Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đồ án tốt nghiệp - Đề tài : Khảo sát hệ thống

Được đăng lên bởi Luồng Gió Mới
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1796 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1
KHẢO SÁT HỆ THỐNG
1.1. Khảo sát hệ thống

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Vật
tư

Kế
hoạch

Tài
vụ

Tiêu
thụ

Tổ
chức
hành
chính

* Đặc điểm của hệ thống
Trong việc quản lý vật tư hệ thống phải có các chức năng sau: sắp xếp dữ liệu,
cập nhật và điều chỉnh dữ liệu...
Ngày nay cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật thì công nghệ
thông tin là một trong những lĩnh vực có nhiều đóng góp thiết thực nhất, công nghệ
thông tin có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt công nghệ thông
tin cũng là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý. Chúng ta dễ dàng thấy
được việc đưa tin học vào trong quản lý là một việc làm rất cần thiết của hầu hết các
đơn vị kinh doanh...Vì tin học sẽ giúp cho các nhà quản lý tiết kiệm được thời, công
sức cũng như tiền của.
Với công ty TNHH Thương Mại & CNTT IEC chuyên kinh doanh và
cung cấp mặt hàng máy tính cho các cửa hàng máy tính bán nhỏ lẻ, khách hàng mua
nhỏ. Để đảm bảo cho quá trình kinh doanh diễn ra một cách liên tục không bị ngừng

trệ thì việc quản lý vật tư là hết sức quan trọng. Nhưng quá trình quản lý vật tư của
công ty

vẫn được tiến hành theo hình thức thô sơ đó là các vấn đề nhập xuất vật tư
thông qua thao tác thủ công gặp nhiều sai sót, hơn thế nữa việc tổng kết vật tư sau mỗi
tháng, mỗi quý rất khó theo dõi và mất nhiều thời gian trong việc báo cáo thống kê.
Hiện nay sự phát triển tin học rộng rãi, công việc đầu tư cơ sở vật chất
cho hệ thống tin học trong việc quản lý không còn là vấn đề khó khăn nữa. Vấn đề đặt
ra là tính chính xác, tốc độ nhanh, an toàn và độ bảo mật cũng như khả năng quản lý
toàn diện để tăng tính cạnh tranh và giảm bớt nhân sự đang là vấn đề mới cho các
ngành quản lý.
Trước những khó khăn bất cập trong công việc quản lý vật tư ban giám đốc
công ty rất muốn xây dựng một hệ thống quản lý trên máy vi tính với mức độ hoạt
động tương đối để có thể khắc phục được những khó khăn trên.
Xuất phát từ những khó khăn thuận lợi trên em đã xây dựng hệ thống quản lý
vật tư cho công ty TNHH Thương Mại & CNTT IEC. Hệ thống quản lý này sẽ giải
quyết các khó khăn bất cập mà nhiều công ty trong công tác quản lý vật tư gặp phải.
Đó là vấn đề theo dõi nhập, xuất vật tư, đưa ra các báo cáo, thống kê về tình hình sử
dụng vật tư từng tháng một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

1.2. Quy trình quản lý vật tư của công ty
1.2.1. Quy trình quản lý nhập vật tư
Khi vật tư được mua về thủ kho tiến hành tổng hợp các hoá đơn mua hàng để từ
đó cho nhập kho. Khi vật tư được nhập kho ph...
Chương 1
KHẢO SÁT HỆ THỐNG
1.1. Khảo sát hệ thống
* Đặc điểm của hệ thống
Trong việc quản lý vật tư hệ thống phải có các chức năng sau: sắp xếp dữ liệu,
cập nhật và điều chỉnh dữ liệu...
Ngày nay cùng với s phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật thì công nghệ
thông tin mt trong những nh vực nhiều đóng góp thiết thực nhất, công nghệ
thông tin có mặt trong hầu hếtc lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt công nghệ thông
tin cũng là mt công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý. Chúng ta dễ dàng thy
được việc đưa tin họco trong quản lý là một việc m rất cần thiết của hầu hết các
đơn vị kinh doanh...Vì tin học sẽ gp cho các nhà quản tiết kiệm được thời, công
sức cũng như tiền của.
Với công ty TNHH Thương Mại & CNTT IEC chuyên kinh doanh
cung cấp mặt hàng máy tính cho các ca hàng máy tính bán nhỏ lẻ, khách hàng mua
nhỏ. Để đảm bảo cho quá trình kinh doanh diễn ra một cách liên tục không bị ngừng
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Kế
hoạch
Vật
Tài
vụ
Tiêu
thụ
Tổ
chức
hành
chính
Báo cáo đồ án tốt nghiệp - Đề tài : Khảo sát hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đồ án tốt nghiệp - Đề tài : Khảo sát hệ thống - Người đăng: Luồng Gió Mới
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Báo cáo đồ án tốt nghiệp - Đề tài : Khảo sát hệ thống 9 10 395