Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập và hướng dẫn thực hành AutoCAD và VBA

Được đăng lên bởi Hạnh Trần Thị
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Bài hướng dẫn thực hành – Visual Basic cho AutoCAD
Lab 1: Làm quen với AutoCAD và VBA
GV HDTH: Phạm Thanh Tùng - pttung@fit.hcmuns.edu.vn

1. Hướng dẫn tổng quan về AutoCAD và VBA
1. VBA Manager & Visual Basic Editor

2. Bố cục của Project

3. Lệnh AutoCAD VBA

VBA IDE

Khởi động VBA IDE. VBA IDE cho phép
ta hiệu chỉnh, thực thi và gỡ rối chương
trình.
Mặc dù VBA IDE chỉ khởi động khi
AutoCAD đang được thực thi, nhưng nó có
thể được thu nhỏ, mở và đóng độc lập so
với cửa sổ chương trình AutoCAD.

VBALOAD

Tải dự án VBA vào phiên làm việc hiện
hành của AutoCAD.

VBARUN

Thực thi Macro VBA từ hộp thoại Macros
hoặc từ dùng lệnh AutoCAD.
Dỡ bỏ dự án VBA trong phiên làm việc
hiện hành của AutoCAD.
Nếu dự án VBA đã được chỉnh sửa và
chưa lưu, hộp thoại Save

VBAUNLOAD

Project hiện lên nhắc người dùng lưu dự án
(hoặc hiển thị trên dòng
lệnh).

VBAMAN

Hiển thị VBA Manager cho phép người
dùng xem, tạo, tải, đóng,
nhúng hoặc trích xuất các dự án.

VBASTMT

Thực thi dòng lệnh VBA từ dòng lệnh
AutoCAD.

4. Mô hình đối tượng trong AutoCAD

Một đối tượng là một khối cấu thành chính của giao diện AutoCAD
ActiveX. Mỗi một đối tượng thể hiện đúng một phần của AutoCAD. Có rất
nhiều loại đối tượng khác nhau trong giao diện AutoCAD ActiveX. Ví dụ:
•

Đối tượng đồ hoạ: line, arc, text và dimension

•

Cấu hình về kiểu dáng (style settings): linetype và dimension style

•

Cấu trúc tổ chức: layer, group, block

•

Thể hiện bản vẽ: view, viewport

•

Và ngay cả bản thân bản vẽ trong chương trình AutoCAD cũng được xem là
một đối tượng.

VBA có thể liên kết đến bản vẽ hiện hành trong phiên làm việc hiện tại
của AutoCAD nhờ đối tượng ThisDrawing

VD:

•

Vẽ đoạn thẳng

•

Duyệt qua tập đối tượng Layers

•

Tìm Layer có tên “ABC”

5. Kiểu dữ liệu Variant

Variant là một kiểu dữ liệu đặc biệt có thể lưu bất kỳ loại dữ liệu nào, trừ
dữ liệu kiểu chuỗi có độ dài cố định và các kiểu dữ liệu do người dùng định
nghĩa. Biến Variant còn có thể chứa các giá trị đặc biệt Empty, Error, Nothing
và NULL. Có thể xác định cách thức xử lý biến kiểu variant sử dụng các hàm
của Visual Basic: VarType hoặc TypeName.
VD sử dụng Variant:

6. Cách thức nhập liệu từ người sử dụng
•

•

Nhập chuỗi

Nhập điểm

•

Tính khoảng cách giữa hai điểm

•

Tính diện tích từ các điểm do người dùng nhập vào

7. Một số ví dụ sử dụng VBA
•

Phóng đại bản vẽ

•

Gửi một lệnh đến dòng lệnh AutoCAD

2. Bài tập
1. Dựa vào Project mẫu
a. C:\Program Files\AutoCAD 2007\Sample\VBA\drawline.dvb
2. Xây dựng Module nhập tọ...
Bài hướng dn thc hành – Visual Basic cho AutoCAD
Lab 1: Làm quen vi AutoCAD và VBA
GV HDTH: Phm Thanh Tùng - pttung@fit.hcmuns.edu.vn
1. Hướng dn tng quan v AutoCAD và VBA
1. VBA Manager & Visual Basic Editor
Bài tập và hướng dẫn thực hành AutoCAD và VBA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập và hướng dẫn thực hành AutoCAD và VBA - Người đăng: Hạnh Trần Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập và hướng dẫn thực hành AutoCAD và VBA 9 10 839