Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TOÁN ĐONG NƯỚC MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Được đăng lên bởi lemongtuyen85
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 4025 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ĐỀ TÀI: MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự
hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác.
Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đường đại học đến nay,
chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô. Với
lòng biết ơn sâu sắc nhất em xin gửi đến quý Thầy Cô ở Khoa Kỹ Thuật và
Công Nghệ – Trường Đại Học Trà Vinh đã cùng với tri thức, tâm huyết của mình
để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại
trường. Và đặc biệt trong học kỳ này, Khoa đã tổ chức cho chúng em được tiếp
cận với môn học mà theo chúng em là rất hữu ích đối với sinh viên ngành “Công
Nghệ Thông Tin” đó là môn học “Trí Tuệ Nhân Tạo”. Chúng em xin chân thành
cảm ơn Thầy Phạn Văn Bằng đã tận tâm hướng dẫn chúng em qua từng buổi học
trên lớp cũng như những buổi nói chuyện, thảo luận về lĩnh vực này. Nếu không
có những lời hướng dẫn, dạy bảo của thầy, thì chúng em nghĩ bài viết này rất khó
có thể hoàn thiện được. Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy
Bằng.
Bước đầu đi vào thực tế tìm hiểu về lĩnh vực, kiến thức của chúng em
còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót là
điều chắc chắn, chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý
báu của quý Thầy và các bạn học cùng lớp để kiến thức của chúng em trong lĩnh
vực này được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

BÀI TOÁN ĐONG NƯỚC

Trang 1

ĐỀ TÀI: MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ 1
MỤC LỤC ............................................................................................................ 2
MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 4
CHƯƠNG I – TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO .............................. 5
I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN .............................................................................. 5
II. KHÁI NIỆM ................................................................................................ 6
III. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN ................................................................. 7
IV. CÁC ĐẶC TRƯNG .................................................................................... 7
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ...................................................................................... 8
1. VẤN ĐỀ CHU...
ĐỀ TÀI: MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
BÀI TOÁN ĐONG NƯỚC Trang 1
LI CM ƠN
Trên thc tế không s thành công nào không gn lin vi nhng s
h tr, giúp đỡ dù ít hay nhiu, dù trc tiếp hay gián tiếp ca người khác.
Trong sut thi gian t khi bt đầu hc tp ging đường đại hc đến nay,
chúng em đã nhận được rt nhiu s quan tâm, giúp đỡ ca quý Thy Cô. Vi
lòng biết ơn sâu sc nht em xin gi đến quý Thy Khoa K Thut
ng Ngh Tng Đại Hc T Vinh đã cùng vi tri thc, tâm huyết ca mình
để truyền đạt vn kiến thc quý báu cho chúng em trong sut thi gian hc tp ti
trường. đặc bit trong hc k y, Khoa đã t chc cho chúng em được tiếp
cn vi n hc theo chúng em rt hu ích đi vi sinh viên ngành “Công
Ngh Thông Tin” đó môn hc Trí Tu Nhân Tạo”. Chúng em xin chân thành
cảm ơn Thy Phạn Văn Bng đã tn m hướng dn chúng em qua tng bui hc
trên lp cũng như nhng bui nói chuyn, tho lun v nh vc y. Nếu không
nhng li ng dn, dy bo ca thy, tchúng em ng bài viết này rt khó
th hoàn thin đưc. Mt ln na, chúng em xin chân thành cm ơn Thy
Bng.
Bước đầu đi vào thc tế tìm hiu v nh vc, kiến thc ca chúng em
còn hn chế còn nhiu b ng. Do vy, không tránh khi nhng thiếu sót là
điu chc chn, chúng em rt mong nhn đưc nhng ý kiến đóng góp quý
báu ca quý Thy các bn hc ng lp để kiến thc ca chúng em trong lĩnh
vc này đưc hoàn thin hơn.
Chúng em xin chân thành cm ơn!
BÀI TOÁN ĐONG NƯỚC MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TOÁN ĐONG NƯỚC MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - Người đăng: lemongtuyen85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
BÀI TOÁN ĐONG NƯỚC MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 9 10 629