Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo mã nguồn mở

Được đăng lên bởi Alissa Nguyễn
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 4176 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ UBUNTU
1. Ubuntu là gì ?
Ubuntu là một hệ điều hành mã nguồn mở xây dựng xung quanh nhân Linux1,
được cộng đồng cùng phát triển. Hệ điều hành Ubuntu có đầy đủ chức năng của
một hệ điều hành hiện đại, hoạt động tốt trên máy tính để bàn, máy tính xách tay
và hệ thống máy chủ. Tuy ra đời chưa lâu, nhưng hệ điều hành này đang có những
bước tiến nhảy vọt, sức lan toả rất lớn, hiện đang được sử dụng rất rộng rãi trên thế
giới và đang dần dần phổ biến ở Việt Nam.
Lịch sử của Ubuntu bắt đầu từ tháng Tư năm 2004, khi Mark Shuttleworth2 tập
hợp một nhóm các nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở3 để tạo ra một hệ điều
hành mới. Với quyết tâm hiện thực hoá những ý tưởng, các lập trình viên này đặt
tên nhóm là Warthogs và cùng nhau làm việc trong sáu tháng để cho ra đời phiên
bản thể hiện khái niệm của hệ điều hành mới. Họ lấy tên nhóm đặt cho phiên bản
Ubuntu đầu tiên này, Warty Warthog.
Dựa trên nền tảng chắc chắn của bản phân phối Debian, cùng với những nguyên
tắc về thời gian phát hành, chương trình GNOME để quản lý giao diện Desktop, và
một cam kết mạnh mẽ về sự tự do, chỉ trong vòng ba năm, Ubuntu đã phát triển
một cộng đồng lên đến mười hai ngìn thành viên và số lượng người dùng ước tính
đến hơn tám triệu (tháng Bảy năm 2007).
2. Tên gọi và phiên bản
Ubuntu thể hiện triết lý của mình qua biểu tượng ba người nắm tay thành vòng
tròn và cái tên “Ubuntu”, một từ trong ngôn ngữ Bantu của châu Phi, dịch sang
tiếng Anh là “Humanity to others” hay “I am what I am because of who we all are”
(tạm dịch là “Nhân đạo với người khác” hay “Tôi khẳng định được mình vì tất cả

Nhóm 7 – Lớp 0211B1

1

chúng ta khẳng định được mình”). Với Ubuntu, giúp đỡ cộng đồng thành công sẽ
mang lại thành công cho bạn.
Nguyên tổng thống Nam Phi Nelson Mandela giải thích thêm về Ubuntu: “Ubuntu
không có nghĩa là người ta không nên làm giàu cho bản thân. Mà câu hỏi đặt ra là
bạn sẽ làm giàu để làm cho cộng đồng xung quanh bạn phát triển chứ?”
Ubuntu có nhiều phiên bản để nhắm vào những người sử dụng mục tiêu khác
nhau.
Kubuntu là một dẫn xuất chính thức của Ubuntu, nhưng sử dụng môi trường
Desktop KDE thay vì GNOME. Phiên bản này là một phần của dự án Ubuntu và
có cùng nền tảng bên dưới với Ubuntu.
Edubuntu là một dẫn xuất chính thức của Ubuntu, được thiết kế dành cho việc
sử dụng trong trường học. Edubuntu bao gồm nhiều ứng dụng giáo dục như
GCompris, KDE Edutainment Suite, và Schooltool Calendar.
Xubuntu là một dẫn xuất chính thức của Ubuntu, nhưng sử dụng môi trường
Des...
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ UBUNTU
1. Ubuntu là gì ?
Ubuntu là một hệ điều hành mã nguồn mở xây dựng xung quanh nhân Linux1,
được cộng đồng cùng phát triển. Hệ điều hành Ubuntu có đầy đủ chức năng của
một hệ điều hành hiện đại, hoạt động tốt trên máy tính để bàn, máy tính xách tay
và hệ thống máy chủ. Tuy ra đời chưa lâu, nhưng hệ điều hành này đang có những
bước tiến nhảy vọt, sức lan toả rất lớn, hiện đang được sử dụng rất rộng rãi trên thế
giới và đang dần dần phổ biến ở Việt Nam.
Lịch sử của Ubuntu bắt đầu từ tháng Tư năm 2004, khi Mark Shuttleworth2 tập
hợp một nhóm các nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở3 để tạo ra một hệ điều
hành mới. Với quyết tâm hiện thực hoá những ý tưởng, các lập trình viên này đặt
tên nhóm là Warthogs và cùng nhau làm việc trong sáu tháng để cho ra đời phiên
bản thể hiện khái niệm của hệ điều hành mới. Họ lấy tên nhóm đặt cho phiên bản
Ubuntu đầu tiên này, Warty Warthog.
Dựa trên nền tảng chắc chắn của bản phân phối Debian, cùng với những nguyên
tắc về thời gian phát hành, chương trình GNOME để quản lý giao diện Desktop, và
một cam kết mạnh mẽ về sự tự do, chỉ trong vòng ba năm, Ubuntu đã phát triển
một cộng đồng lên đến mười hai ngìn thành viên và số lượng người dùng ước tính
đến hơn tám triệu (tháng Bảy năm 2007).
2. Tên gọi và phiên bản
Ubuntu thể hiện triết lý của mình qua biểu tượng ba người nắm tay thành vòng
tròn và cái tên “Ubuntu”, một từ trong ngôn ngữ Bantu của châu Phi, dịch sang
tiếng Anh là “Humanity to others” hay “I am what I am because of who we all are”
(tạm dịch là “Nhân đạo với người khác” hay “Tôi khẳng định được mình vì tất cả
Nhóm 7 – Lớp 0211B1
1
Báo cáo mã nguồn mở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo mã nguồn mở - Người đăng: Alissa Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Báo cáo mã nguồn mở 9 10 142