Ktl-icon-tai-lieu

bảng mã Morse kí tự và chữ số

Được đăng lên bởi vutrungthangbinh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ở đây có ghi lại các ký hiệu của mã Morse
Bảng mã Morse cho kí tự và chữ số
bảng mã Morse kí tự và chữ số - Người đăng: vutrungthangbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bảng mã Morse kí tự và chữ số 9 10 841