Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo môn học Quản trị mạng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

Báo cáo môn học Quản trị mạng

HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang

1

Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

Mục Lục
LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................................... 4
PHẦN I : CÁC VẤN ĐỀ CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH PHẦN MỀM............................................ 6
Chương 1 .......................................................................................................................... 6
A. A. THÀNH PHẦN SỬ DỤNG CHO HỆ THỐNG MẠNG BOOT-ROM ............ 6
B. PHƯƠNG PHÁP BẤM DÂY NỐI MẠNG .......................................................... 7
Chương 2 .......................................................................................................................... 8
CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH CHO MÁY CHỦ.................................................................. 8
Chương 3 ........................................................................................................................ 10
SƠ LƯỢC-CÀI ĐẶT-THIẾT LẬP CÁC DỊCH VỤ CỦA VIRTUAL LAN DRIVE 1.0
TRÊN MÁY CHỦ ........................................................................................................... 10
C. PHẦN MỀM 3COM VIRTUAL LAN DRIVE ( ĐĨA ẢO MẠNG CỤC BỘ) ..... 10
D. LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG VIRTUAL LAN DRIVE ............................................ 10
E. MẶT HẠN CHẾ CỦA VIRTUAL LAN DRIVE ................................................ 11
F. CẤU HÌNH- CHỨC NĂNG CỦA CÁC DỊCH VỤ TRONG VIRTUAL LAN
DRIVE ........................................................................................................................ 11
Chương 4 ........................................................................................................................ 13
CẤU HÌNH CHO MÁY CHỦ VÀ MÁY TRẠM ............................................................ 13
G. YÊU CẦU PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM ...................................................... 13
H. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TRÊN MÁY CHỦ ........................................................ 13
Chương 5 ........................................................................................................................ 14
THIẾT LẬP CÁC CẤU HÌNH DỊCH VỤ ....................................................................... 14
TRÊN MÁY CHỦ ........................................................................................................... 14
I.
1. CẤU HÌNH CHO 3COM PXE :........
Tiểu luận thực tập tốt nghiệp GVHD : Trần Thành Kiên
HSTH : Phm Phi Hùng Trang 1
Báo cáo môn hc Quản trị mạng
Báo cáo môn học Quản trị mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo môn học Quản trị mạng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo môn học Quản trị mạng 9 10 57