Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình: Xây dựng công cụ quản lý album nhạc online sử dụng cơ chế webservice Dương Văn Đeo, Lâm Hồng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LOGO

XÂY DỰNG CÔNG CỤ QUẢN LÝ
ALBUM NHẠC ONLINE SỬ DỤNG
CƠ CHẾ WEBSERVICE

GVHD: TS. Nguyễn Thanh Bình
SVTH: Dương Văn Đeo
Lâm Hồng Mạo
LOGO

Nội dung trình bày
G
1

Giới thiệu đề tài

2
G

Các công nghệ

3
G

Mô hình ERD

4
G

Mô hình cơ sở dữ liệu

5
G

Phân tích thiết kế

6
G

Sơ đồ site map của web

7
G

Webservice

8
G

Hiện thực hệ thống

9
G

Kết quả đạt được

LOGO

Giới thiệu đề tài
v

 Webservice đáp ứng một tài nguyên thống   
nhất để tất cả mọi hệ thống có thể sử dụng ở 
mọi lúc mọi nơi

v

 Xây dựng website quản lý album nhạc dựa 
trên webservice

LOGO

Nội dung đề tài
o

Xây dựng webservice

o

Xây dựng hệ thống website cho phép người 
dùng  nghe nhạc trực tuyến.

o

Quản lý nhạc.

o

Upload bài hát từ máy tính, tạo list nhạc.

LOGO

Giới hạn đề tài
v

Phạm vi đề tài:
o

o

v

Website được xây dựng trên nền .NET
Tạo album nhạc online.

Giới hạn đề tài
o

o

Phát video nhạc
Upload và download video nhạc.

LOGO

Hướng phát triển
v

 Hoàn thiện hơn các chức năng đã xây dựng

v

 Phát video nhạc

v

 Download và upload video nhạc

LOGO

LOGO

Cám ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe

...
LOGO
LOGO
XÂY D NG CÔNG C QU N LÝ
ALBUM NH C ONLINE S D NG
C CH WEBSERVICEƠ
GVHD: TS. Nguy n Thanh Bình
TR NG Đ I H C C U LONGƯỜ
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
SVTH: D ng Văn Đeoươ
Lâm H ng M o
Bài thuyết trình: Xây dựng công cụ quản lý album nhạc online sử dụng cơ chế webservice Dương Văn Đeo, Lâm Hồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình: Xây dựng công cụ quản lý album nhạc online sử dụng cơ chế webservice Dương Văn Đeo, Lâm Hồng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài thuyết trình: Xây dựng công cụ quản lý album nhạc online sử dụng cơ chế webservice Dương Văn Đeo, Lâm Hồng 9 10 949