Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi Duy Lee
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2345 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Khoa Công Nghệ Thông Tin
--------------------

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN
MẠNG MÁY TÍNH
Đề tài: Xây dựng hệ thống mạng phòng: Tầng 10-A1. Cho địa chỉ
IP 186.120.36.153, chia thành 4 subnet để cấp phát cho hệ thống
mạng. Tạo tài khoản người dùng, nhóm người dùng trong hệ thống.



Nhóm thực hiện:

Nhóm24



Người thực hiện:

Lê Duy Thanh



Lớp:

KTPM-CLC-K7



Giáo viên hướng dẫn:

Th.S Phạm Văn Hiệp

Hà Nội, 21 Tháng 12, Năm 2012

1

Mục lục

Ngày nay, thời đại của nền kinh tế thị trường, thời đại của Công nghệ
thông tin đang bùng nổ trên toàn Thế giới, các Công ty, các tổ chức mọc
lên ngày càng nhiều, về trình độ cũng như cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện
đại. Từ hệ thống quản lý , vận hành sản xuất, hạch toán kinh tế… Tất cả
đều nhờ vào công cụ máy tính và hệ thống mạng máy tính, mới giúp con
người làm việc được nhanh chóng đồng thời lưu trữ dữ liệu được lâu dài.
Nói một cách đúng hơn là việc sử dụng hệ thống mạng máy tính là
không thể thiếu ở trong trường học hay là bất kỳ nhiều lĩnh vực khác. Vậy
thì làm thế nào để có thiết kế được mô hình mạng máy tính đảm bảo có tính
khoa học, dễ vận hành cũng như thay sửa một khi sự cố xảy ra? Đó là một
yêu cầu lớn đối với những người thiết kế mạng.
Sau khi được học và tích lũy được những kiến thức cần thiết của môn
Mạng máy tính. Em sẽ tìm hiểu và phân tích thiết kế mô hình mạng cho
tầng 10 nhà A1 của trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội.
Bài này sẽ gồm 3 phần chính đó là:
Phần 1. Tổng quan về mạng máy tính
Phần 2. Thiết kế, xây dựng hệ thống mạng
Phần 3. Khả năng mở rộng và phát triển hệ thống mạng

2

PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
1.1. Phân loại mạng máy tính
1.1.1. Theo phạm vi địa lý
- Mạng cục bộ - LAN (Local Area Network)
Là mạng được cài đặt trong phạm vi một tòa nhà, phòng thực hành, thí
nghiệm, trường học.
Bán kính của mạng khoảng vài chục km trở lại.
- Mạng đô thị - MAN (Metropolitan Area Network)
Là mạng được cài đặt trong một khu đô thị, kinh tế với bán kính của mạng
khoảng 100 km trở lại.
- Mạng diên rộng - WAN (Wide Area Network)
Phạm vi của mạng vượt qua biên giới quốc gia, cả châu lục.
- Mạng toàn cầu - GAN (Global Area Network)

1.1.2. Theo cấu trúc (Topology)
- Điểm – Điểm ( Point – to – point)
Các đường truyền nối từng cặp nút với nhau và mồi nút đều có trách nhiệm
lữu giữ tạm thời, sau đó chuyển tiếp dữ liệu đi cho tới đích. Do cách thức hoạt
động như vậy còn được gọi là mạng lưu và chuyển tiếp.
- Điểm – nhiều điểm (Point – to – multipoint)
Tất c...
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Khoa Công Nghệ Thông Tin
--------------------
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN
MẠNG MÁY TÍNH
Đề tài:
!"#$%#&%'()*+,-./01
)(2345(6'745(68
97(97$*
945((:;<,
:=>!?:>@
A(1B(;4=CD!EFG(
Hà Nội, 21 Tháng 12, Năm 2012
1
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH - Người đăng: Duy Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH 9 10 752