Ktl-icon-tai-lieu

bai tập word

Được đăng lên bởi tuanthanh147
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 980 lần   |   Lượt tải: 14 lần
BÀI TẬP WORD
BÀI TẬP 1
Winword là một chương trình xử lý văn bản mạnh, ngoài các chức năng giúp người
sử dụng gõ nhanh và đúng một vaăn bản nó còn cho phép chúng ta dễ dàng chèn các ký tự
đặc biệt vào văn bản như “ © ® α β                 “, làm cho văn
bản phong phú hơn.
Chúng ta có thể nhập văn bản ở dạng chữ thường hoặc CHỮ IN để rồi sau đó có thể
đổi sang một kiểu chữ thích hợp. Các lệnh thường dùng trong văn bản có thể trình bày nhanh
nhờ biểu tượng như Bold để tạo chữ đậm, Italic để tạo chữ nghiêng, Underline tạo chữ gạch
dưới, hay kết hợp cả ba.
Ngoài ra còn các lệnh khác cầu kỳ hơn đành phải vào menu để trình bày như: Words
Only chỉ gạch dưới từng chữ một, Double để gạch dưới chữ hai nét, Dotted để gạch dưới
bằng dấu chấm, Strikthough tạo ra chữ gạch giữa, các lệnh Superscript và Subscript giúp chúng ta tạo
được một biểu thức đơn giản có dạng như a 1X2+b1Y2=0, từ cách gõ chữ thường có thể đổi
sang dạng CHỮ IN hoặc CHỮ IN CÓ KÍCH THƯỚC NHỎ HƠN nhờ các lệnh ALL CAPS
hoặc SMALL CAPS. Khoảng cách giữa các ký tự có thể thay đổi dễ dàng nhờ dùng các lệnh
trong Spacing:
Normal
Trung tâm tin học
Expanded
Trung tâm tin học
Condensed
Trung tâm tin học
BÀI TẬP 2
CÔNG TY TNHH
ĐẠI THẾ GIỚI

N

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Thông Báo

hằm tạo điều kiện thuận lới cho việc gao dịch với các khách hàng thường xuyên của
Công ty, Phòng Quản trị xin gửi đến các đơn vị trực thuộc Công ty danh sách các
khách hàng sau:
HỌ và TÊN
ĐỊA CHỈ
ĐIỆN THOẠI
1. Nguyễn Thế Nhân....................48 Lê Thánh Tôn, Q........................................18967584
2. Tôn Nữ Thanh Nhi...............25 Cao Bá Quát, Sông Bé...............................0.61.895676
3. Nguyễn Bảo Trâm...................123 Nguyễn Trãi, Q.5........................................8678543
4. Huỳnh Như....................................68 Lê Lợi, Q.1..............................................8564897
5. Phạm Quốc Minh...............54/15 Thích Quảng Đức,PN...................................8454545
6. Trần Thanh Tâm..........................18 Hương Lộ 14............................................8565784
7. Hà Huy Giáp.....................21 Trần Hưng Đạo, An Giang............................0.76.895645
Tp.HCM, ngày….tháng….năm 1997
TRƯỞNG PHÒNG

BÀI TẬP 3

Bill Gates – Nhà tâm lý học

C

húng ta có lẽ ai cũng biết tiếng tăm
của nhà tỷ phú nổi tiếng thế giới của
Bill Gate và thành công của công ty
Microsoft. Một trong những bí quyết của
sự thành công đó là ...
BÀI TẬP WORD
BÀI TẬP 1
Winword một chương trình xử văn bản mạnh, ngoài các chức năng giúp người
sử dụng nhanh và đúng một vaăn bản còn cho phép chúng ta dễ dàng chèn các tự
đặc biệt vào văn bản như “ © ® α β “, làm cho văn
bản phong phú hơn.
Chúng ta thể nhập văn bản dạng chữ thường hoặc CHỮ IN để rồi sau đó thể
đổi sang một kiểu chữ thích hợp. Các lệnh thường dùng trong văn bản có thể trình bày nhanh
nhờ biểu tượng như Bold để tạo chữ đậm, Italic để tạo chữ nghiêng, Underline tạo chữ gạch
dưới, hay kết hợp cả ba.
Ngoài ra còn các lệnh khác cầu kỳ hơn đành phải vào menu để trình bày như: Words
Only chỉ gạch dưới từng chữ một, Double để gạch dưới chữ hai nét, Dotted đ gạch dưới
bằng dấu chấm, Strikthough tạo ra chữ gạch giữa, các lệnh
Superscript
Subscript
giúp chúng ta tạo
được một biểu thức đơn giản dạng như a
1
X
2
+b
1
Y
2
=0, từ cách chữ thường có thể đổi
sang dạng CHỮ IN hoặc CHỮ IN KÍCH THƯỚC NHỎ HƠN nhờ các lệnh ALL CAPS
hoặc SMALL CAPS. Khoảng cách giữa các ký tự có thể thay đổi dễ dàng nhờ dùng các lệnh
trong Spacing:
Normal Trung tâm tin học
Expanded Trung tâm tin hc
Condensed Trung tâm tin hc
BÀI TẬP 2
CÔNG TY TNHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI THẾ GIỚI ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
Thông Báo
hằm tạo điều kiện thuận lới cho việc gao dịch với c khách hàng thường xuyên của
Công ty, Phòng Quản trị xin gửi đến các đơn vị trực thuộc Công ty danh sách các
khách hàng sau:
N
HỌ và TÊN ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1. Nguyễn Thế Nhân....................48 Lê Thánh Tôn, Q........................................18967584
2. Tôn Nữ Thanh Nhi...............25 Cao Bá Quát, Sông Bé...............................0.61.895676
3. Nguyễn Bảo Trâm...................123 Nguyễn Trãi, Q.5........................................8678543
4. Huỳnh Như....................................68 Lê Lợi, Q.1..............................................8564897
5. Phạm Quốc Minh...............54/15 Thích Quảng Đức,PN...................................8454545
6. Trần Thanh Tâm..........................18 Hương Lộ 14............................................8565784
7. Hà Huy Giáp.....................21 Trần Hưng Đạo, An Giang............................0.76.895645
Tp.HCM, ngày….tháng….năm 1997
TRƯỞNG PHÒNG
bai tập word - Trang 2
bai tập word - Người đăng: tuanthanh147
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bai tập word 9 10 139