Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo môn học Quản lý hệ thống mạng

Được đăng lên bởi trungqn1
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2536 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỮU NGHỊ VIỆT-HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
QUẢN LÝ HỆ THỐNG MẠNG

ĐỀ TÀI
TÌM HIỂU VỀ GIAO THỨC SNMP VÀ PHẦN MỀM
QUẢN LÝ HỆ THỐNG MẠNG CISCOWORKS LAN
MANAGEMENT SOLUTION

GVHD :
SVTH

Ths. Đặng Quang Hiển

: Nguyễn Đức Trung (91)
Trương Văn Đông
Nguyễn Văn Quốc Đạt

Lớp

: CCMM03C

Niên khóa: 2009 – 2012

Đà Nẵng, tháng 3 năm 2012

LỜI MỞ ĐẦU
Thế giới này nay đã có nhiều tiến bộ mạnh mẽ về công nghệ thông tin (CNTT) từ
một tiềm năng thông tin đã trở thành một tài nguyên thực sự, trở thành sản phẩm hàng
hóa trong xã hội tạo ra một sự thay đổi to lớn trong lực lượng sản xuất, cơ sở hạ tầng, cấu
trúc kinh tế, tính chất lao động và cả cách thức quản lý các lĩnh vực của xã hội.
Trong những năm gần đây, nền CNTT nước ta cũng đã có những bước phát triển
trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống cũng như trong lĩnh vực quản lý xã hội khác. Với trình
độ phát triển như vậy việc ứng dụng CNTT vào các công việc hằng ngày được xem như là
điều bắt buộc. Tuy nhiên với việc phát triển một mạng lưới máy tính nhanh như vậy đã
gây ra những khó khăn nhất định trong việc quản lý các hệ thống mạng này. Công việc
quản lý hệ thống mạng có những yêu cầu đặt ra là làm sao để có thể tận dụng tối đa các
tài nguyên có trong hệ thống và tăng độ tin cậy đối với hệ thống. Do đó, vấn đề quản trị
mạng hiện nay là không thể thiếu được. Trong đó quản trị mạng theo giao thức SNMP là
phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất.
Với những nhu cầu thiết thực như vậy, và để hiểu rõ hơn sự quan trọng của việc
quản lý hệ thống mạng nhóm 13 – lớp CCMM03C đã tiến hành tìm hiểu về giao thức
SNMP và tổ chức triển khai quản lý thử hệ thống mạng với phần mềm CiscoWorks LAN
Management solution.
Nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Đặng Quang Hiển đã tạo mọi
điều kiện tốt nhất để chúng em hoàn thiện đồ án này. Tuy nhiên không thể tránh khỏi
thiếu xót. Mong các thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để đồ án hoàn thiện hơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................................ii
MỤC LỤC...............................................................................................................................i
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ..............................................................................................iii
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ GIAO THỨC SNMP........................
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỮU NGHỊ VIỆT-HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
QUẢN LÝ HỆ THỐNG MẠNG
ĐỀ TÀI
TÌM HIỂU VỀ GIAO THỨC SNMP VÀ PHẦN MỀM
QUẢN LÝ HỆ THỐNG MẠNG CISCOWORKS LAN
MANAGEMENT SOLUTION
GVHD : Ths. Đặng Quang Hiển
SVTH : Nguyễn Đức Trung (91)
Trương Văn Đông
Nguyễn Văn Quốc Đạt
Lớp : CCMM03C
Niên khóa: 2009 – 2012
Đà Nẵng, tháng 3 năm 2012
Báo cáo môn học Quản lý hệ thống mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo môn học Quản lý hệ thống mạng - Người đăng: trungqn1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Báo cáo môn học Quản lý hệ thống mạng 9 10 132