấu trúc sau

Bài 1a

CONG TY

CUA HANG I

QUAN AO
2.


GIAY DEP

CUA HANG III

DIEN TU

CO KHI

Tạo 2 tập tin sau tại thư mục QUAN AO

CauHoi.TXT có nội dung sau:



TraLoi.TXT có nội dung sau:

Hom qua tat nuoc dau dinh

Em duoc thi cho anh xin

Bo quen chiec ao tren canh hoa sen

Hay la em de lam tin trong nha

3.


CUA HANG II

Tạo 2 tập tin sau tại thư mục GIAY DEP

ChaoBan.TXT có nội dung sau:



CaDao.TXT có nội dung sau:

Ao anh sut chi duong ta

Ao anh sut chi da lau

Vo anh cua co me gia chua khau

Mai nho co ay vao khau cho cung

4.

Sao chép tập tin trong thư mục QUAN AO vào thư mục DIEN TU

5.

Sao chép tập tin trong thư mục GIAY DEP vào CO KHI

6.

Đổi kiểu tập tin trong thư QUAN AO thành BAK, CO KHI thanh OLD

7.

Đặt thuộc tính chỉ đọc cho tập tin trong thư mục DIEN TU, ẩn cho tập tin trong thư mục CO KHI

Bài 1b
1.

Tạo cấu trúc sau

GIAM DOC

PHO GD II

PHO GD I

TIEP THI
2.

3.

QUANG CAO

KINH DOANH

HO TRO

Tìm và sao chép
a.

3 tập tin có kiểu là DLL vào KINH DOANH

b.

3 tập tin có ký tự thử 3 tên chính là S, <35 Kb về thư mục PHO GD II

c.

3 tập tin kiểu INI có chứa chuỗi DRIVE Về thư mục HO TRO

Tạo tập tin TimKiem.TXT tại thư mục QUANG CAO, trả lời câu hỏi sau: Cách nén thư mục tập tin mà
bạn biết.

4.

Tạo tập tin CaiDat.TXT tại thư mục TIEP THI, trả lời câu hỏi sau: Cách cài đặt, gỡ bỏ một chương
trình trong máy tính mà bạn biết thong qua Control Panel.

5.

Nén thư muc PHO GD II thành PHOGD II.ZIP lưu vào TIEP THI

6.

Đặt thuộc tính chỉ đọc và ẩn cho tập tin PHOGD II.ZIP

7.

Sao chép tập tin trong thư mục HO TRO vào KINH DOANH sau đó đổi phần mở rộng các tập tin trong
thư mục KINH DOANH thành kiểu HTM

Trang 1

Bài 2a
1.

Tạo cấu trúc sau

VIET NAM

TP HCM

HA NOI

BA DINH
2.

HO GUOM

TAN BINH

PHU NHUAN

Tìm và sao chép
a.

3 tập tin có ký tự cuối tên chính là G, <55 Kb về thư mục BA DINH

b.

3 tập tin kiểu DLL tạo sau năm 2000, <25 kb về thư mục HO GUOM

,

3.

Nén thư muc HO GUOM thành NEN.ZIP lưu vào TP HCM

4.

Tạo tập tin Mouse.TXT tại thư mục HA NOI, trả lời câu sau: Cách thay đổi biểu tượng con trỏ mouse.

5.

Tạo tập tin TocDo.TXT tại thư mục TP HCM, trả lời sau sau: Cách thay đổi tốc độ di chuyển của con trỏ
mouse.

6.

Đặt thuộc tính chỉ đọc cho tập tin trong thư mục BA DINH, ẩn cho tập tin trong thư mục HO GUOM

7.

Sao chép tập tin trong thư mục BA DINH vào TAN BINH sau đó đổi phần mở rộng các tập tin
trong thư mục TAN BINH thành kiểu XLS

8.

Mở nén tập tin NEN.ZIP lưu vào PHU NHUAN.

Bài 2b
1.

...
Trang 1
1. Tạo cấu trúc sau
2. Tạo 2 tập tin sau tại thư mục QUAN AO
CauHoi.TXT
có n
ội dung sau:
Hom qua tat nuoc dau dinh
Bo quen chiec ao tren canh hoa sen
TraLoi.TXT
có n
ội dung sau:
Em duoc thi cho anh xin
Hay la em de lam tin trong nha
3. Tạo 2 tập tin sau tại thư mục GIAY DEP
có n
ội dung sau:
Ao anh sut chi duong ta
Vo anh cua co me gia chua khau
CaDao.TXT
có n
ội dung sau:
Ao anh sut chi da lau
Mai nho co ay vao khau cho cung
4. Sao chép tập tin trong thư mục QUAN AO vào t mục DIEN TU
5. Sao chép tập tin trong thư mục GIAY DEP vào CO KHI
6. Đổi kiểu tập tin trong thư QUAN AO thành BAK, CO KHI thanh OLD
7. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho tp tin trong thư mục DIEN TU, ẩn cho tập tin trong thư mục CO KHI
1. Tạo cấu trúc sau
2. Tìm và sao chép
a. 3 tập tin có kiểu là DLL vào KINH DOANH
b. 3 tp tin có ký tự thử 3 tên chính là S, <35 Kb về thư mục PHO GD II
c. 3 tập tin kiu INI có chứa chuỗi DRIVE Về thư mục HO TRO
3. Tạo tập tin TimKiem.TXT tại thư mục QUANG CAO, trlời câu hỏi sau: Cách nén thư mục tập tin mà
bạn biết.
4. Tạo tập tin CaiDat.TXT tại thư mục TIEP THI, trả lời câu hỏi sau: Cách cài đặt, gỡ bỏ một chương
trình trong máy tính mà bạn biết thong qua Control Panel.
5. Nén thư muc PHO GD II thành PHOGD II.ZIP lưu vào TIEP THI
6. Đặt thuộc tính chỉ đọc và n cho tập tin PHOGD II.ZIP
7. Sao chép tập tin trong thư mục HO TRO vào KINH DOANH sau đó đổi phn mở rộng các tập tin trong
thư mục KINH DOANH thành kiểu HTM
GIAM DOC
PHO GD I
PHO GD II
TIEP THI
QUANG CAO KINH DOANH HO TRO
CONG TY
CUA HANG I CUA HANG II
CUA HANG III
QUAN AO GIAY DEP DIEN TU CO KHI
Bài 1a
Bài 1b
bài tập tn học - Trang 2
bài tập tn học - Người đăng: Lê Mỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập tn học 9 10 293