Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đề tài Local Policy

Được đăng lên bởi jquerytran
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



LOCAL
POLICY
SINH VIÊN THỰC HIỆN:

TRẦN TRUNG HIẾU (CQM10A)

Đồng Tháp, ngày 3 tháng 1 năm 2012

Đồng Tháp Vocational College

Khoa Công Nghệ Thông Tin

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ LOCAL POLICY
Chính sách cục bộ (Local Policies) cho phép bạn thiết lập các chính sách giám sát các đối tượng trên
mạng như người dùng và tài nguyên dùng chung. Đồng thời dựa vào công cụ này bạn có thể cấp quyền
hệ thống cho các người dùng và thiết lập các lựa chọn bảo mật
Vào Local Policies trên Windown Server 2003 :
Start  Administrative Tools  Domain Security Policy  Local Policy

PHẦN II : CÁC CÔNG CỤ TRONG LOCAL POLICY
1.AUDIT POLICY
(CHÍNH SÁCH KIỂM TOÁN)
Chính sách kiểm toán (Audit Policies) giúp bạn có thể giám sát và ghi nhận các sự kiện xảy ra
trong hệ thống, trên các đối tượng cũng như đối với các người dùng. Bạn có thể xem các ghi nhận này
thông qua công cụ Event Viewer, trong mục Security.

Cửa sổ Default Domain Controller Security Settings  Local Policy  Audit Policy

Đồng Tháp Vocational College

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Đồng Tháp Vocational College

Khoa Công Nghệ Thông Tin

2. User Rights Assignment
(QUYỀN HỆ THỐNG CỦA NGƯỜI DÙNG)
Đối với hệ thống Windows Server 2003, bạn có 2 cách cấp quyền hệ thống cho người dùng : gia nhập tài
khoản người dùng vào các nhóm tạo sẵn (built-in) để kế thừa quyền hoặc bạn dùng công cụ User Rights
Assignment để gán từng quyền rời rạc cho người dùng. Cách thứ nhất, bạn đã biết sử dụng ở các bài trước, chỉ
cần nhớ các quyền hạn của từng nhóm tạo sẵn thì bạn có thể gán quyền cho người dùng theo yêu cầu. Để cấp
quyền hệ thống cho người dùng theo cách hai, bạn phải dùng công cụ Local Security Policy (nếu máy bạn
không phải là Domain Controller). Trong hai công cụ đó, bạn mở mục Local Policy/User Rights Assignment.

Cửa sổ Default Domain Controller Security Settings  Local Policy  User Rights Assigrment

Đồng Tháp Vocational College

Khoa Công Nghệ Thông Tin

* Danh sách các quyền hệ thống cấp cho người dùng và nhóm :
- Access This Computer from the Network : Cho phép người dùng truy cập máy tính thông qua
mạng. Mặc định mọi người đều có quyền này.
- Act as Part of the Operating System : Cho phép các dịch vụ chứng thực ở mức thấp chứng thực
với bất kỳ người dùng nào.
- Add Workstations to the Domain : Cho phép người dùng thêm một tài khoản máy tính vào vùng.
- Back Up Files and Dirctories : Cho phép người dùng sao lưu dự phòng (backup) các tập tin và
thư mục bất chấp các t...
Đồng Tháp Vocational College Khoa Công Nghệ Thông Tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LOCAL
POLICY
SINH VIÊN THỰC HIỆN:
TRẦN TRUNG HIẾU (CQM10A)
Đồng Tháp, ngày 3 tháng 1 năm 2012
Báo cáo đề tài Local Policy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đề tài Local Policy - Người đăng: jquerytran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Báo cáo đề tài Local Policy 9 10 408