Ktl-icon-tai-lieu

bản giá thu mua linh kiện củ

Được đăng lên bởi sandy722119
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảng Giá Thu Mua Linh Kiện Củ : ( update 13/07/2013 )
Case + Nguồn (cứng cáp) thu 50k/bộ
Main :
- Main 945 Giga, Asus Full Onboard thu 250k
- Main 945 Hiệukhác Full Onboard thu 200k
- Main G31 Giga, Asus Full Onboard thu 350k
- Main G31 Hiệukhác Full Onboard thu 300k
- Main G41 DDR2Giga, Asus Full Onboard 450k
- Main G41 DDR2 Hiệukhác Full Onboard 350k
- Main G41 DDR3 Giga, Asus còn BH trên 1 năm thu 800k
- Main G41 DDR3 Hiệukhác còn BH trên 1 năm thu 500k
- Main H55 Giga, Asus còn BH trên 1 năm thu 800k
- Main H61 Giga, Asus còn BH trên 1 năm thu 800k
( Main đẹp và chưa sửa chữa, có fe đầy đủ - Thiếu fe trừ 20k/ cái )
CPU :
Dual Core
- Dual Core E2140 thu: 150k
- Dual Core E2160 thu: 170k
- Dual Core E2180 thu: 180k
- Dual Core E2200 thu: 200k
- Dual Core E2220 thu: 220k
- Dual Core E5200 thu: 250k
- Dual Core E5300 thu: 270k
- Dual Core E5400 thu: 290k
- Dual Core E5500 thu: 310k
- Dual Core E5700/E5800 thu: 330k
- Dual Core E6300 thu: 350k
- Dual Core E6500 thu: 370k
- Dual Core E6600 thu: 390k
- Dual Core E6700 thu: 410k
- Dual Core E6800 thu: 430k
Core 2 Duo

- Core 2 Duo E4300 thu: 250k
- Core 2 Duo E4400 thu: 270k
- Core 2 Duo E4500 thu: 290k
- Core 2 Duo E4600 thu: 310k
- Core 2 Duo E4700 thu: 330k
- Core 2 Duo E6300 thu: 270k
- Core 2 Duo E6400 thu: 290k
- Core 2 Duo E6550 thu: 330k
- Core 2 Duo E6600 thu: 350k
- Core 2 Duo E6750 thu: 370k
- Core 2 Duo E6850 thu: 400k
- Core 2 Duo E7200 thu: 400k
- Core 2 Duo E7300 thu: 420k
- Core 2 Duo E7400 thu: 450k
- Core 2 Duo E7500 thu: 470k
- Core 2 Duo E7600 thu: 500k
Core 2 Quad
- Core 2 Quad Q6600 2.4GHz/8MB/1066 thu: 700k
- Core 2 Quad Q6700 2.66GHz/8MB/1066 thu: 750k
- Core 2 Quad Q8200 2.33GHz/4MB/1333 thu: 800k
- Core 2 Quad Q8400 2.66GHz/4MB/1333 thu: 900k
Core i
- G530, G620, G630 thu 450k, 750K, 800K
- G640, G650, G860 thu 850k, 900K, 950K
- Core I3 2100 3.1GHz/3MB thu: 1700k
- Core I3 2120 3.3GHz/3MB thu: 1750k
RAM :
- RAM 2 Kingmax 1GBBus 667/800/1066 thu 100k
- RAM 2 loại khác 1GB667/800/1066 hết BH thu 80k
- RAM 2 Kingmax 2GBBus 800/1066 thu 250k
- RAM 2 loại khác 2GBBus 800/1066 hết BH thu 200k
- RAM 3 Kingmax, Kingston 2GB Bus 1333/1600 còn BH trên 1 năm thu 200k
- RAM 3 loại khác 2GB Bus 1333/1600 thu 150k
- RAM 3 Kingmax. Kingston 4GB Bus 1333/1600 còn BH trên 1 năm thu
350k

- RAM 3 loại khác 4GB Bus 1333/1600 còn BH trên 1 năm thu 300k
HDD:
thu mua ổ cứng seagate, Samsung còn BH giá cao
****Seagate****
**HDD Seagate 80G/160G/250G SATA còn BH thu: 600k/ổ
DD Seagate 500G SATA còn BH trê...
Bảng Giá Thu Mua Linh Kiện Củ : ( update 13/07/2013 )
Case + Nguồn (cứng cáp) thu 50k/bộ
Main :
- Main 945 Giga, Asus Full Onboard thu 250k
- Main 945 Hiệukhác Full Onboard thu 200k
- Main G31 Giga, Asus Full Onboard thu 350k
- Main G31 Hiệukhác Full Onboard thu 300k
- Main G41 DDR2Giga, Asus Full Onboard 450k
- Main G41 DDR2 Hiệukhác Full Onboard 350k
- Main G41 DDR3 Giga, Asus còn BH trên 1 năm thu 800k
- Main G41 DDR3 Hiệukhác còn BH trên 1 năm thu 500k
- Main H55 Giga, Asus còn BH trên 1 năm thu 800k
- Main H61 Giga, Asus còn BH trên 1 năm thu 800k
( Main đẹp và chưa sửa chữa, có fe đầy đủ - Thiếu fe trừ 20k/ cái )
CPU :
Dual Core
- Dual Core E2140 thu: 150k
- Dual Core E2160 thu: 170k
- Dual Core E2180 thu: 180k
- Dual Core E2200 thu: 200k
- Dual Core E2220 thu: 220k
- Dual Core E5200 thu: 250k
- Dual Core E5300 thu: 270k
- Dual Core E5400 thu: 290k
- Dual Core E5500 thu: 310k
- Dual Core E5700/E5800 thu: 330k
- Dual Core E6300 thu: 350k
- Dual Core E6500 thu: 370k
- Dual Core E6600 thu: 390k
- Dual Core E6700 thu: 410k
- Dual Core E6800 thu: 430k
Core 2 Duo
bản giá thu mua linh kiện củ - Trang 2
bản giá thu mua linh kiện củ - Người đăng: sandy722119
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bản giá thu mua linh kiện củ 9 10 850