Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo bài tập lớn Lập trình hướng đối tượngBKHN

Được đăng lên bởi Linh Phùng
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG

********************

BÁO CÁO MÔN HỌC
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
ĐỀ TÀI
Xây dựng Game RPG đơn giản

Nhóm sinh viên thực hiện:
HỌ VÀ TÊN

MSSV

LỚP

KHÓA

CHU TIẾN THÀNH

20133500

CNTT2.01

K58

ĐỖ ĐỨC THANH

2013468

CNTT2.03

K58

BÙI QUANG HUY

20121784

CNTT2.02

K57

ĐOÀN QUANG LONG

20122001

CNTT1.02

K57

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trịnh Thành Trung
HÀ NỘI, THÁNG 8/2015

NHÓM 12 LTHĐT

Page |1

MỤC LỤC
MỤC LỤC ………………………………………………………………………………………………………………………. 2
LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………………………………………………...... 3
CHƯƠNG 1 : MÔ TẢ YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ CHI TIẾT……………………………………………….… 4
1. MÔ TẢ YÊU CẦU…………………………………………………………………………………………….. 4
1.1 Mô tả yêu cầu………………………………………………………………………………………….. 4
1.2 Biểu đồ use case………………………………………………………………………………………. 4
2. THIẾT KẾ CHI TIẾT…………………………………………………………………………………………… 5
2.1 Thiết kế lớp……………………………………………………………………………………………… 5
2.2 Thiết kế chi tiết lớp………………………………………………………………………………….. 6

CHƯƠNG 2 : CHƯƠNG TRÌNH DEMO…………………………………………………………………………. 10
1. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH………………………………………………………………………….. 10
2. MỘT SỐ HÌNH ẢNH DEMO…………………………………………………………………………….. 10
3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG…………………………………………………………………………………. 11

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………………………………. 14

NHÓM 12 LTHĐT

Page |2

LỜI NÓI ĐẦU
Trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và nhu cầu giải trí
của con người cũng tăng lên theo từng ngày, con người ngày càng sử dụng nhiều
game cho mục đích giải trí của mình. Game đang ngày càng phát triển đa dạng và
phong phú trên mọi nền tảng ở mọi thiết bị từ điện thoại di động, smart phone,
laptop đến máy tính để bàn…
Trước nhu cầu sử dụng game để giải trí ngày càng gia tăng cùng với sự phát
triển của khoa học công nghệ trong thời gian gần đây đánh dấu một bước ngoặt cho sự phát
triển của dòng game đơn giản và dễ chơi. Nắm bắt được cơ hội nhóm chúng em quyết định lựa
chọn để tài Xây dựng Game RPG đơn giản.

Cuối Cùng để hoàn thành được bài tập lớn này, nhóm chúng em xin được gửi
lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo hướng dẫn đề tài, thầy Trinh Thành Trung, Giảng viên
Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - đã hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn,
chỉ dạy tận tình để nhóm em hoàn thành được đề tài này.

NHÓM 12 LTHĐT

Page |3

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ CHI TIẾT
1. Mô tả yêu cầu bài toán:
1.1 Mô tả yêu cầu
-

Xây dựng game RPG đơn giản.
Người chơi sử dụng phím A,S,D,W để di chuyển trên bản đồ.
Quái ...
NHÓM 12 LTHĐT P a g e | 1
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
VIN CÔNG NGH THÔNG TIN TRUYN THÔNG
********************
BÁO CÁO MÔN HC
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
ĐỀ TÀI
Xây dựng Game RPG đơn giản
Nhóm sinh viên thc hin:
H VÀ TÊN
MSSV
LP
KHÓA
CHU TIN THÀNH
20133500
CNTT2.01
K58
ĐỖ ĐỨC THANH
2013468
CNTT2.03
K58
BÙI QUANG HUY
20121784
CNTT2.02
K57
ĐOÀN QUANG LONG
20122001
CNTT1.02
K57
Giảng viên hướng dn: ThS. Trnh Thành Trung
HÀ NI, THÁNG 8/2015
Báo cáo bài tập lớn Lập trình hướng đối tượngBKHN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo bài tập lớn Lập trình hướng đối tượngBKHN - Người đăng: Linh Phùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Báo cáo bài tập lớn Lập trình hướng đối tượngBKHN 9 10 64