Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo bài tập lớn môn Đồ Họa Máy Tính

Được đăng lên bởi Abraham VGiang
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 922 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo bài tập lớn môn Đồ Họa Máy Tính

GV hướng dẫn: PGS.TS Ngô Quốc Tạo

MỤC LỤC

1

Báo cáo bài tập lớn môn Đồ Họa Máy Tính

GV hướng dẫn: PGS.TS Ngô Quốc Tạo

LỜI NÓI ĐẦU
Đồ họa máy tính là một trong những lĩnh vực lí thú nh ất và phát tri ển
nhanh nhất của tin học. Ngay từ khi xuất hiện, đồ họa máy tính đã có sức lôi
cuốn mãnh liệt, cuốn hút rất nhiều người và được sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác
nhau như : khoa học, nghệ thuật, kinh doanh, thương mại, công nghi ệp, qu ản lí,
giáo dục, giải trí, … Số lượng các chương trình đồ họa ứng dụng th ật khổng l ồ và
phát triển liên tục.
Tuy nhiên, việc dạy và học kỹ thuật đồ họa thì không đơn gi ản do ch ủ đ ề
này rất phức tạp. Kỹ thuật đồ họa liên quan đến tin học và toán học hầu hết các
giải thuật vẽ, tô cùng các phép bi ến hình đều đ ược xây d ựng dựa trên n ền t ảng
của hình học không gian hai chiều và ba chiều.
Để các vấn đề trình bày được phong phú, đa dạng và cập nhật, chúng em đã
rất nỗ lực trong việc tham khảo các tài liệu bên ngoài, đặc bi ệt là các bài gi ảng
và tài liệu về đồ họa do thầy giáo cung cấp. Với những ki ến thức đã h ọc chúng
em đã quyết định chọn đề tài: “ Dùng thuật toán vẽ điểm ảnh và thuật toán
tạo ảnh chuyển động để mô phỏng game Bắn xe tank ” … Tuy nhiên trong quá
trình làm chắc chắn không thể không tránh khỏi s ơ sót, chúng em xin trân tr ọng
tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp của mọi người cũng như các b ạn đ ồng
nghiệp để hoàn thiện phần mềm ngày một tốt hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy cô đã giúp đỡ chúng em hoàn thành
bài tập này!

2

Báo cáo bài tập lớn môn Đồ Họa Máy Tính

GV hướng dẫn: PGS.TS Ngô Quốc Tạo

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1.

Giới thiệu
Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, kinh doanh, và công ngh ệ

luôn luôn phụ thuộc vào khả năng truyền đạt thông tin của chúng ta, ho ặc thông
qua các bit dữ liệu lưu trữ trong microchip hoặc thông qua giao ti ếp b ằng ti ếng
nói. Câu châm ngôn từ xa xưa “một hình ảnh có giá trị hơn cả vạn l ời” hay “hay
trăm nghe không bằng một thấy” cho thấy ý nghĩa rất l ớn của hinh ảnh trong
việc truyền tải thông tin. Hình ảnh bao giờ cũng cảm nhận nhanh và dễ dàng
hơn, đặc biệt là trong trường hợp bất đồng về ngôn ngữ. Do đó không có gì ngạc
nhiên khi mà ngay từ khi xuất hiện máy tính, các nhà nghiên c ứu đã c ố g ắng đưa
hình ảnh là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu.
1.2.

Đặt vấn đề
Hiểu được cách chơi, xác định các chức năng của trò chơi: tạo mới m ột màn

hình chơi, chơi lại, tính điểm, thông báo kết quả và tho...
Báo cáo bài t p l n môn Đ H a Máy Tính GV h ng d n: PGS.TS Ngô Qu c T oướ
M C L C
1
Báo cáo bài tập lớn môn Đồ Họa Máy Tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo bài tập lớn môn Đồ Họa Máy Tính - Người đăng: Abraham VGiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Báo cáo bài tập lớn môn Đồ Họa Máy Tính 9 10 385