Ktl-icon-tai-lieu

Bài thảo luận môn PTTKHT Đề tài Quản lý bán hàng sách

Được đăng lên bởi tuan199234567
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 6751 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Bài thảo luận môn PTTKHT
Đề tài Quản lý bán hàng sách
------------------------------------------***********-----------------------------------------

Lời nói đầu

Ngày nay khoa học kỹ thuật ngày càng ừng dụng rộng ở nhiều ngành khác
nhau đáp ừng nhu cầu của con người quản lý một khối lượng công việc lớn
đồng thời làm giảm không gian lưu trữ.Quản lý sách là công việc khá phức
tạp, mỗi cửa hàng, doanh nghiệp có một đặc thù riêng.Trước kia công việc
này được làm thủ công nhưng ngày nay máy móc đã thay thể con người
trong việc quản lý, lưu trữ, tính toán…Nó làm tăng độ chính xác, độ tin cậy
cao rất hiệu quả.Có nhiều cửa hàng doanh nghiệp dùng phân mềm để quản
lý đồng thời việc sử dụng tin học làm đã tiết kiệm nhiều thời gian, công sức
con người.
Bài thảo luận này chùng tôi muốn giúp các bạn hiểu thêm về công việ quản
lý sách bằng phần mềm và cách tạo ra nó.
Bài thảo luận tuy được chuẩn bị từ lâu nhưng cũng không tránh khỏi sai
sót mong thầy cô,các bạn thông cảm giúp đỡ & góp ý.
Chúng em xin chân thành cảm ơn.

Nhóm SV: Trần Thị Thu Oanh_Trần Thị Tuyết Diệu_Nguyễn Y Bình(T7TH1)
----------------------------------------***********-------------------------------------

34

Bài thảo luận môn PTTKHT
Đề tài Quản lý bán hàng sách
------------------------------------------***********-----------------------------------------

Mục lục
I.Phân tích yêu cầu người dùng………………………………………………3
1.Các yêu cầu của khách hàng về hệ thống………………………………….4
2.Các yêu cầu về kỹ thuật…………………………………………………….5
3.Các phương pháp điều tra…………………………………………………..5
4.Báo cáo điều tra…………………………………………………………….5
5.Chi tiết về quản lý bán sách………………………………………………..5
6.Lưu đồ thuật toán…………………………………………………………..13
II.Phân tích hệ thống về xử lý & về dữ liệu …………………………………13
1.Biểu đồ phân cấp chức năng……………………………………………….15
2.Biểu đồ luồng dữ liệu ……………………………………………………..15
3.Biểu đồ BCD theo mô hình thực thể liên kết …………………………….21
III.Thiết kế giao diện:……………………………………………………….24
1.Lập trình…………………………………………………………………..24
2.Tổng quát………………………………………………………………….27
3.Chi tiết…………………………………………………………………….27
2.Sơ đồ liên kết……………………………………………………………..28
4.Form thiết kế……………………………………………………………...28

Nhóm SV: Trần Thị Thu Oanh_Trần Thị Tuyết Diệu_Nguyễn Y Bình(T7TH1)
----------------------------------------***********-------------------------------------

34

Bài thảo luận môn PTTKHT
Đề tài Quản lý bán hàng sách
------------------------------------------***********-----------------------------------------

Phần I.Phân tích yêu c...
34
Bài thảo luận môn PTTKHT Đề tài Quản lý bán hàng sách
------------------------------------------***********-----------------------------------------
Lời nói đầu
Ngày nay khoa học kỹ thuật ngày càng ừng dụng rộng ở nhiều ngành khác
nhau đáp ừng nhu cầu của con người quản lý một khối lượng công việc lớn
đồng thời làm giảm không gian lưu trữ.Quản lý sách là công việc khá phức
tạp, mỗi cửa hàng, doanh nghiệp có một đặc thù riêng.Trước kia công việc
này được làm thủ công nhưng ngày nay máy móc đã thay thể con người
trong việc quản lý, lưu trữ, tính toán…Nó làm tăng độ chính xác, độ tin cậy
cao rất hiệu quả.Có nhiều cửa hàng doanh nghiệp dùng phân mềm để quản
lý đồng thời việc sử dụng tin học làm đã tiết kiệm nhiều thời gian, công sức
con người.
Bài thảo luận này chùng tôi muốn giúp các bạn hiểu thêm về công việ quản
lý sách bằng phần mềm và cách tạo ra nó.
Bài thảo luận tuy được chuẩn bị từ lâu nhưng cũng không tránh khỏi sai
sót mong thầy cô,các bạn thông cảm giúp đỡ & góp ý.
Chúng em xin chân thành cảm ơn.
Nhóm SV: Trần Thị Thu Oanh_Trần Thị Tuyết Diệu_Nguyễn Y Bình(T7TH1)
----------------------------------------***********-------------------------------------
Bài thảo luận môn PTTKHT Đề tài Quản lý bán hàng sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thảo luận môn PTTKHT Đề tài Quản lý bán hàng sách - Người đăng: tuan199234567
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Bài thảo luận môn PTTKHT Đề tài Quản lý bán hàng sách 9 10 319