Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo cơ sở dữ kiệu Cntt

Được đăng lên bởi nk10ithuan-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA TOÁN – CƠ – TIN
--------------------------------------------

Đề tài: Bài

Hát Cách Mạng

Thời Kì Kháng Chiến Chống Mỹ

Sinh viên: Bùi Thị Thư
Lớp: k52A3
Giảng viên: Đỗ Trung Tuấn

Hà Nội - 2010

 1 

Lời cảm ơn
Trước hết cho phép em được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất người đã tận tình giúp đỡ
và tạo điều kiện tốt nhất để em có thể hoàn thành đề tài này một cách tốt nhất.
Cũng cho phép em được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô trong bộ
môn tin học nói riêng và Khoa Toán – Cơ – Tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên nói
chung đã dạy dỗ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình học tập tại trường.
Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh chị, bạn bè, gia đình…những
người đã luôn sát cánh bên tôi trong suốt năm học qua.

Mục lục

 2 

Chương 1. Mở đầu
1.1.

Lí do chọn đề tài (bài báo cáo nãy chưa đạt ở chỗ là chưa nêu nổi bật lên
dc cái hay của đề tài, làm cho bài mình có cái khác biệt với các bài khác
-> cái phân tích này ít nhất phải 2 trang-> đang nghĩ)

Trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ sự ra đời của các
phong trào văn nghệ, ca khúc cách mạng đã góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần to
lớn cho nhân dân ta trong công cuộc chống giặc ngoại xâm. Đặc biệt là sự phát triển
mạnh mẽ của các ca khúc cách mạng thời kì 1954 – 1975 (thời kì kháng chiến chống
Mỹ).
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và ứng dụng của các phương tiện
hiện đại trong đời sống – kinh tế - xã hội, số lượng các ca khúc ra đời càng nhiều, xuất
hiện nhiều các hệ thống dữ liệu về các ca khúc. Việc tìm được các ca khúc cách mạng yêu
thích, thông tin về các tác giả của các ca khúc là một vấn đề khó khăn đối với một phần
không nhỏ những người yêu nhạc cách mạng.
Tôi quyết định chọn đề tài “Các bài hát cách mạng thời kì kháng chiến chống
Mỹ.”
Tôi hi vọng đề tài này của tôi sẽ giúp người dùng có thể tìm kiếm bài hát cách
mạng được nhanh hơn, tiện lợi hơn.

1.2.

Cấu trúc của báo cáo
Bài báo cáo được chia thành 3 chương:
1.

Chương 1: Mở đầu

Chương này nêu lên lí do chọn đề tài “các bài hát cách mạng thời kì kháng chiến
chống Mỹ”. Đồng thời giới thiệu tổng quát về cấu trúc của bài báo cáo này.
2.

Chương 2: Bài toán Thực tế

Chương này phân tích quá trình tìm hiểu bài toán, tìm hiểu các bài hát cách mạng.
Từ đó phân tích thiết kế bài toán ra sao, có các thực thể gì, mỗi một thực thể có các thuộc
tính nào, mối liên quan giữa các thực thể đó là gì. Từ đó ta có thể thiết kế được h...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA TOÁN – CƠ – TIN
--------------------------------------------
Đề tài: Bài Hát Cách M ng
Th i Kì Kháng Chi n Ch ng M ế
Sinh viên: Bùi Thị Thư
Lớp: k52A3
Giảng viên: Đỗ Trung Tuấn
Hà Ni - 2010
1
Báo cáo cơ sở dữ kiệu Cntt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo cơ sở dữ kiệu Cntt - Người đăng: nk10ithuan-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Báo cáo cơ sở dữ kiệu Cntt 9 10 39