Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo bài tập lớn hợp ngữ và Lập trình hệ thống

Được đăng lên bởi truongha
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1982 lần   |   Lượt tải: 18 lần
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo bài tập lớn
Hợp ngữ và lập trình hệ thống
Giáo Viên Hướng Dẫn : Đặng Thành Phu
Sinh Viên Thực Hiện : Nhóm 01 Lớp 10B2
Đặng Văn Phong
Nguyễn Thành Nam

Hà Nội , Tháng 11 Năm 2012

Lời mở đầu
Việc lập trình bằng ngôn ngữ máy đòi hỏi người lập trình cần phải nhớ các
mã lệnh bằng số, phải sắp đặt vị trí của mã lệnh và tất cả các số liệu trong bộ nhớ
của máy tính, ngay cả các số liệu cũng phải viết dưới dạng số. Công việc này hết
sức nặng nhọc và rất dễ gây nhầm lẫn.
Chính vì vậy người ta cần đến Assembly Language, nó cho NSD các khả
năng sau:
Cho phép dùng các ký hiệu gợi nhớ thay cho các mã lệnh bằng số của bộ
VXL, ví dụ ADD thay cho 00000000; INT 13h thay cho 11001101 00010011
.v.v... các ký hiệu loại này được gọi là mã lệnh (Op-Code)
+ Cho phép dùng các tên gọi (nhãn: Lable) để chỉ các địa chỉ nhớ, NSD gọi
đến các tên này như việc gọi các thủ tục hoặc như là việc truy nhập đến các biến
hay hằng số trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao.
+ Cho phép dùng các chỉ thị cho chính Assembler (Assembler Directive), để
nó biết cần phải chuyển các mã của NSD như thế nào, chương trình bắt đầu ở đâu;
dự trữ khoảng trống bao nhiêu cho dữ liệu; báo rằng không còn lệnh để chuyển mã
ngữ tiếp nữa v.v..
Ưu điểm: chạy nhanh và ít tốn bộ nhớ
Nhược điểm:
+ Khó viết vì phải am hiểu phần cứng
+ khó tìm sai (cú pháp và thuật toán)
+ Không chuyển giao chương trình ASM cho các máy có kiến trúc khác
Sử dụng:
+ Viết lỗi của các HĐH (ROM BIOS)
+ Viết VIRUS
+ Viết các chương trình đó và điều khiển trong công nghiệp

Đề bài:
Hãy viết chương trình thực hiện 4 chức năng :
1 .... Chuyển thư mục (tên TM vào từ bàn phím)
2 .... Tìm và hiện giá trị bé nhất của dãy số nguyên
3 .... Vẽ đường thẳng
Vien Dai hoc Mo Ha Noi

4 ....Thoát khỏi chương trình

KHOA CONG NGHE THONG TIN

Ví dụ chương trình chạy có dạng:
BAI TẠP LON

Sinh vien thuc hien:
Tran Huu Hung
Le Thi Dung
Truong Thi Thu Ha
Doan Vu Tuan
CHUC NANG CD
------------------------

Nhom 9-Lop 10B1

Hay vao ten TM can chuyen den : X

An phin bat ky de tiep tuc chuong trinh

Thu muc da duoc chuyen !

Con an Esc thi thoat khoi chuong trinh

CAC CHUC NANG CD,SO BE NHAT, DUONG
THANG

An phim bat ky de ve Main menu _

1

⇓

-------------------------------------------------------------------------

GIA TRI BE NHAT CUA DAY SO NGUYEN
Hay vao so luong thanh phan : 2

2 a[0]=-11
a[1]=120

1 ... Chuc nang CD
2 ... Tim gia tri be nhat cua day so nguyen
3 ... Ve duong thang
4 ... Thoat ve DOS
Hay ch...
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Báo cáo bài tập lớn
Hợp ngữ và lập trình hệ thống
Giáo Viên Hướng Dẫn : Đặng Thành Phu
Sinh Viên Thực Hiện : Nhóm 01 Lớp 10B2
Đặng Văn Phong
Nguyễn Thành Nam
Hà Nội , Tháng 11 Năm 2012
báo cáo bài tập lớn hợp ngữ và Lập trình hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo bài tập lớn hợp ngữ và Lập trình hệ thống - Người đăng: truongha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
báo cáo bài tập lớn hợp ngữ và Lập trình hệ thống 9 10 47