Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo môn Công Nghệ Phần Mềm

Được đăng lên bởi Hanh Nguyen
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1283 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1:

GIỚI THIỆU CHUNG

Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của Công nghệ
thông tin và việc ứng dụng nó vào trong thực tế của các ngành kinh
tế và đời sống đem lại những lợi ích vô cùng to lớn. Có thể nói rằng
kỷ nguyên của chúng ta là kỷ nguyên của Công nghệ thông tin.
Nếu như trước đây phần mềm (software) được bán kèm theo máy
tính, phần mềm coi như được cho không thì ngày nay hoàn toàn
khác, giá cả phần cứng hạ xuống và phần mềm dần dần trở nên
thống lĩnh. Máy tính trở nên hữu dụng trong mọi mặt của cuộc sống,
sản xuất kinh doanh, khoa học kỹ thuật, quản lý, giáo dục ... Để có
thể áp dụng máy tính vào những nhu cầu của đời sống xã hội ta phải
có các chương trình điều khiển, quản lý, tính toán và thực hiện các
chức năng như mong muốn mà ta gọi đó là phần mềm.
Nói đến công nghệ phần mềm chúng ta phải kể đến các hệ thống
phân tán. Trong thời kỳ phát triển mạnh của mạng toàn cầu –
Internet, các ứng dụng phân tán phát triển rất mạnh và mang tính
cấp thiết. Nó đem lại lợi ích vô cùng to lớn cho con người. Trong đó
thuật ngữ mạng ngang hàng_Peer-to-Peer (P2P) khá phổ biến
trong lĩnh vực công gnhệ phần mềm.
Tuy mới nổi lên trong những năm gần đây nhưng công nghệ mạng
ngang hàng đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm chú ý. Nhờ việc
cho phép các peer phục vụ lẫn nhau và tận dụng hiệu quả các tài
nguyên dư thừa của hệ thống nên giải pháp P2P đã khắc phục được
những hạn chế của kiến trúc Client/Server. Công nghệ này không chỉ
cho phép hệ thống đáp ứng được lượng lớn truy cập tăng đột biến
mà còn có khả năng mở rộng quy mô (scalability). Hơn nữa giải pháp
P2P không cần đến bất kỳ một yêu cầu đặc biệt nào về phần cứng
mạng nên rất dễ triển khai. Những đầu tư và nghiên cứu cho Peer-toPeer ngày một nhiều đã dẫn đến kết quả là các ứng dụng P2P ngày
càng phổ biến, trong số đó có thể kể ra các ứng dụng chia sẻ file
(BitTorrent, uTorrent, eMule), các ứng dụng hội thoại qua mạng VoIP
cụ thể là Skype.
Skype là một mạng điện thoại internet. Skype đã phát triển nhanh
chóng về cả lượng người dùng và phát triển phần mềm từ khi ra
mắt, cả dịch vụ miễn phí và dịch vụ trả tiền. Hệ thống liên lạc Skype
1

nổi bật nhờ các tính năng thuộc nhiều lĩnh vực, bao gồm hội nghị
thoại và hình ảnh miễn phí.
Mục đích bài báo cáo là tìm hiểu và phân tích về ứng dụng dựa
trên mạng ngang hàng Skype và công nghệ mạng ngang hàng_peer
to peer.

Chương 2:
I.

PHẦM MỀM SKYPE

Giới thiệu phần mềm skype
Skype là một mạng điện thoại Internet ngang hàng được
cho ra mắt lần đầu tiên vào năm 20...
Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG
Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của Công nghệ
thông tin và việc ứng dụng nó vào trong thực tế của các ngành kinh
tế và đời sống đem lại những lợi ích vô cùng to lớn. Có thể nói rằng
kỷ nguyên của chúng ta là kỷ nguyên của Công nghệ thông tin.
Nếu như trước đây phần mềm (software) được bán kèm theo máy
tính, phần mềm coi như được cho không thì ngày nay hoàn toàn
khác, giá cả phần cứng hạ xuống và phần mềm dần dần trở nên
thống lĩnh. Máy tính trở nên hữu dụng trong mọi mặt của cuộc sống,
sản xuất kinh doanh, khoa học kỹ thuật, quản lý, giáo dục ... Để có
thể áp dụng máy tính vào những nhu cầu của đời sống xã hội ta phải
có các chương trình điều khiển, quản lý, tính toán và thực hiện các
chức năng như mong muốn mà ta gọi đó là phần mềm.
Nói đến công nghệ phần mềm chúng ta phải kể đến các hệ thống
phân tán. Trong thời kỳ phát triển mạnh của mạng toàn cầu –
Internet, các ứng dụng phân tán phát triển rất mạnh và mang tính
cấp thiết. Nó đem lại lợi ích vô cùng to lớn cho con người. Trong đó
thuật ngữ mạng ngang hàng_Peer-to-Peer (P2P) khá phổ biến
trong lĩnh vực công gnhệ phần mềm.
Tuy mới nổi lên trong những năm gần đây nhưng công nghệ mạng
ngang hàng đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm chú ý. Nhờ việc
cho phép các peer phục vụ lẫn nhau và tận dụng hiệu quả các tài
nguyên dư thừa của hệ thống nên giải pháp P2P đã khắc phục được
những hạn chế của kiến trúc Client/Server. Công nghệ này không chỉ
cho phép hệ thống đáp ứng được lượng lớn truy cập tăng đột biến
mà còn có khả năng mở rộng quy mô (scalability). Hơn nữa giải pháp
P2P không cần đến bất kỳ một yêu cầu đặc biệt nào về phần cứng
mạng nên rất dễ triển khai. Những đầu tư và nghiên cứu cho Peer-to-
Peer ngày một nhiều đã dẫn đến kết quả là các ứng dụng P2P ngày
càng phổ biến, trong số đó có thể kể ra các ứng dụng chia sẻ `le
(BitTorrent, uTorrent, eMule), các ứng dụng hội thoại qua mạng VoIP
cụ thể là Skype.
Skype là một mạng điện thoại internet. Skype đã phát triển nhanh
chóng về cả lượng người dùng và phát triển phần mềm từ khi ra
mắt, cả dịch vụ miễn phí và dịch vụ trả tiền. Hệ thống liên lạc Skype
1
Báo cáo môn Công Nghệ Phần Mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo môn Công Nghệ Phần Mềm - Người đăng: Hanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Báo cáo môn Công Nghệ Phần Mềm 9 10 345