Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo môn quản lí dự án phần mềm

Được đăng lên bởi huongluatbx3
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1101 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập lớn môn
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Đề tài:
Quản lý dự ánwebsite tra cứu điểmTHPT

Nhóm 13: Lê Xuân Bình
0541360158
Nguyễn Ngọc Quý 0541360127
Lê Trọng Thắng
0541360170

Trang 1

Lời cảm ơn
Cùng với xu thế phát triển văn minh của thế giới, công nghệ thông tin phát
triển một cách mạnh mẽ không chỉ phục vụ đáp ứng nhu cầu học tập mà còn đáp ứng
nhu cầu công việc, hay trong giải trí của con người.Với cái nhu cầu cấp thiết và tầm
quan trọng của công nghệ thông tin đối với cuộc sống, chúng em đã cùng nhau thực
hiện “Quản lý dự án website tra cứu điểm THPT” để có thể tạo ra một sản phẩm tốt
phục vụ cho nhu cầu của khách hàng.
Chúng em chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Đức Lưuđã dạy bảo chúng em
nhiều kiến thức quý giá. Cảm ơn các bạn sinh viên trong lớp, đã không ngừng hăng
say nghiên cứu cùng nhau nâng cao chất lượng bài học trên lớp. Để chúng em có
nhiều kiến thức bổ ích. Tuy đã cố gắng hết sức thực hiện theo những gì Thầy dạy bảo
song không thể tránh khỏi những sai sót khi quản lý dự án. Mong Thầy bỏ qua và góp
ý thêm cho chúng em về những sai sót trong quá trình làm việc mà chúng em mắc
phải.

Chúng em chân thành cảm ơn Thầy

Trang 2

Mục lục
1. Tên đề tài
-

Quản lý dự án Website tra cứu điểm THPT

2. Lý do chọn đề tài
-

-

-

-

Trên thực tế, khoa học – công nghệ phát triển rất nhanh, những sản phẩm mới
được tạo ra rất nhiều và có chất lượng cao. Điều tất yêu là để có những sản
phẩm này không phải chỉ một người, hai người trong một thời gian ngắn có thể
tạo ra được. Đó là thành quả của cả một tổ chức hay công ty. Họ đề ra ý tưởng
sản phẩm và cùng chung tay góp sức tạo chúng một cách quy cũ với những
phương pháp nhất định.
Nên thêm:
Qua khảo sát thực tế tại 1 số coogn ty tin học trên hà nội, nhóm nhận thấy chỉ 1
số công ty lớn chú trọng đến… còn đa phần các công ty nhỏ ko chú trọng đến
cv này, dẫn đến các công việc thường ko đc đúng tiến độ. Xuất phát từ lý do đó
quản lý dự án đc đề cao.
Để đáp ứng được nhu cầu của một xã hội như thế, sinh viên chúng ta cần rèn
luyện những kĩ năng làm việc nhóm, làm việc có quy cách ngày từ khi ngồi
trên ghế nhà trường. Đó có thể xem là một ưu thế rất lớn nếu chúng ta có
được.// làm thu nhỏ mục đích ban đầu, nên bỏ qua.
Để có thế hoàn thiện những kĩ năng của mình chúng em đã cũng nhau thực
hiện bài tập lớn “Quản lý dự án Website tra cứu điểm THPT”. Đề tài này giúp
chúng em nắm được những kiến thức cơ bản của quản lý dự án phần mềm,
cách quản lý nhân viên, cách xây dựng các tài liệu, các ứng phó với các khó
khăn của dự án...
Bài tập lớn môn
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
Đề tài:
Quản lý dự ánwebsite tra cứu điểmTHPT
Nhóm 13: Lê Xuân Bình 0541360158
Nguyễn Ngọc Quý 0541360127
Lê Trọng Thắng 0541360170
Trang 1
Báo cáo môn quản lí dự án phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo môn quản lí dự án phần mềm - Người đăng: huongluatbx3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Báo cáo môn quản lí dự án phần mềm 9 10 993