Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo bảo trì hệ thống

Được đăng lên bởi atuurm999
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 748 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Dụng cụ máy tính
- 1 Tuavit.
- 3 CPU.
- 2 Màn hình.
- 2 Chuột.

1

- 2 Bàn phím.
2. Phần thực hành.
2.1 Chuẩn bị lí thuyết.
2.2 Thực hành.
2.2.1 Tháo lắp ngoài:
-Cắm điện và test máy:P3.
+ system information:
Processor: celeron(TM)
Processor speed: 700MHz
Level 1 Cache
:
32KB,Enabled.
Level 2 Cache
:
128KB, Enabled.
Ploppy Driver A
:
1.48MB.
Ploppy Driver B : None.
IDE Primary Channel Master
:None.
IDE Primary Channel Slave
:None.
IDE Secondary Channel Master :None.
IDE Secondary Channel Slave :None.
Total Memory 56MB+8192 KB Share Memory.
1st Bank : SDRAM,64 MB.
2nd Bank : None.
Serial Port 1 : Disabled.
Serial Port 2 : 3F8h, IRQ 4.
Parallel Port : 378h,IRQ 7
+Product Information:
Product Name: Acer Power_SX.
System S/N : U329876.
Mainboard ID: S57M.
Mainboard S/ N: 0000000000000000.
System BIOS Version:2.3.
+Disk drives:
Ploppy Drive A: [1.44 MB 3.5inch]
Ploppy Drive B:None.
IDE Primary Channel Master.
IDE Primary Channel Slave.
IDE Secondary Channel Master.
IDE Secondary Channel Slave.
+Boot Sequence.
1st ploppy Disk A.
2nd Hard Disk C.
3nd IDE CD-ROM.
-Cắm điện và test máy:P4 Đời trung.
CPU Type :Intel (R) celeron(R) CPU 2.40GHz (133*18).
BIOS version W7037IMS V1.3 122304 13:39:33.
Video Memory : 8192K.
System Memory: 253952K.
Total Memory: 262144K.
1st Boot Device : [remove]
2st Boot Device :[Hard disk]

2

3st Boot Device :[CDROM]
Drive A
:[1.44M,3.5in]
Video
: [All Eorror]
Card màn hình :[EGA/VGA]
IDE Channel 0 slave
:[ASUS CD-S520/A5 ]
IDE Channel 0 master :[None]
IDE Channel 0 slave
:[None]
IDE Channel 0 master :[None]
MPS Table Version
:[1.4]
-Cắm điện và test máy :P4 Đời cuối.
IDE channel 2 Master :[SamSung HD 162 GJ]
IDE channel 2 Slave
:[TSSTcorp DVD –ROM –SH-D]
Drive A
:[None]
Halt on
:[All, But,Keyboard]
Model Name
:G31MV/G31MV-K
BIOS version
:P06
Intel (R) Pentium(R) Dual CPU E 2200 @ 2.2GHz
Memory :
:1024MB
MAC Address
:00-22-68-55-AD-92
CPU L1&L2 cache
:[Enabled]
First boot Device
:[CDROM]
Second boot Devices
:[bard Disk]
2.2.2 Tháo lắp trong
-P4 Đời trung.
+Vỏ Máy: case ATX
+Nguồn: ATX: model :AHA-400W
AC INPUT:230 V/4A.
FREQUENCY:50-60Hz.
+Ổ cứng: model
:ST3204410A
Dung lượng : 20G.
+Ổ đĩa CD-ROM
:model No:CD-S520/A5
+Ổ đĩa mềm :model:MPF 920.
+Mainboard:
• Card mạng:
• 2 khe cắm RAM
• 1 thanh RAM: DDR-DIMM.256MB
Model: M2G5108A-MK
• Pin CMOS:Janpan STD CR2032
• 3 khe cắm mở rộng :hộ trợ card mạng ….
• 1 chip set cầu bắc và 1 chip set cầu nam
• Quạt CPU và CPU.
• Khe cắm Bus và hệ thống Bus .
• Cổng cắm hỗ trợ thiết bị vào ra thông ...
1.Dụng cụ máy tính
- 1 Tuavit.
- 3 CPU.
- 2 Màn hình.
- 2 Chuột.
1
báo cáo bảo trì hệ thống - Trang 2
báo cáo bảo trì hệ thống - Người đăng: atuurm999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
báo cáo bảo trì hệ thống 9 10 41