Ktl-icon-tai-lieu

Bài thực hành Powerpoint

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 5546 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài thực hành chương 1
1. Soạn thảo các slide như trên.
2. Định dạng các font chữ, cỡ chữ, bullets,
number
3. Sử dụng cách chụp hình ảnh để lấy các màn
hình, hộp thoại

Quê hương
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

I. Giới thiệu về Word
• Soạn thảo văn bản là công việc được sử dụng rất nhiều trong các cơ
quan, xí nghiệp cũng như nhu cầu của bất kỳ cá nhân nào hiện nay
• Microsoft Word là chương trình mạnh với hàng trăm tính năng, cho
phép bạn soạn thảo văn bản một cách nhanh chóng, đây không phải
là một điều ngẫu nhiên vì word là chương trình kết hợp nhiều tính
năng soạn thảo và định dạng văn bản đa dạng, khả năng đồ hoạ
mạnh , xuất bản với giao diện dễ sử dụng
• Đặc biệt khả năng chuyển đổi dữ liệu giữa Word với các phần mềm
khác trong bộ Microsoft Office đã làm cho việc xử lý các ứng dụng
văn phòng trở nên đơn giản và hiệu quả hơn

Giới thiệu màn hình của
thanh tiêu đề
word
thanh menu

Thanh công cụ
chuẩn

Thanh thước kẻ dọc

Thanh định
dạng

Thanh thứoc
kẻ ngang

Vùng soạn thảo

Thanh Drawing

Thanh cuộn

Thanh trạng thái

Lưu một tệp tin

1

Bước 1: vào File \ save
Hoặc kích vào biểu tư
ợng save trên thanh
công cụ
-> xuất hiện hộp thoại

2

Bước 2 + khung save in (1) chọn đường dẫn đến nơi muốn lưu tệp
tin
+ khung File name (2) nhập tên tệp cần lưu
Bước 3: chọn save
Chú ý: hộp thoại chỉ xuất hiện khi lưu tệp tin. Nếu muốn lưu thêm
thì làm lại bước 1 nhưng không xuất hiện hộp thoại

1.
2.
3.
4.

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Lọc dữ liệu tự động
Top 10: Lọc số bản ghi thoả mãn điều kiện lớn nhất hay nhỏ
nhất trong cột lọc thao tác trên hộp thoại như sau

Chọn kiểu lọc
Top: Lọc theo giá trị lớn nhất
Bottom: lọc theo giá trị nhỏ nhất

Nhấn OK để xem kết quả

Chọn số bản ghi cần hiển thị

Lọc dữ liệu tự động
Custom: Lọc theo điều kiện phức
Khi bạn nhấn chon custom sẽ xuất hiện hộp thoại

Chú ý: Huỷ bỏ thao tác lọc tự động: vào Data chọn lại
Autofilter

2.2 Tính tổng theo từng thành phần
 Sắp xếp trường làm cơ sở để xét điều kiện tính tổng (sử
dụng lệnh Sort)
 Từ Data chọn Subtotals… khi đó xuất hiện một hộp thoại:
Chọn trường vừa
sắp xếp ở trên
Chọn hàm cần
dùng để thống kê
Tích chọn trường
cần tính toán

Chấp nhận
lệnh
Huỷ bỏ thao tác
thống kê

Bài tập thực hành chương 2
Yêu cầu
• Sử dụng slide master để chèn tiêu đề, ngày
tháng, số slide cho trang trình diễn
• Soạn thảo các slide dưới đây
• Tạo mầu ...
Bµi thùc hµnh ch¬ng 1
1. So¹n th¶o c¸c slide nh trªn.
2. §Þnh d¹ng c¸c font ch÷, cì ch÷, bullets,
number
3. Sö dông c¸ch chôp h×nh ¶nh ®Ó lÊy c¸c mµn
h×nh, hép tho¹i
Bài thực hành Powerpoint - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thực hành Powerpoint - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Bài thực hành Powerpoint 9 10 763