Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Giải bài toán N-Puzzle sử dụng thuật toán A*

Được đăng lên bởi levanhiep
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 996 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Giải bài toán N-Puzzle sử dụng thuật toán A*

Giáo viên:

ThS. Phạm Văn Hải

Nhóm số 2:
Đặng Vũ Hạnh

20080899

Trần Bá Tùng

20083041

Nguyễn Huy Triển

20082751

Phạm Việt Phong

20083429

Phùng Ngọc Duy

20101256

Nguyễn Anh Tuấn

20102772

Hà Nội, Tháng 08 năm 2013

1

Lời nói đầu
Chọn đề tài này với mong muốn có thể áp dụng những kiến thức học tập và nghiên cứu
được để bắt tay xây dựng một ứng dụng cụ thể. Việc này giúp chúng em có thể hiểu sâu về thuật
toán hơn, sử dụng linh hoạt để xử lý những bài toán tìm kiếm trong quá trình học tập , nghiên
cứu và công việc sau này. Sử dụng những thuật toán thông minh của con người, kết hợp với tốc
độ xử lý dữ liệu của máy tính để tạo nên một thiết bị hoàn hảo, từ những thuật toán nhỏ hình
thành ý tưởng lớn. Lập trình cho các thiết bị có thể thay thế những công việc của con người
trong tương lai.

2

A. Thuật toán A*
I. Tìm hiểu thuật toán

Thuật toán A* là một trường hợp của Best First Search nên ta sẽ đi tìm hiểu trực quan BFS
trước khi bắt tay vào A* để có thể có một cái nhìn chung về những thuật toán tìm kiếm tối ưu
này.
1. Khái niệm
1.1. Thuật toán tìm kiếm tối ưu – Best First Search

Thuật toán tìm kiếm ưu tiên tối ưu là sự kết hợp cả hai thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu và
thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng, cho phép người dùng đi một con đường duy nhất tại một
thời điểm, nhưng đồng thời vẫn xem xét các hướng đi khác. Nếu nhận thấy rằng hướng đang đi
không có triển vọng bằn những con đường còn lại thì ta sẽ chuyển sang đi theo một trong những
đường đó.
Tại mỗi bước của thuật toán BFS ta chọn theo trạng thái có khả năng cao nhất trong số các trạng
thái đã được xét cho đến thời điểm đó, như vậy với phương pháp này ta ưu tiên đi vào những
nhánh tìm kiếm có khả năng cao nhất.

3

Tư tưởng chủ đạo của Best First Search giúp ta sẽ không bị đi những vòng luẩn quẩn bởi vì nếu
đi càng sâu vào một hướng mà ta phát hiện hướng đi này ngày càng tệ , thậm chí tệ hơn cả
những đường ta chưa đi thì ra sẽ không tiếp tục trên hướng hiện tại nưa mà sẽ chọn theo một
trong nhưng hướng tốt nhất trong tập hợp chưa đi.
a. Cài đặt giải thuật BFS

Heap: Tập hợp biến động các đối tượng theo một thứ tự ưu tiên nhất định, mỗi đối tượng được
đặc trưng bởi một khóa thể hiện mức độ ưu tiên của nó, thông thường tập hợp các dối tượng
được thao tác để chọn ra đối tượng có độ ưu tiên cao nhất để xử lý tiếp tục
Heap là cấu trúc dữ liệu trừu tượn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Giải bài toán N-Puzzle sử dụng thuật toán A*
Giáo viên: ThS. Phạm Văn Hải
Nhóm số 2:
Đặng Vũ Hạnh 20080899
Trần Bá Tùng 20083041
Nguyễn Huy Triển 20082751
Phạm Việt Phong 20083429
Phùng Ngọc Duy 20101256
Nguyễn Anh Tuấn 20102772
Hà Nội, Tháng 08 năm 2013
1
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Giải bài toán N-Puzzle sử dụng thuật toán A* - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Giải bài toán N-Puzzle sử dụng thuật toán A* - Người đăng: levanhiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Giải bài toán N-Puzzle sử dụng thuật toán A* 9 10 227