Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo môn học Đồ họa máy tính

Được đăng lên bởi Tùng Promise
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2477 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Báo cáo Bài Tập Lớn môn học Đồ Họa Máy Tính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề Tài:

Cài Đặt Thuật Toán Xén Một Đa Giác Vào Một Vùng Hình
Chữ Nhật
Giảng viên hướng dẫn:
Lớp:

D8LT – CNTT6

Nhóm thực hiện : Hứa Thanh Tùng+ Dương Thị Ánh Nguyệt
Thành viên trong nhóm :
1. Hứa Thanh Tùng
2. Dương Thị Ánh Nguyệt

Hà Nội, tháng 06 năm 2013

Trang 0

Báo cáo Bài Tập Lớn môn học Đồ Họa Máy Tính

LỜI NÓI ĐẦU
Đồ Họa Máy Tính là một lĩnh vực của Công Nghệ Thông Tin, ở đó nghiên cứu, xây
dựng và tập hợp các công cụ (mô hình lý thuyết và phần mềm) khác nhau để kiến tạo,
xây dựng, lưu trữ và xử lý các mô hình và hình ảnh của các đối tượng, sự vật, hiện tượng
trong cuộc sống, sản xuất, nghiên cứu.
Đồ Họa Máy Tính góp phần quan trọng làm cho giao tiếp giữa con người và máy tính
trở nên thân thiện hơn. Trong lĩnh vực kỹ thuật máy tính, Đồ Họa Máy Tính càng ngày
càng phát triển mạng mẽ. Từ đồ họa trên máy tính chúng ta có nhiều lĩnh vực có ứng
dụng rất quan trọng của Đồ Họa Máy Tính trong thực tế như: tạo mô hình, hoạt cảnh
(game, giải trí,…), hỗ trợ thiết kế đồ họa, mô phỏng hình ảnh, chuẩn đoán hình ảnh
(trong Y tế), huấn luyện đào tạo ảnh (quân sự, hàng không,…), …
Trong Đồ Họa Máy Tính có nhiều thuật toán khác nhau. Xong mỗi thuật toán lại tỏ ra
có những ưu việt và hạn chế riêng đối với từng bài toán cụ thể. Và để phục vụ cho việc
tìm hiểu thêm về các thuật toán trong Đồ Họa Máy Tính, Nhóm chúng em với sự hướng
dẫn của Giảng viên – – Khoa CNTT – Trường ĐH Điện Lực đã thực hiện đề tài: “Cài
đặt thuật toán xén một đa giác vào một vùng hình chữ nhật”.
Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo: “……….” đã tận tâm chỉ bảo
và giúp đỡ chúng em hoàn thành đề tài này. Trong quá trình làm đề tài sẽ không tránh
khỏi những sai sót, khuyết điểm. Vì vậy, nhóm thực hiện chúng em hy vọng nhận được

Trang 1

Báo cáo Bài Tập Lớn môn học Đồ Họa Máy Tính
sự đánh giá và đóng góp nhiệt tình từ phía thầy cô và các bạn để bài của nhóm chúng em
được hoàn thiện hơn
Nhóm Tùng + Nguyệt, lớp D8LT – CNTT6 chúng em xin chân thành cảm ơn!
Trường ĐH Điện Lực, tháng 06 năm 2013.

Trang 2

Báo cáo Bài Tập Lớn môn học Đồ Họa Máy Tính

MỤC LỤC
Tiêu Đề................................................................................................................. Trang
LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................. 1
MỤC LỤC..................................................................................
Báo cáo Bài Tập Lớn môn học Đồ Họa Máy Tính
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Đề Tài:
Cài Đặt Thuật Toán Xén Một Đa Giác Vào Một Vùng Hình
Chữ Nhật
Giảng viên hướng dẫn:
Lớp: D8LT – CNTT6
Nhóm thực hiện : Hứa Thanh Tùng+ Dương Thị Ánh Nguyệt
Thành viên trong nhóm :
1. Hứa Thanh Tùng
2. Dương Thị Ánh Nguyệt
Hà Nội, tháng 06 năm 2013
Trang 0
Báo cáo môn học Đồ họa máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo môn học Đồ họa máy tính - Người đăng: Tùng Promise
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Báo cáo môn học Đồ họa máy tính 9 10 708